Qui participa en una Conferència Ciutadana?

En una Conferència Ciutadana hi ha dos tipus de participants: llecs i especialistes. Cadascun d'ells conforma un grup o panel. Tenint en compte els punts de vista tant de les persones expertes com dels i les ciutadanes es pot adquirir un coneixement més ampli del món que ens envolta. En ocasions, aquestes aportacions poden incidir en la creació o ajust de polítiques públiques que s'adeqüin de millor manera a les necessitats reals de la gent.

El panel ciutadà està compost per aproximadament 15 persones llegues. Habitualment es requereix que aquests ciutadans tampoc formin part de grups o associacions amb interessos previs en el tema.

Les persones participants en el panel ciutadà poden ser pre-seleccionades a través de convocatòries públiques. Entre els i les pre-seleccionades s'escull un grup reduït sobre la base de criteris soci-demogràfics i d'acord amb la motivació que expressen per participar.

En la nostra conferència, aquelles persones que vulguin participar han de tenir més de 65 anys i viure a Barcelona. No és necessari que tinguin coneixements previs sobre tecnologies de la informació i la comunicació. Per participar en la pre-selecció poden seguir diferents vies.


El panel d'especialistes és seleccionat i convocat pel panell ciutadà per escoltar els seus testimoniatges i respondre a les seves preguntes i inquietuds. Està compost per especialistes en diverses disciplines: ciència, tecnologia, enginyeria, política, periodisme, etc. Tenen en comú el seu coneixement de la temàtica a tractar: les tecnologies de la informació i la digitalització de la societat. El seu objectiu és oferir diferents visions i postures sobre l'assumpte.

El nivell de participació d'aquests grups és diferent. El panel ciutadà es reuneix periòdicament abans de la Conferència per preparar la seva interacció amb els experts. Els seus integrants estan presents en l'acte públic on conversaran amb els especialistes (la Conferència en si mateixa). Després treballen junts en l'elaboració de les conclusions de la Conferència.

El panell d'especialistes solament participa en un acte públic, on respondrà a les preguntes dels ciutadans.

Segueix-nos a les xarxes socials:

Campus d'excel·lència internacional U A B