Pla d'estudis

Estudis de Grau  
Grau d'Estudis
d'Àsia Oriental
 
Llicenciatura
en Estudis d'Àsia Oriental
 
   
Estudis de Postgrau  
Especialitat en recerca de l'Àsia Oriental contemporània, màster oficial traducció, interpretació i estudis interculturals  
Objectius i competències  
Sortides professionals  
Requisits d'admissió  
Accés i preinscripció  
Matrícula  
Pla d'estudis  
 
Coordinador del màster  
   
Doctorat  
Altres  

 

  Docència

Especialitat en recerca de l'Àsia Oriental contemporània, màster oficial traducció, interpretació i estudis interculturals

Pla d'estudis

 

Pla d'estudis

Titulació:

Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals

Tipus de títol:

Màster oficial

 

Descripció del màster

El màster es divideix en quatre especialitats de 60 crèdits ECTS.

Tots els estudiants, independentment de l'especialitat que escullin, hauran de cursar el mòdul Disciplines de Referència i Bases Metodològiques, de 10 crèdits ECTS.

 

Estructura del pla d'estudis

Especialitat de Recerca en Àsia Oriental Contemporània (Recerca)

Caràcter Crèdits
Comú del màster 10
Comú d'especialitat 50
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Disciplines de referència i bases metodològiques 10 CM
Iniciació a la recerca i treball de fi de màster 30 CE
Pensament i cultura 10 CE
Política i societat 10 CE

CM: Comú del màster
CE: Comú d'especialitat
OT: Optatiu

 

Guies dels mòduls

Mòdul 1 (Comú): Disciplines de referència i bases metodològiques
Mòdul 2: Fonaments de la traducció especialitzada
Mòdul 3: Traducció especialitzada: literària i audiovisual
Mòdul 4: Traducció especialitzada: jurídica i tècnica
Mòdul 5: Treball pràctic
English version
Mòdul 2: Interpretació consecutiva
Mòdul 3: Interpretació simultània. Introducció
Mòdul 4: Interpretació simultània. Consolidació
Mòdul 2: Fonaments de la traductologia
Mòdul 3: Iniciació a la recerca i treball final del màster
Mòdul de pensament i cultura
Mòdul de política i societat

 

   
Campus d'excel·lència internacional U A B