Exposició sobre difracció

 

Aquesta exposició repassa les tècniques de difracció emprades en cristal·lografia, sobretot la de raigs X, però sense oblidar la difracció de neutrons i la d'electrons.

                                                                  (Si voleu descarregar-vos els punts de llibre, cliqueu sobre les imatges)

 

El muntatge que s’ha fet a l’expositor grande la Biblioteca s’articula a partir de dos aparells de difracció de raigs X. El més gran és una cambra de precessió i s’usa en tècniques de monocristall. L’altre, per la difracció de pols, és una cambra Debye- Scherrer. També hi ha presents un tub de raigs X i .....

 

La part bibliogràfica d’aquesta mostra recull algunes de les obres bàsiques sobre la difracció aplicada a la cristal·lografia, com per exemple el llibre de Martin Buerguer, desenvolupador del mètode de precessió; o un de més específic dedicat a la difracció de neutrons.

 

Per altra banda, s’ha volgut destacar la recerca científica en el camp de la difracció per part de la química anglesa Dorothy Crowfoot Hodgkin ja que el 1964 va rebre el Premi Nobel de Química pel seu treball sobre “L’anàlisi amb raigs X de molècules complicades”, i aquest any s’acompleix el 50è aniversari.

A l’expositor petit es ressalta doncs la seva figura:

A més, es mostra una cambra de Weissenberg horitzontal en funcionament, amb un cristall de sacarosa (sucre) apuntat per l’imaginari feix de raigs X, un model amb el qual la Dorothy Hodgkin va treballar.

Aquesta màquina data del 1959 i ha estat cedida pel Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals de la Universitat de Barcelona.

Vegeu a continuació el vídeo explicatiu sobre l’exposició:

                                                           

O feu el recorregut fotogràfic que us proposem:

                                          

Campus d'excel·lència internacional U A B