Requisits d'admissió

Estudis de Grau  
Grau d'Estudis
d'Àsia Oriental
 
Llicenciatura
en Estudis d'Àsia Oriental
 
   
Estudis de Postgrau  
Especialitat en recerca de l'Àsia Oriental contemporània, màster oficial traducció, interpretació i estudis interculturals  
Objectius i competències  
Sortides professionals  
Requisits d'admissió  
Accés i preinscripció  
Matrícula  
Pla d'estudis  
 
Coordinador del màster  
   
Doctorat  
Altres  

 

  Docència

Especialitat en recerca de l'Àsia Oriental contemporània, màster oficial traducció, interpretació i estudis interculturals

Requisits d'admissió

 

Perfil d'ingrés

Es requereixen preferentment estudiants amb formació prèvia en l'àmbit de la traducció i la interpretació, com també amb domini d'idiomes. Depenent de l'itinerari que s'esculli, es requeriran coneixements previs específics propis de l'especialització.

 

Requisits per a l'admissió

Els requisits per a l'admissió són els següents:

 • Tenir el títol de llicenciatura o d'enginyeria o arquitectura superiors o tècniques.
 • Es podran admetre al màster llicenciats que provinguin de titulacions afins al màster (240 crèdits ECTS) i estudiants estrangers amb el títol de grau.
 • En funció de la formació prèvia de l'estudiant, la coordinació del màster pot demanar que es cursin complements de formació, fins a un màxim de 60 crèdits ECTS.

 

Criteris de selecció

Els criteris de selecció són:

Per a l'especialitat de Traducció i Mediació Intercultural:

 • Llengua materna (o nivell C2*) de català o castellà.
 • Nivell C1* d'una de les llengües de treball següents: anglès, francès, alemany.
 • Coneixements teòrics i pràctics de traducció.
 • Coneixements d'àmbits temàtics específics.

Per a l'especialitat d'Interpretació:

 • Llengua materna (o nivell C2*) de català o castellà.
 • Nivell C1-C2* d'anglès.
 • Nivell C1-C2* d'una altra llengua estrangera a triar entre alemany i francès.
 • Coneixements teòrics i pràctics d'interpretació.
 • Coneixements d'àmbits temàtics específics.
 • Prova diagnòstica. A més dels criteris anteriors, l'estudiant farà una prova diagnòstica d'uns 45 minuts davant d'una comissió per determinar la seva capacitat traductora, la seva capacitat d'expressió oral en llengua materna i la seva cultura general. Aquesta prova té una funció orientativa per a l'estudiant.

Per a l'especialitat de Traductologia i Estudis Interculturals:

 • Coneixements teòrics i pràctics de traducció o interpretació i nivell B2* de castellà o català.
 • Coneixements filològics i culturals.
 • Capacitat lectora en anglès.

Per a l'especialitat de Recerca en Àsia Oriental Contemporània:

 • Es prioritzarà l'estudiant amb formació en Estudis d'Àsia Oriental.
 • Es prioritzarà l'estudiant amb formació en alguna disciplina de les ciències socials o de les ciències humanes i en coneixements d'una llengua d'Àsia Oriental (xinès o japonès o coreà).
 • Domini del català o del castellà.
 • Capacitat lectora en anglès.

* Nivell de coneixement de llengües del Marc europeu comú de referència.

 

 

   
Campus d'excel·lència internacional U A B