LLIBRES ELECTRÒNICS D'ENGINYERIES

Enginyeries. Tecnologia
Ciència de Materials
Energia: economia, fonts, etc.
Enginyeria civil, hidràulica, sanitària...
Enginyeria geològica. Mecànica de sòls i roques
Enginyeria mecànica. Maquinària
Enginyeries. Tecnologia
Nanociències

Enginyeria de telecomunicacions
Enginyeria de telecomunicacions

Enginyeria electrònica
Control automàtic
Enginyeria electrònica
Microelectrònica i circuïts elèctrics

Enginyeria informàtica

Enginyeria informàtica
Aplicacions i aspectes diversos de la informàtica

Comerç electrònic
Informàtica de gestió, administració pública
Informàtica aplicada a la biologia i medicina
Informàtica aplicada a la física i l'enginyeria
Informàtica aplicada a la indústria
Informàtica aplicada a les arts i les humanitats
Informàtica aplicada a les c.socials i la psicologia
Informàtica aplicada a la biologia i medicina
Informàtica aplicada a la física i l'enginyeri
Informàtica aplicada a la indústria
Informàtica aplicada a les arts i les humanitats
Informàtica aplicada a les c.socials i la psicologia
Informàtica i ensenyament
Informàtica i societat
Informàtica personal, manuals de programes

Retoc fotogràfic
 

Dades. Encriptació

Codificació de dades

Gràfics, Imatges i formes: processament, reconeixement

Processament d'iImatges i visió per ordinador
Reconeixement de formes
Simulació i modelització

Informàtica teòrica

Informàtica teòrica (Congressos)
Xarxes neurals. Models de computació
Anàlisi d'algorismes i teoria de la complexitat
Anàlisi d'algorismes i teoria de la complexitat (Congressos)

Lògica i semàntica de programes
Lògica i semàntica de programes (Congressos)

Maquinari. Hardware
Metodologies de la informàtica

Intel•ligència artificial

Agents intel·ligents
Autoadaptació de les màquines
Demostració de teormes
Jocs: Disseny i programació
Linguística computacional. Processament de la parla
Llenguatge natural. Linguística computacional
Processament de la parla
Robots
Sistemes experts. Adquisició del coneixement
Visió i comprensió d'escenes
Web semàntica

Organització de sistemes informàtics. Xarxes

Arquitectura de processadors
Sistemes específics i lligats a aplicacions
Xarxes teleinformàtiques
Xarxes teleinformàtiques (Congressos)

Programari

Enginyeria del programari
Llenguatges de programació
Tècniques de programació
Programació orientada a l'objecte
Programació paral·lela

Sistemes en temps real
Sistemes operatius
Seguretat informàtica

Programaris matemàtics
Sistemes d'Informació

Big data. Mineria de dades
Biblioteques digitals
Disseny web
Emmagatzematge i recuperació de la informació
Gestió de bases de dades i recuperació de la informació
Interacció home-ordinador
Interfícies d'usuari

Serveis basats en la web. Disseny web
Sistemes d'informació multimèdia

 

Enginyeria química
Enginyeria química
Indústria i productes químics