Cursos virtuals

Durant el curs 2017-2018 el Servei de Llengües t’ofereix la possibilitat d’aprendre fins a una vintena de llengües de manera virtual mitjançant diverses plataformes. A continuació t’ho expliquem:

Idiomes a la Carta amb
Rosetta Stone
Rosetta

Podràs aprendre les llengües següents: àrab, coreà, grec, hebreu, hindi, irlandès, farsi, neerlandès, polonès, suec, tagal, turc, vietnamita i xinès.
Aquestes llengües es presenten en tres nivells que equivalen als nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència (MECR)*. Cadascun dels tres nivells demana una dedicació d'unes 60 hores. El xinès arriba fins al nivell 5 (que equival al nivell B1 del MECR), i els nivells 4 i 5 d'aquesta llengua requereixen 120 hores de dedicació cadascun.

El Servei de Llengües ofereix llicències d'ús lliure (sense tutorització i sense avaluació) d'onze mesos de durada, del 9 d'octubre de 2017 al 15 de setembre de 2018.

Llengües a Distància
amb Dexway Dexway image

Podràs estudiar les llengües següents: alemany (del nivell A1 al C1 del MECR), anglès (del nivell A1 al C1), espanyol (del nivell A1 al C1), francès (del nivell A1 al C1), portuguès (nivells A1 i A2), italià (nivells A1 i A2) i rus (nivells A1 i A2). Les hores de dedicació són les següents:
- els nivells A1 i A2 estan dividits en dos cursos cadascun, de 40-50 hores (80-100 hores per nivell).
- els nivells B1, B2 i C1 estan dividits en tres cursos cadascun, de 40-50 hores (120-150 hores per nivell).

El Servei de Llengües ofereix llicències d'ús lliure (sense tutorització i sense avaluació) de dotze mesos de durada.

Català a Distància amb Parla.cat Parla

La plataforma ofereix una proposta formativa que s’organitza en quatre nivells d’aprenentatge: bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2) i suficiència (C1). Cada nivell està organitzat en tres cursos. Cada nivell requereix, aproximadament, 150 hores de feina a la plataforma. Els aprenents gaudeixen de dues hores d'atenció telemàtica de dubtes per part del professorat del Servei de Llengües.

El Servei de Llengües proposa dos períodes de formació amb la plataforma:
- del 9 d'octubre de 2017 al 31 de gener de 2018
- del 19 de febrer de 2018 al 31 de maig de 2018 

* El Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa és el document que estableix les bases d'un sistema europeu comú d'aprenentatge i avaluació de segones o terceres llengües. Els objectius i continguts en aquest àmbit es distribueixen en sis nivells que són referents comuns per valorar el domini de les llengües. Aquí podeu descarregar-vos la graella, per a l'autoavaluació, amb els sis nivells i les cinc destreses lingüístiques en diverses llengües.

Campus d'excel·lència internacional U A B