PUBLICACIONS

VALUES, EMPATHY AND FAIRNESS ACROSS SOCIAL BARRIERS
Annals of the New York Academy of Sciences Volume 1167, June 2009 225 Pages, 24 Papers

Què provoca que terroristes sacrifiquin la seva vida per les seves creences? Per què membres d'un grup creuen que són superiors a un altre? Com afecten els missatges subliminals els resultats de les campanyes polítiques? Aplicant les eines de la neurociència social, la ciència ha après molt de les funcions cerebrals que condicionen el comportament humà en les interaccions socials. Aquest volum de l’ Annals of the New York Academy of Sciences sorgeix de la primera Conferència ‘ Barcelona Social Brain’ , organitzada per la New York Academy of Sciences, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, la Càtedra UAB ‘ el cervell social’ , i la European Science Foundation
http://www.nyas.org/Publications/Annals/Detail.aspx?cid=5fcde94a-b5cb-4b...

SOCIAL BRAIN MATTERS. Stances on the Neurobiology of Social Cognition.Amsterdam/New York, NY, 2007, XVII, 299 pp.

Podem aprendre a ser més altruistes? Quins mecanismes biològics s’amaguen darrere de la moral? Al llarg d’aquest manuscrit, filòsofs, neuròlegs, biòlegs, lingüistes i antropòlegs analitzen els descobriments científics més rellevants en el camp de la biologia i la neurologia implicats en el comportament social.
http://www.amazon.com/Social-Brain-Matters-Neurobiology-Cognition/dp/904...

Undefined
Campus d'excel·lència internacional U A B