1976-1989

De l'Assemblea de Catalunya a la caiguda del mur de Berlín

La sortida de la dictadura franquista i la recuperació de l'autogovern van coincidir amb la crisi del petroli, l'eclosió d'un nou conservadorisme encarnat pel tatcherisme i el reaganisme i el tram final de la guerra freda, en què el Papa polonès Joan Pau II va tenir un paper significatiu. Aquests anys van culminar amb la caiguda del mur de Berlín, la fi de la política de blocs i l'inici de l'extensió social d'Internet i les comunicacions globals.