Amb nom propi

Aquesta secció destaca el paper divulgador que exerceixen investigadors d'arreu, amb especial atenció als de casa nostra, en moltes ocasions pioners en difondre la ciència de forma entenedora i amena.

De mica en mica, s’anirà ampliant la llista de noms. Si creieu interessant la feina d’algun en particular, feu-nos-ho saber per ampliar la seva presència al fons de la nostra Biblioteca.

Campus d'excel·lència internacional U A B