Objectius i competències

Estudis de Grau  
Grau d'Estudis
d'Àsia Oriental
 
Llicenciatura
en Estudis d'Àsia Oriental
 
   
Estudis de Postgrau  
Especialitat d'Àsia Oriental contemporània en el Màster de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals  
Asia Oriental - Asia Oriental
Asia Oriental - Asia Oriental
Asia Oriental - Asia Oriental
Asia Oriental - Asia Oriental
Asia Oriental - Asia Oriental
Asia Oriental - Asia Oriental
Asia Oriental - Asia Oriental
Asia Oriental - Asia Oriental
Asia Oriental Asia Oriental Asia Oriental Asia Oriental
 
Asia Oriental  
Doctorat  
Altres  

 

  Docència

Especialitat en recerca de l'Àsia Oriental contemporània, màster oficial traducció, interpretació i estudis interculturals

Objectius i competències

Objectius formatius

El màster té com a objectiu formar professionals, acadèmics i investigadors que puguin inserir-se directament al mercat laboral o en activitats de recerca en el camp de la traducció i interpretació, la mediació lingüística i els estudis interculturals, així com en les ciències socials i les humanitats d'Àsia Oriental contemporània.

En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:

 • Utilitzar adequadament les eines específiques de suport a l'estudi, al treball i a la recerca en els contextos professionals i acadèmics.
 • Resoldre problemes en entorns nous o que no li són familiars i en contextos amplis o multiculturals relatius al seu àmbit professional o d'estudis.
 • Gestionar i elaborar actuacions concretes per a la mediació intercultural.

En finalitzar l'especialitat de Recerca en Àsia Oriental contemporània l'estudiant serà capaç de demostrar un coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics de l'especialitat i domini de les aptituds i els mètodes d'investigació associats amb aquest camp d'estudi; utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics les eines específiques de suport a l'estudi, al treball i a la investigació; resoldre problemes, en entorns nous o no familiars i en contextos amplis o multidisciplinaris.

 

Competències

 • Gestionar documentació referida al camp d'especialitat.
 • Elaborar informació dels camps de la Traductologia, els Estudis Interculturals i l'Àsia Oriental contemporània.
 • Investigar en els camps de la Traductologia, els Estudis Interculturals i l'Àsia Oriental contemporània.
 • Fer servir les eines tecnològiques i informàtiques especialitzades per a la investigació.
 • Elaborar i gestionar actuacions concretes per a la mediació intercultural.
 • Traduir i revisar textos especialitzats diversos (legals, administratius, científics, literaris, periodístics, audiovisuals i multimèdia).
 • Fer servir les eines tecnològiques i informàtiques especialitzades per a la traducció i interpretació.
 • Fer interpretació d'enllaç, consecutiva i simultània.

   
Campus d'excel·lència internacional U A B