José del Río Sánchez

jose del rio sanchez

 

José del Río Sánchez
(Astorga, 1954)

 

 

Llicenciat en Matemàtiques per la Universidad de Salamanca, José del Río va exercir de professor durant molts anys en aquesta universitat i actualment és catedràtic d’aquesta matèria a l’institut salmantí Torres Villarroel.

A més d’haver escrit nombrosos articles sobre l’ensenyament de les matemàtiques, d’haver impartit més de cent conferències per tota la geografia espanyola i publicat llibres de text per a estudiants d’Educació Secundària, també és autor de tres llibres de poesia: Polifonía, Berenice i La espiral del Durero.

Aquest matemàtic i escriptor, natural d’Astorga (Lleó) i resident a Salamanca, ha subratllat i classificat en fitxes durant anys totes les referències a les matemàtiques que tants novel·listes han fet a les seves publicacions; un meticulós treball que acaba de publicar en el seu últim llibre También los novelistas saben matemáticas (2010). L’autor considera que aquesta obra està a cavall entre la divulgació literària i la científica, i fa una introducció on explica per què a unes persones els hi agraden les matemàtiques i a d’altres no.

Del Río afirma que molts novel·listes utilitzen termes matemàtics per crear metàfores i descripcions o, simplement, fan servir d’una manera natural referències matemàtiques com les estadístiques, les mitjanes i els càlculs aritmètics. També posa a Miguel de Cervantes com a singular exemple de l’ús d’aquesta ciència ja què es va valer de les matemàtiques per relatar algunes escenes d'El Quixot.

 

Els versos del poema Examen de estadística (2012)  recullen les intuïcions i sospites que amb freqüència ens provoquen les estadístiques, la seva abundància interessada així com les interpretacions i manipulacions que solen patir aquestes dades. Malgrat tot, les estadístiques reflecteixen la realitat i aparença i, sovint, constitueixen la única forma de mesurar una bona part de la realitat que ens envolta.

Campus d'excel·lència internacional U A B