Llengua especialitzada

Els textos que es produeixen a la universitat i en l’àmbit laboral tenen la característica comuna que tracten temàtiques especialitzades, és a dir, continguts propis de la ciència i la tecnologia; són, per tant, allò que s’anomena textos especialitzats. L’instrument per crear els textos especialitzats és el llenguatge d'especialitat. Es podria definir els llenguatges d’especialitat com l’instrument de què se serveixen els especialistes per comunicar-se, per transmetre coneixement*.

Des del Servei de Llengües hem elaborat unes guies en català i en anglès per a l'escriptura en les disciplines de l'economia, la medicina, l'educació i la química. Les podeu consultar, lliurement, en els laterals de la pantalla, només cal clicar la imatge. Hi trobareu, entre d'altres, les característiques generals en l'escriptura d'aquestes disciplines, els textos propis de cada disciplina, les convencions a l'hora d'escriure.

A continuació suggerim materials agrupats per àrees de coneixement que us faran servei en la redacció de textos especialitzats en anglès:

Ciències experimentals i tecnologies

- Writing in Engineering (Monash University)

- How to Write Mathematics Clearly

- Clinical Chemistry (Guide to Scientific Writing)

Ciències humanes

- Reading, Writing and Researching for History

- A Brief Guide to Writing the Philosophy Paper (Harvard College)

Ciències de la salut

- Medical Writing (Purdue University)

- Inter-BioTec (to publish biomedical papers in English)

- Scientific Writing Resource (Duke University)

Ciències socials

- A Guide to Writing in Economics (Duke University)

- A Brief List of Misused English Terms in EU Publications (European Court of Auditors)

- Writing in Psychology (University of Connecticut)

Recursos generals

- Chartle.net és una eina gratuïta que permet elaborar gràfiques en línia, personalitzar-les i incorporar-les a un web.

- Snappy Words és un diccionari visual que genera sinònims de la cerca que hi fem i assenyala les connexions amb els termes associats.

- Linguee és un cercador que ens dóna exemples de frases per veure el context del terme que cerquem.

rastreja pàgines web bilingües i n’extreu paraules i frases perquè puguem fer cerques en una llengua i trobar-ne les correspondències en l’altra. - See more at: http://www.ub.edu/untipdetrucs/linguee-alineador-de-traduccions.html#sth...

- Ozdic és un diccionari de col·locacions en anglès.

rastreja pàgines web bilingües i n’extreu paraules i frases perquè puguem fer cerques en una llengua i trobar-ne les correspondències en l’altra. - See more at: http://www.ub.edu/untipdetrucs/linguee-alineador-de-traduccions.html#sth...
rastreja pàgines web bilingües i n’extreu paraules i frases perquè puguem fer cerques en una llengua i trobar-ne les correspondències en l’altra. - See more at: http://www.ub.edu/untipdetrucs/linguee-alineador-de-traduccions.html#sth...
rastreja pàgines web bilingües i n’extreu paraules i frases perquè puguem fer cerques en una llengua i trobar-ne les correspondències en l’altra. - See more at: http://www.ub.edu/untipdetrucs/linguee-alineador-de-traduccions.html#sth...

Academic Listening (de la sèrie BBC Learning English) és una sèrie d'àudios acompanyats de les transcripcions on es treballa l'anglès amb propòsits acadèmics (EAP). 

* Extret d'Argumenta [en línia]. Barcelona: setembre de 2006 [Data de consulta: 27/09/2013]. Unitat 23: producció de textos.

Campus d'excel·lència internacional U A B