Makiko Fukuda

  Teaching and Research Staff


Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
East Asian Studies
LecturerMakiko Fukuda

 

Contact

  • Office: K/1013
  • E-mail: Makiko.Fukuda@uab.cat
  • Telephone: + 34 93 581 3375
  • Office hours: Tuesday and Wednesday, 10-11h

Teaching

Bachelor's degree

 

Research groups

Research Interests

  • East Asian Language and literature
  • East Asian society
  • East Asian culture, thought and interculturality

Selected publications

FUKUDA, Makiko. (2005): “Coŀlegi Japonès de Barcelona. Les ideologies lingüístiques d’una comunitat expatriada a Catalunya”. Treball de Sociolingüística Catalana núm.18, pp.209-228.

FUKUDA, Makiko (2010) “Supervivència de la colònia japonesa a Catalunya: L’organització interna i la seva implicació en l’ecosistema lingüístic català”. Revista de Llengua i Dret, núm. 53., pp.215-243.

FUKUDA, Makiko. (2014): ”Barrera o passaport per a la integració?: Ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya”, Revista de Llengua i Dret, núm 62: 86-105.

FUKUDA, Makiko. (2015): “Language life of Japanese expatriates in non-English speaking countries: the cases of Barcelona and Madrid”, Procedia Social and Behavioral Sciences. Multimodal Communication in the 21st Century: Professional and Academic Challenges, vol.212: 85-92.

FUKUDA, Makiko (2016a): “Apunts sobre fenòmens de contacte de llengües a la població japonesa a Catalunya” Treballs de Sociolingüística Catalana, núm.26: 249-268.

FUKUDA, Makiko (2016b): “Double gateway to the host society? Knowledge and perceptions of Japanese people living in Catalonia regarding language”, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 38 (1):19 - 34.

FUKUDA, Makiko (2016c): “From Japanese to Spanish, from Spanish to Catalan, but no English? a case study of language use and knowledge of Japanese residents in Catalonia”, Revista de Llengua i Dret, 66: 15-37.

FUKUDA, Makiko (2017) ‘Language use in the context of double minority: The case of Japanese–Catalan/Spanish families in Catalonia’, International Journal of Multilingualism (online http://dx.doi.org/10.1080/14790718.2017.1296450)

 

Translations

FUKUDA, Makiko; NOLLA, Albert (2007): Universal Barça (Traducción catalán al japonés), Barcelona: Angle Editorial.

FUKUDA, Makiko. (2007) “El Sol i els esperits: indumentaria de les minories del Sud-oest de la Xina i del sud-est asiàtic”, el catlàleg i els comentaris de l’exposició “El Sol i els esperits” celebrada en el Museu Textil de Terrassa (Traducción japonés al catalán).

Other

Member of Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona

 

Member of Societat Catalana de Sociolingüística

Jaume Camp de Sociolingüística Prize (2010)

Extraordinary doctorate award 2009/2010, Universitat de Barcelona

Personal website

http://pagines.uab.cat/makikofukuda/

Volver
 
Campus d'excel·lència internacional U A B