1219529's blog

Conferència Ciutadana de les Persones Grans de Barcelona sobre la Digitalització de la Societat

Durant els dies 12, 14 i 15 de febrer de 2013, a la Sala Raval del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, s'ha dut a terme la Conferència Ciutadana de les Persones Grans de Barcelona sobre la Digitalització de la Societat. L'esdeveniment ha comptat amb la participació d'un panel ciutadà conformat per 13 persones grans de diferents districtes de Barcelona i un grup de 14 especialistes de diferents camps científics i tecnològics.

L'esdeveniment, organitzat pel Grup d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona, va abordar un conjunt de temes relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i les persones grans. Per a tal fi, van ser convidats experts reconeguts en diferents àrees de coneixement que van debatre obertament amb el panel ciutadà i van respondre a les preguntes del públic assistent.

La Comissionada d'Alcaldia de la Gent Gran, Maria Assumpció Roset i Elies, i Miquel Domènech, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, van ser els encarregats d'obrir l'esdeveniment en nom de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Equip Organitzador de la Conferència Ciutadana. Les sessions temàtiques van ser dinamitzades per la Maria Lluïsa Fabra, professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. En cadascuna de les sessions, un/a portaveu del panell es va encarregar de presentar les principals preocupacions del grup i de formular un conjunt de preguntes als/es experts convidats/es. El desenvolupament de les sessions va ser retransmès per twitter i youtube.

L'objectiu de la Conferència Ciutadana era obrir al debat públic diferents qüestions relacionades amb la progressiva digitalització de la societat, posant una especial èmfasi en la "escletxa digital" que afligeix a les persones grans i en les diferents estratègies que es poden implementar per disminuir-la. Com a resultat de les deliberacions dutes a terme durant la Conferència, el panell ciutadà ha començat la redacció d'un document final amb les seves conclusions i les seves propostes. Aquest document es farà públic pròximament a la web de l'esdeveniment i serà lliurat a l'Ajuntament de Barcelona, que ha col·laborat activament en el procés i ha seguit d'aprop els seus avanços.

L'equip organitzador de la Conferència Ciutadana vol agrair la participació del públic assistent, i les valuoses aportacions de les persones expertes convidades: Feliciano Villar, Xavier Lorente i Guerrero, Juan Angel Martín, Núria Vergès, Eduard Aibar, José Manuel Azorin, Patricia Illana, Ana Peñalver Blanco, Miguel Ángel García Martín, Carles Gil i Miquel, Pep Ollé Pous, Joan Subirats, Emmanuelle Gutierréz, Victoria Ramos i Jordi Roig. Així mateix, vol expressar la seva gratitud per la labor de dinamització de Maria Lluïsa Fabra i per la implicació de les persones que han integrat el panell ciutadà: Julian Martinez Lopez, Antonio Ortiz Ortiz, Maria Núria Lopez Lopez, Josep Maria Cardet Oromi, Pilar Marsal Agelet, Josep Antoni Miralles, José Guarnit Peinado, Ramiro Lozano Clares, Gabriel Janoher Sadurní, Pilar Altarriba Muradel, Tomas Biarnés Font, Juan Berdun Casamayor i Josefina Bernal. El seu compromís i lliurament, així com tot el seu esforç al llarg de les sessions de preparació i del desenvolupament mateix de la Conferència Ciutadana han fet possible l'èxit d'aquest innovador procés participatiu.

Finalitzen les jornades de preparació amb el panel llec

El mes de gener de 2013 es va constituir el panel llec de la Conferència Ciutadana de la Gent Gran de Barcelona sobre la Digitalització de la Societat. Aquest panell, compost per 13 integrants procedents de diferents districtes de Barcelona, ha dut a terme sis sessions de treball en les quals s'ha preparat per a la realització de la instància pública, projectada per a febrer d'aquest any. Han estat unes jornades intenses i animades en les quals els i les membres del panel s'han destacat per la seva motivació i compromís, així com per la seva capacitat per abordar temes complexos amb una mirada crítica.

Les últimes trobades de preparació es van realitzar els dies 22, 24 i 25 de febrer. Durant el seu desenvolupament, el panell llec ha pogut interactuar amb alguns membres del Grup Assessor, i han perfilat els temes d'interès que havien estat identificats prèviament. Actualment, el panell organitza les seves inquietuds al voltant de sis eixos temàtics: 1. Economia i Tics, 2. Diferències de gènere, 3. Motivació i formació de Gent Gran, 4. Usabilitat, seguretat i higiene dels dispositius, 5. Soletat i Tics, i 6. El paper de les administracions i altres organismes públics i privats. Aquests seran els temes entorn dels quals també 'estructurarà la Conferència Ciutadana, durant la qual un grup d'experts respondrà a les preguntes plantejades pels i les panellistas.

La Conferència Ciutadana es durà a terme els dies 12, 14 i 15 de febrer a la Sala Raval del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Es tracta d'un esdeveniment obert al públic, amb entrada lliure. El programa es publicarà pròximament a http://pagines.uab.cat/conferenciaciutadana/. Els avanços s'aniran publicant a https://www.facebook.com/conferenciaciutadana i https://twitter.com/democit.

Segona etapa de preparació amb el panel llec

Després d'una setmana de recés, el panel llec torna a reunir-se a l'Hotel Jazz de Barcelona. Seran tres matins de treball intens durant els quals s'analitzarà un nou dossier que ha preparat l'Equip Organitzador i s'aprofundirà en el contingut de les temàtiques que els i les panellistes volen abordar en la Conferència. El principal objectiu és redactar les preguntes que van a plantejar-se al panel expert durant la instància pública.

Addicionalment, durant l'última sessió de treball d'aquesta setmana, el panel llec tindrà l'oportunitat d'interactuar amb el Grup Assessor de la Conferència, compartirà amb els seus integrants les preguntes formulades i treballarà amb ells i elles en l'elaboració d'una llista d'especialistes que puguin ser convocats per conformar el panel expert.

Si vols seguir els avenços de la conferència, visita el nostre twitter: https://twitter.com/democit

Primeres trobades del panel llec

La setmana passada, a l'Hotel Jazz de la ciutat de Barcelona, es va dur a terme la primera sèrie de reunions de preparació del panel llec de la Conferència Ciutadana de les Persones Majors de Barcelona sobre la Digitalització de la Societat. Les sessions van comptar amb la presència de tot el panel llec i de l'equip organitzador. Les activitats van ser dinamitzades per Maria Lluïsa Fabra, professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els i les membres del panel van tenir l'oportunitat de conèixer-se, conèixer als organitzadors de la conferència i treballar sobre l'agenda i un primer dossier de treball. L'ambient s'ha caracteritzat per un gran compromís i motivació de les persones assistents, així com per una gran obertura al diàleg.

Dins dels resultats més rellevants d'aquestes primeres reunions es troba un llistat de temes sobre les quals es treballarà més a fons en la segona trobada del panel, que es realitzarà els dies 22, 24 i 25 de gener. Aquests temes són:

1. La escletxa digital.
2. Els condicionants econòmics i culturals que dificulten a les persones grans accedir a les tecnologies.
3. La motivació de les persones grans per accedir a les tecnologies.
4. La promoció de les TIC a través dels mitjans de comunicació i la falta d'espais públics de difusió.
5. La implicació dels sectors interessats.
6. La necessitat d'una pedagogia específica per apropar les persones grans a les TIC.
7. La accessibiltat i facilitat d'ús.
8. L'aspecte lingüístic de les TIC (amb especial accent en la preponderància de l'anglès).
9. La percepció que els joves tenen de les persones grans.
10. Les diferències de gènere en l'ús de les TIC.
11. Els efectes de les ones electromagnètiques en la salut humana.

Durant aquesta setmana, els i les panellistas aprofundiran pel seu compte en aquestes temàtiques i començaran a pensar en un llistat d'experts que puguin ser convidats a la Conferència Ciutadana.

Comencen les sessions de preparació del panel llec

Amb data 9 de gener de 2013, es reuneix per primera vegada el panel llec de la Conferència Ciutadana de les Persones Grans de Barcelona sobre la Digitalització de la Societat. L'objectiu d'aquesta primera trobada és obrir un espai perquè els i les participants es coneguin entre si i coneguin l'equip organitzador.

A la primera trobada li seguiran dues altres, els dies 10 i 11 de gener. Durant aquestes jornades el panel llec estudiarà conjuntament el material sobre la conferència ciutadana i sobre la digitalització de la societat que l'equip organitzador ha preparat per a l'ocasió. Aquest material inclou informació sobre l'organització de la conferència ciutadana, sobre les persones grans i la digitalització de la societat, la escletxa digital, les respostes de les institucions a aquesta escletxa, etc.

Durant l'última jornada, els i les panellistes tindran l'oportunitat d'interactuar amb diferents tecnologies de la informació i la comunicació. D'aquesta manera s'espera començar a recollir dubtes i temes d'interès que els i les panellistes desitgin aprofundir en les següents reunions. Aquests dubtes i temes seran la base per preparar la interacció entre el panel llec i els experts en la Conferència Ciutadana.

Conformació del panel llec

Durant les últimes setmanes de desembre de 2012 i la primera de gener de 2013, l'equip organitzador ha realitzat la selecció de les persones que conformen el panel llec de la Conferència Ciutadana. El nostre equip es va desplaçar als diferents districtes de Barcelona per trobar-se amb totes les persones interessades i realitzar una entrevista més a fons que permetés conèixer les motivacions que tenien per participar, les seves experiències prèvies de participació pública i les seves opinions sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Les persones interessades tenen edats compreses entre els 63 i els 83 anys. El 36% són dones i el 64% homes. La major part resideix en els districtes de L'Eixample i Sants-Montjuïc. Per a la conformació final del panel s'ha procurat seleccionar persones que representin als diferents districtes i franges d'edat. Encara que s'ha intentat comptar amb el mateix nombre d'homes i dones, això no ha estat possible. Al final, el panel està conformat per 3 dones i 8 homes, d'entre 63 i 80 anys, dels districtes de L'Eixample (2 persones), Les Corts (2), Sants-Montjuïc (2), Ciutat Vella (1), Sant Andreu (1), Sant Martí (1) i Sarrià (1).

L'equip organitzador vol expressar el seu agraïment a totes les persones que es van mostrar interessades per la Conferència Ciutadana. El seu temps i les seves opinions són de gran valor per a l'esdeveniment. Encara que no tots/as poden conformar el panel llec, esperem comptar amb cadascun d'ells i elles com a part del públic assistent a la instància pública, a realitzar-se el 12, 14 i 15 de febrer de 2013.

Selecció de participants del panel llec

En aquest moment estan obertes les inscripcions per a les persones interessades a formar part del panel llec de la Conferència Ciutadana sobre la Digitalització de la Societat. Qualsevol persona de més de 65 anys, que visqui a Barcelona, pot participar en aquest panel. No és necessari tenir coneixements previs sobre noves tecnologies de la informació i la comunicació.

El panel llec estarà compost per aproximadament 15 persones que es reuniran periodicament, abans de la Conferència Ciutadana, per preparar la seva trobada amb els experts i expertes en noves tecnologies. Amb l'acompanyament de l'equip organitzador de la Conferència, les persones que integraran el panel llec discutiran sobre la digitalització de la societat, sobre els efectes de les noves tecnologies en les nostres vides, i es plantejaran les preguntes a les quals volen trobar resposta juntament amb el panell d'especialistes.

Les persones que integren el panel llec són les protagonistes principals de la Conferència Ciutadana. Seran ells i elles els qui redactin, al final del procés, un informe amb les seves conclusions, acords i suggeriments sobre el tema. Si vols participar encara ets a temps per apuntar-te (clic aquí). Tant sols falten uns dies pel tancament de les inscripcions.

Durant els següents dies, l'equip organitzador contactarà amb les persones interessades amb la finalitat de conèixer-les més a fons i per respondre als seus dubtes sobre el procés. Després d'aquesta ronda de contactes, se seleccionaran als i les integrants del panel. Les altres persones podran seguir el procés i estaran convidades a assistir a la Conferència Ciutadana en qualitat de públic.

Constitució del Grup Assessor

El divendres 30 de novembre es va dur a terme la primera reunió del Grup Assessor de la Conferència Ciutadana de las Persones Grans de Barcelona sobre la Digitalització de la Societat.  El Grupo Assessor està constituït per un conjunto de persones expertes en processos de digitalització social, els coneixements dels quals provenen tant de la seva formació acadèmica com de la seva experiència professional o vital.

En la composició del Grupo Assessor s’ha tingut en compte vessants molt heterogènies. Por aquesta raó, participen en ell experts en àrees com la sociologia de l’envelliment, la enginyeria de telecomunicacions, la indústria de les TICs, les administracions públiques, les organitzacions de persones grans i de persones amb discapacitat, etc. La diversitat que composa el grup reflexa l’assumpte a tractar de manera complexa, permetent integrar i fer visibles les diferents perspectives que construeixen els diferents aspectes controvertits.  

La funció del Grup Assessor és bàsicament consultiva. Els seus membres recolzen a la coordinació del projecte donant informació sobre possibles objectius, temes y experts competents a ser tinguts en compte durant la Conferència Ciutadana. A més a més, el Grupo Assessor valora, junt amb els organitzadors, el material d’informació inicial que s’entrega als participants.  Tot i que les aportacions del Grupo Assessor no necessàriament incideixen en la organització i execució de la conferència, són fonamentals per la millora contínua del procés.

La primera reunió es va dur a terme en el Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.  El seu objectiu era constituir oficialment el Grupo Assessor, presentar a l’Equip Organitzador i exposar el mecanisme de la Conferència Ciutadana (mirar, aquí), així com obtenir dels assistents una primera valoració del procés i de les activitats a realitzar en el futur immediat. 

Segueix-nos a les xarxes socials:

Subscribe to RSS - 1219529's blog
Campus d'excel·lència internacional U A B