LLIBRES ELECTRÒNICS DE CIÈNCIES

Astronomia. Astrofísica
Astronomia. Astrofísica

Ciències Ambientals
Ciències Ambientals  |   Clima. Canvis climàtics  |   Contaminació i contaminants. Residus i reciclatge  |   Natura. Desenvolupament sostenible. Polítiques ambientals  |   Química ambiental

Física
Física en general  |   Ciència de materials  |   Electromagnetisme  |   Física nuclear, atòmica i molecular  |   Física teòrica. Relativitat  |   Mecànica  |   Òptica  |   Termodinàmica

Geologia. Paleontologia
Clima. Canvis climàtics  |   Enginyeria geològica. Mecànica de sòls i roques  |   Geologia i Paleontologia 

Matemàtiques
Àlgebra

Àlgebra lineal. Espais vectorials. Matrius Nova
Àlgebres i grups de Lie Nova
Anells. Mòduls
Categories. Homologia
Geometria albèbrica Nova
Grups. Automorfismes
Semigrups Nova
Teoria de Galois i Fermat. Polinomis Nova

Anàlisi. Càlcul

Funcions analítiques. Càlcul complexa Nova
Funcions el·líptiques. Funcions de variables complexes. Aproximació Nova
Funcions harmòniques
Funcions variables reals. Interpolació Nova
Sèries temporals Nova
Teoria de funcions

Anàlisi combinatoria
Anàlisi numèrica. Matemàtiques computacionals
Equacions

Anàlisi funcional. Operadors. Teoria de les distribucions Nova
Equacions diferencials lineals i no lineals. Equacions funcionals. Equacions íntegres Nova
Equacions diferencials ordinàries Nova
Teoria ergòdica. Sistemes dinàmics diferenciables Nova
Teoria de control. Càlcul de variacions Nova
Teoria del potencial. Equacions diferencials el·líptiques, parcials i hiperbòliques. Teoria espectral Nova

Geometria
Investigació operativa
Lògica matemàtica
Matemàtiques en general
Optimització matemàtica
Probabilitat i estadística
Teoria de probabilitats i processos estocàstics
Teoria de nombres
Topologia

Topologia algèbrica 
 

Nanociències
Nanociències

Química
Mineralogia i cristal•lografia  |   Química en general  |   Química ambiental  |   Química analítica  |   Química orgànica i inorgànica  |   Química teòrica