1-i-2.inicio-y-el-proyecto_0.jpg

BridgeS és un projecte de recerca competitiu, liderat per la Doctora Pilar Carrasquer, adscrit al Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), i finançat pel Programa Recercaixa, en la seva Convocatòria 2015. El projecte porta per títol "La bretxa salarial com a fenomen multidimensional. Anàlisi de barreres institucionals, organitzacionals i culturals. Propostes per a la intervenció". 

El projecte BridgeS té com a propòsit analitzar la bretxa salarial de gènere, entesa com a fenòmen multidimensional, amb l'objectiu d'elaborar propostes destinades a minimitzar-la. Aquesta clara vocació d'intervenció es concreta en una estreta col.laboració amb agents socials i institucions. La creació d'un Consell Assesor, format tant per expertes i representants d'institucions i organitzacions implicades constitueix una eina clau en aquest sentit. 

Aquest blog té com a finalitat presentar els objectius del projecte, així com els resultats del mateix. Alhora, pretén ser un espai per a compartir informació relativa al fenomen de la bretxa, difonent recursos de diferent tipus i notícies relacionades.

Campus d'excel·lència internacional U A B