Línies de recerca


La Càtedra d’Educació Comunitària sorgeix de la filosofia i la metodologia de treball d’ERDISC. I, en l’actualitat, els projectes d’ERDISC estan sota el paraigües de la Càtedra.

En aquest context, els projectes d’ERDISC es poden agrupar segons uns criteris comuns que fan referència a la temàtica i la finalitat.

 En relació a la temàtica es distingeixen tres grans grups:

 

 

A.   Diversitat cultural i interculturalitat: Aquests projectes fan referència a diversitat cultural i com eduquem en aquesta diversitat. Per això, també hi ha el terme “interculturalitat”.

 

B.   Participació i empoderament: Són aquells projectes que persegueixen enfortir les xarxes de participació, la qual cosa pot resultar en un augment de l’autonomia de les persones participants i en un procés d’empoderament individual i col·lectiu.

 

C.  Educació integral i comunitària: Aquests projectes se centren en la dimensió comunitària de l’educació i parteixen d’un enfocament integral i holístic.

 

En relació a les finalitats que persegueixen, vam partir del triangle epistemologia – transferència –acció social per definir els criteris següents:

 

Coneixement acadèmic: Fa referència a la construcció de coneixement, però de caràcter acadèmic. Té a veure amb publicacions, tesis i contribucions d’aquestes característiques.

 

Acció social: Es tracta de projectes que principalment es basen en l’acció social o intervenció directa per part de l’equip ERDISC.

 

Elaboració i/o orientació de polítiques: Són aquells projectes  que no tenen una vessant pràctica immediata perquè se centren en polítiques educatives.

Campus d'excel·lència internacional U A B