Cursos virtuals

Durant el curs 2018-2019 el Servei de Llengües t’ofereix la possibilitat d’aprendre fins a una vintena de llengües de manera virtual mitjançant diverses plataformes. A continuació t’ho expliquem:

Idiomes a la Carta amb
Rosetta Stone
Rosetta

Podràs aprendre les llengües següents: àrab, coreà, grec, hebreu, hindi, irlandès, farsi, neerlandès, polonès, suec, tagal, turc, vietnamita i xinès.
Aquestes llengües es presenten en tres nivells que equivalen als nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència (MECR)*. Cadascun dels tres nivells demana una dedicació d'unes 60 hores. El xinès arriba fins al nivell 5 (que equival al nivell B1 del MECR), i els nivells 4 i 5 d'aquesta llengua requereixen 120 hores de dedicació cadascun.

El Servei de Llengües ofereix llicències d'ús lliure (sense tutorització i sense avaluació) d'onze mesos de durada, del 8 d'octubre de 2019 al 16 de setembre de 2019.

Llengües a Distància
amb Dexway Dexway image

Podràs estudiar les llengües següents: alemany (del nivell A1 al C1 del MECR), anglès (del nivell A1 al C1), espanyol (del nivell A1 al C1), francès (del nivell A1 al C1), portuguès del Brasil (nivells A1 i A2), italià (nivells A1 i A2) i rus (nivells A1 i A2). Les hores de dedicació són les següents:
- els nivells A1 i A2 estan dividits en dos cursos cadascun, de 40-50 hores (80-100 hores per nivell).
- els nivells B1, B2 i C1 estan dividits en tres cursos cadascun, de 40-50 hores (120-150 hores per nivell).

El Servei de Llengües ofereix llicències d'ús lliure (sense tutorització i sense avaluació) de dotze mesos de durada.

Català a Distància amb Parla.cat Parla

La plataforma ofereix una proposta formativa que s’organitza en quatre nivells d’aprenentatge: bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2) i suficiència (C1). Cada nivell està organitzat en tres cursos. Cada nivell requereix, aproximadament, 150 hores de feina a la plataforma. Els aprenents gaudeixen de dues hores d'atenció telemàtica de dubtes per part del professorat del Servei de Llengües.

El Servei de Llengües proposa dos períodes de formació amb la plataforma:
- del 8 d'octubre de 2018 al 31 de gener de 2019
- del 18 de febrer de 2019 al 31 de maig de 2019

Consulteu els preus de les llicències al web del Servei de Llengües.

* El Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa és el document que estableix les bases d'un sistema europeu comú d'aprenentatge i avaluació de segones o terceres llengües. Els objectius i continguts en aquest àmbit es distribueixen en sis nivells que són referents comuns per valorar el domini de les llengües. Aquí podeu descarregar-vos la graella, per a l'autoavaluació, amb els sis nivells i les cinc destreses lingüístiques en diverses llengües.

Campus d'excel·lència internacional U A B