1990-2001

De la guerra de l'Iraq al darrer govern de Jordi Pujol

Amb la primera guerra de l'Iraq va començar a prendre forma un nou ordre mundial que, amb el pas dels anys, va tendir a ser multipolar. Contra la previsió de Francis Fukuyama, durant aquests anys no vam assistir a la "fi de la història", sinó a l'emergència d'un món més complex. El tombant de segle i mil·lenni coincidirà amb la majoria absoluta de José María Aznar a Madrid i el tram final dels 23 anys de pujolisme a Catalunya.