Makiko Fukuda

  Docents i investigadors


Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
Àrea d’Estudis d’Àsia Oriental
Professora TitularMakiko Fukuda

 

Contacte

Docència

Grau en Estudis d’Àsia Oriental

 • 1101570 Idioma III: Japonès modern
 • 101552 Text i Context II: Japonès
 • 101398 Idioma i traducció: C2 (japonès)
 • 101540 Lingüística de les llengües de l’Àsia Oriental
 • 101518 Treball de fi de grau

Grupos de investigación

Líneas de investigación

 • Llengua i literatura de l'Àsia Oriental
 • Sociolingüística (Ideologia lingüística, Política lingüística, Transmissió lingüística
  intergeneracional, Bi-/multilingüisme etc.)
 • Cultura, pensament i interculturalitat de l'Àsia Oriental

Publicacions seleccionades

FUKUDA, Makiko (2010) “Supervivència de la colònia japonesa a Catalunya: L’organització interna i la seva implicació en l’ecosistema lingüístic català”. Revista de Llengua i Dret, núm. 53., pp.215-243.

FUKUDA, Makiko. (2014): ”Barrera o passaport per a la integració?: Ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya”, Revista de Llengua i Dret, núm 62: 86-105.

FUKUDA, Makiko. (2015): “Language life of Japanese expatriates in non-English speaking countries: the cases of Barcelona and Madrid”, Procedia Social and Behavioral Sciences. Multimodal Communication in the 21st Century: Professional and Academic Challenges, vol.212: 85-92.

FUKUDA, Makiko (2016a): “Apunts sobre fenòmens de contacte de llengües a la població japonesa a Catalunya” Treballs de Sociolingüística Catalana, 26: 249-268.

FUKUDA, Makiko (2016b) “From Japanese to Spanish, from Spanish to Catalan, but no English? a case study of language use and knowledge of Japanese residents in Catalonia”, Revista de Llengua i Dret, 66: 15-37.

FUKUDA, Makiko (2017): “Double gateway to the host society? Knowledge and perceptions of Japanese people living in Catalonia regarding language”, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 38 (1):19 - 34.

FUKUDA, Makiko (2017) ‘Language use in the context of double minority: The case of Japanese–Catalan/Spanish families in Catalonia’, International Journal of Multilingualism (online http://dx.doi.org/10.1080/14790718.2017.1296450)

FUKUDA, Makiko (2018) ‘Language education in a national school abroad in a bilingual society: a case of Japanese school in Catalonia’, Language and Intercultural Communication, vol.18 (6), 648-662 https://doi.org/10.1080/14708477.2018.1463233 

Traduccions

FUKUDA, Makiko; NOLLA, Albert (2007): Universal Barça (Traducció, català al japonès), Barcelona: Angle Editorial.

FUKUDA, Makiko. (2007) “El Sol i els esperits: indumentaria de les minories del Sud-oest de la Xina i del sud-est asiàtic”, el catlàleg i els comentaris de l’exposició “El Sol i els esperits” celebrada al Museu Textil de Terrassa (Traducció, japonès al català).

Altres

 • Membre del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona
 • Socia de la Societat Catalana de Sociolingüística
 • Membre del Centre d’Estudi i Recerca sobre Àsia Oriental
 • Premi Jaume Camp de Sociolingüística (2010)
 • Premi Extraordinari de doctorat 2009/2010, Universitat de Barcelona
 • Web personalhttp://gent.uab.cat/mfukuda/ca
Volver
 
Campus d'excel·lència internacional U A B