La Càtedra d’Educació Comunitària
neix el desembre del 2013  de la mà de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del grup de recerca ERDISC del Departament de Pedagogia Aplicada i de la Fundació Obra Social La Caixa amb la voluntat d’esdevenir un referent entre els estudiosos de la temàtica així com entre les persones i agents implicats en la planificació i realització d’accions educatives, que actuen especialment en àmbits socioeconòmics desafavorits.

L’educació de base comunitària és un àmbit de treball que té les seves arrels en la pedagogia de Paulo Freire i posteriors desenvolupaments de pedagogs com Stephen Kemmis o Michael W. Appel. La proposta que vol desenvolupar la Càtedra pren en consideració aquestes arrels però cerca aprofundir-hi sota l’òptica de la diversitat social i el foment de la inclusió. Aquesta pedagogia es concep com un marc epistemològic i metodològic adient per fomentar l’adhesió educativa entre els col·lectius més desafavorits.

La Càtedra vol aglutinar de manera sintetitzada les principals aportacions científiques sobre educació comunitària per facilitar la millora en les intervencions socioeducatives que es realitzin amb aquest enfocament, posant l’èmfasi en les pràctiques inclusives.
 

Campus d'excel·lència internacional U A B