Equip de treball

El CIEU compta amb un equip de quatre persones expertes en emprenedoria.

Andreu Turró (membre del Comitè científic i Equip tècnic)
Professor Serra-Hunter al Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Anteriorment va treballar com a professor assistent a la Universitat d’Utrecht (Països Baixos). Va obtenir el seu Doctorat (International Doctorate in Entrepreneurship and Management -IDEM) a la UAB. És llicenciat en Admnistració i Direcció d’Empreses i en Investigació i Tècniques de Mercat per la UAB, a més va cursar un Màster en “Marketing Management” a l’escola de negocis ESADE. La seva recerca estudia els factors condicionants de l’emprenedoria corporativa a través d’un anàlisi quantitatiu. Té diverses publicacions científiques en aquest camp. Actualment, participa en diversos projectes espanyols i internacionals sobre emprenedoria corporativa. La seva pàgina web.
Sebastian Aparicio (membre del Equip tècnic)
Professor Associat d'Emprenedoria i Innovació, i Investigador al Departament d’Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va obtenir el seu Doctorat (International Doctorate in Entrepreneurship and Management -IDEM) a la UAB. És llicenciat en Economia per la Universidad de Antioquia (Colòmbia), té un Màster en Economia per la Universidad EAFIT (Colòmbia) i un Màster en Economia i Empresa (MAREB) per la UAB. La seva recerca estudia els factors condicionants de l’activitat emprenedora i els seus impactes en el creixement i desenvolupament econòmic. Posseeix diverses publicacions acadèmiques en aquest camp. Actualment, és el Tècnic d’Emprenedoria al CIEU. La seva pàgina web.
Tatiana López (membre del Equip tècnic - Facultat d'Economia i Empresa)
Professora adjunt del Departament d'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i actualment està cursant l'International Doctorate in Entrepreneurship and Management -IDEM a la UAB. És Economista i Màster en Ciències de l'Administració per la Universitat EAFIT (Colòmbia). La seva recerca se centra en l'estudi de l'impacte de les dimensions institucionals en l'activitat emprenedora en diferents contextos, a través d'una anàlisi quantitativa. A més, també està interessada en l'anàlisi de la influència de l'educació en les intencions emprenedores dels estudiants universitaris. Té diverses publicacions científiques en aquest camp. Actualment participa en diversos projectes internacionals i és membre de l'equip tècnic del CIEU. La seva pàgina web.
Maria Noguera (membre del Comitè científic)
Directora i professora de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va obtenir el seu Doctorat (International Doctorate in Entrepreneurship and Management -IDEM) a la UAB. Les seves àrees d’investigació estan focalitzades en la creació d’empreses i més específicament en els factors de l’entorn que condicionen l’emprendiment femení, utilitzant una aproximació institucional. Té diverses publicacions científiques en aquest camp. Forma part del Centre d’Iniciatives Emprenedores (CIEU) des de la seva creació, participant activament en projectes relacionats amb la creació d’empreses. La seva pàgina web.
David Urbano (Director)
Professor Catedràtic del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És doctor (European Doctoral Programme in Entrepreneurship and Small Business Management UAB-Växjö University- Suècia), màster en Antropologia Social i Cultural (UAB) i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB). La seva recerca es centra principalment en la Creació d’Empreses, concretament en els factors que condicionen l’activitat emprenedora des d'una perspectiva institucional, tenint publicacions en diferents revistes internacionals. A l'actualitat, també participa en varis projectes relacionats amb l’esmentat àmbit. La seva pàgina web.

Administració: Neus Güell i Marta Sieso

Gerència FUAB: Montserrat Balagueró

A més, des de la seva creació, el CIEU ha comptat amb la col·laboració i participació de varis col·laboradors/es:

Claudia Álvarez (co-fundadora), Eduardo Gómez, Núria Toledano, Francesc Uroz, Marc Bernadich, Elisabet Ferri i Victor Querol.

Campus d'excel·lència internacional U A B