Recursos per aprendre i practicar llengües

A continuació proposem alguns recursos que són útils per practicar i aprendre llengües. A l'apartat Idiomes d'aquest mateix web trobareu materials per aprendre llengües agrupats per idiomes, tanmateix aquí en destaquem alguns que poden servir específicament per a les necessitats del personal d'administració i serveis. Cliqueu les imatges per accedir als recursos.

Llengua catalana

Parla.cat és un espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast materials didàctics per aprendre i millorar la llengua catalana. Classificat per nivells d'aprenentatge (del nivell Bàsic ―A2― al nivell de Suficiència ―C1―). Només cal registrar-s'hi per seguir un curs.

Parla.cat

Itineraris d'aprenentatge. Suficiència. Material adreçat a adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell de suficiència, equivalent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengues. L’enfocament didàctic d’aquests materials permet aprendre d’una manera autònoma.

Itineraris suficiència

Dictats en línia (nivell de suficiència). Dictats que treballen les regles generals i particulars de l’ortografia i les seves excepcions. Cada dictat es compon d'un text escrit (arxiu PDF) i d'una audició o enregistrament sonor (arxiu MP3).

Dictats en línia

Llengua anglesa

Anglès per a l'administració és un recull de vídeos seleccionats per al PAS que permeten treballar diverses situacions de comunicació relacionades amb la feina en llengua anglesa (atenció telefònica, escriure correus electrònics, etc.)

Anglès per a l'administració

Ejercicios de inglés són cursos d'anglès d'accés lliure i classificats per nivells (Bàsic, Intermedi i Avançat). Cada nivell consta de lliçons que s'introdueixen amb breus explicacions de les estructures gramaticals seguides d'una bateria d'exercicis.

Ejercicios de inglés

Diversos idiomes

Web d'Intercanvis Lingüístics. Espai virtual i social que permet posar-se en contacte amb persones interessades a fer un intercanvi lingüístic i practicar llengües de manera autònoma i flexible.

web Intercanvis

Guies de conversa universitària. Hi trobareu des de les expressions d'ús més freqüent, fins als recursos lingüístics més pràctics a l'hora de trobar allotjament o de sol·licitar qualsevol tràmit en els serveis públics i comercials. Les guies ofereixen un bon nombre de llengües. Des de l'enllaç podeu accedir a la versió web o a la versió per a dispositius mòbils.

Guies de conversa universitària

 

Campus d'excel·lència internacional U A B