La cristal·lografia i els premis Nobel

La Fundació Nobel no concedeix el premi Nobel de Cristal·lografia. Amb tot, la quantitat de científics guardonats amb un Nobel i relacionats amb la cristal·lografia és realment notable. La Unió Internacional de Cristal·lografia (IUCr), a la seva web, en presenta una llista de 48, repartits en 31 de química, 14 de física i 3 de medicina. Tenint en compte que el nombre total de científics que han rebut el premi Nobel de Química és de 166 i el de Física de 198, els cristal·lògrafs premiats representen uns percentatges força elevats, del 18.7% i 7.1% respectivament. Aquesta tendència es manté ferma en el segle XXI amb 11 guardonats amb el premi Nobel de Química.

En el cas dels premis Nobel de Química femenins, la proporció és espectacular: d’un total de quatre dones guanyadores, dues estan vinculades a la cristal·lografia, D. Hodgkin (1964) i A. E. Yonath (2009).

A continuació es relacionen els seus noms, l’any que el van rebre i la categoria, i el motiu de la concessió. A més, es pot accedir a tota la informació relacionada amb els científics premiats clicant sobre la seva fotografia.

 

Premi Nobel de Física Premi Nobel de Química Premi Nobel de Fisiologia o Medicina

 

       
     

2013

(Relacionat
amb Biologia)

   Desenvolupament de models multiescala per a sistemes químics complexos
       
   

 2012

(Relacionat
amb Biologia)

   Estudis sobre receptors acoblats a proteïnes G
       
 

 

2011

 

 

   Pel descobriment dels quasicristalls
       
   

2010

  Per experiments innovadors sobre el grafè
       
   

2009

(Relacionat
amb Biologia)

   Estudis de l'estructura i funció del ribosoma
       
 

2006

(Relacionat
amb Biologia)

   Estudis de la base molecular de la transcripció eucariòtica
       
 

2003

(Relacionat
amb Biologia)

   Canals de potassi
       
     

1997

(Relacionat
amb Biologia)

   Elucidació del mecanisme enzimàtic per a la síntesi del trifosfat d'adenosina (AIP) i descobriment d'un enzim transportador d'ions
       
 

1996

   Descobriment de la forma ful·lerè del carboni
       
   

1994

   Difracció de neutrons
       
 

1992

   Descobriment de la cambra proporcional multifil
       
 

1991

   Els mètodes per descobrir ordre en sistemes senzills poden ser aplicats a polímers i a cristalls líquids
       
     

1988

(Relacionat
amb Biologia)

   Per la determinació de l'estructura tridimensional d'un centre de reacció fotosintètic
       
  

1985

   Desenvolupament dels mètodes directes per a la determinació d'estructures cristal·lines
       
 

1982

(Relacionat
amb Biologia)

   Desenvolupament de la microscòpia electrònica cristal·logràfica i el descobriment de l'estructura d'importants complexos proteïna-àcid nucleic
       
 

1976

   Estructura dels borans
       
 

1972

(Relacionat
amb Biologia)

   Plegament de les cadenes de les proteïnes
       
 

1964

(Relacionat
amb Biologia)

   Estructura de moltes substàncies bioquímiques incloent la vitamina B12
       
 

 1962

(Relacionat
amb Biologia)

  L'estructura helicoïdal del DNA  
       
   

1962

(Relacionat
amb Biologia)

  Pels seus estudis sobre l'estructura de les proteïnes globulars
       
 

1954

  Per la seva recerca sobre la naturalesa de l'enllaç químic i les seves aplicacions a l'elucidació de l'estructura de substàncies complexes
       
 

1946

(Relacionat
amb Biologia)

  Pel seu descobriment que els enzims poden ser cristal·litzats
       
   

1937

  Difracció dels electrons pels cristalls
       
 

1936

  Per les seves contribucions al coneixement de l'estructura molecular mitjançant les seves investigacions sobre els moments dipolars i la difracció dels raigs X i dels electrons en gasos
       
 

1929

 

  La naturalesa ondulatòria de l'electró
       
 

1917

  Descobriment dels espectres de raigs X característics dels elements
       
  

1915

  Utilització dels raigs X per determinar l'estructura cristal·lina
       

1914

  Difracció dels raigs X pels cristalls
       

1901

  Descobriment dels raigs X
       

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B