LLIBRES ELECTRÒNICS D'ENGINYERIES

Enginyeries. Tecnologia
Ciència de Materials
Energia: economia, fonts, etc.
Enginyeria civil, hidràulica, sanitària...
Enginyeria geològica. Mecànica de sòls i roques
Enginyeria mecànica. Maquinària
Enginyeries. Tecnologia
Nanociències

Enginyeria de telecomunicacions
Enginyeria de telecomunicacions

Enginyeria electrònica
Control automàtic
Enginyeria electrònica
Microelectrònica i circuïts elèctrics

Enginyeria informàtica
Agents intel·ligents Nova
Anàlisi d'algorismes i teoria de la complexitat Nova
Anàlisi d'algorismes i teoria de la complexitat (Congressos) Nova
Aplicacions i aspectes diversos de la informàtica
Arquitectura de processadors Nova
Autoadaptació de les màquines Nova
Biblioteques digitals Nova
Big data Nova
Comerç electrònic Nova
Dades. Encriptació
Demostració de teormes Nova
Disseny web Nova
Emmagatzematge i recuperació de la informació Nova
Codificació de dades
Enginyeria del programari
Enginyeria informàtica
Gestió de bases de dades i recuperació de la informació
Gràfics, Imatges i formes: processament, reconeixement
Informàtica de gestió, administració pública Nova
Informàtica aplicada a la biologia i medicina Nova
Informàtica aplicada a la física i l'enginyeria Nova
Informàtica aplicada a la indústria Nova
Informàtica aplicada a les arts i les humanitats Nova
Informàtica aplicada a les c.socials i la psicologia Nova
Informàtica aplicada a la biologia i medicina Nova
Informàtica aplicada a la física i l'enginyeria Nova
Informàtica aplicada a la indústria Nova
Informàtica aplicada a les arts i les humanitats Nova
Informàtica aplicada a les c.socials i la psicologia Nova
Informàtica i ensenyament Nova
Informàtica i societat Nova
Informàtica personal
Informàtica teòrica
Interacció home-ordinador Nova
Interfícies d'usuari Nova
Intel•ligència artificial, Robòtica. Reconeixement de la parla
Llenguatge natural. Linguística computacional Nova
Llenguatges de programació
Maquinari. Hardware
Metodologies de la informàtica
Organització de sistemes informàtics. Xarxes
Programació orientada a l'objecte Nova
Programació paral·lela Nova
Programari
Programaris matemàtics
Seguretat informàtica
Serveis basats en la web Nova
Sistemes d'Informació
Sistemes d'informació multimèdia Nova
Sistemes en temps real Nova
Sistemes experts Nova
Sistemes operatius
Tècniques de programació
Visió i comprensió d'escenes
Web semàntica Nova
Xarxes teleinformàtiques Nova

 

Enginyeria química
Enginyeria química
Indústria i productes químics