Investigacions

Participació en investigacions

 

Grup de Recerca GREDICS

- Tècnic de suport a la Recerca en la investigació: “El desenvolupament d'habilitats de pensament històric en els joves immigrants a través de l'ensenyament de la història de Catalunya”. Investigador Principal: Joan Pagès. 2006-2007. Projecte ARIE.

- Tècnic de suport a la Recerca en la investigació: “L’ensenyament i l’aprenentatge de la història de Catalunya en contextos interculturals. El desenvolupament de competències de pensament històric a l’ESO”. Investigador Principal: Joan Pagès. 2008-2009. Projecte ARIE.

- Component del Projecte d'investigació: "Como se forma el pensamiento histórico-social? Un estudio de las prácticas de enseñanza de las ciencias sociales, geografía e historia". Investigador Principal: Antoni Santisteban. 2013-actualitat.

 

Grup de Recerca GRICCSO

- Component del Projecte d'Investigació: "“Som pols d’estrelles: de la hominització a la humanització: una proposta alternativa al currículum de ciències socials a l’ESO". Conveni amb l'ASsociació de Mestres Rosa Sensat. Coordinadora: Dolors Bosch. 2012-actualitat.

 

Investigacions a nivell individual

- Anguera, C. (2010). Les representacions socials sobre el futur. Estudi de cas sobre les representacions socials del futur en alumnes d'educació secundària. Treball de Recerca del Doctorat de Didàctica de les Ciències Socials (UAB). Dirigida pel Dr. Antoni Santisteban.

- Anguera, C. (2012). El concepte de futur en l'ensenyament de les ciències socials. Estudis de cas a l'educació secundària. Tesi Doctoral en Didàctica de les Ciències Socials (UAB). Dirigida pel Dr. Antoni Santisteban. Disponible a: TDX.

Campus d'excel·lència internacional U A B