Doctorat

Estudis de Grau  
Grau d'Estudis
d'Àsia Oriental
 
   
Estudis de Postgrau  
Màster  
Doctorat  
Altres  

 

  Docència

Estudis de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals
Informació general

Els estudis de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals, junt amb el període formatiu previ, el Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals i el Màster oficial en Recerca en Àsia Oriental contemporània, conformen el programa de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals.

A més de la informació que trobareu en aquesta fitxa, podeu consultar la informació relativa als màsters oficials per informar-vos dels objectius generals i els objectius particulars de cada curs, l'estructura amb els noms dels cursos, el nombre de crèdits, els continguts i altres dades d'interès (nom del coordinador, adreces i telèfons de contacte, personal administratiu, etc.).

Aquests estudis de doctorat estan totalment adaptats al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i permeten d'obtenir el títol oficial de Doctor/a per la UAB.

Feu clic als següents enllaços per veure les fitxes dels màsters oficials relacionats:
Especialitat d'Àsia Oriental contemporània en el Màster de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals
Doctorat en Traducció, interpretació i estudis interculturals

 

Menció de qualitat
Aquest programa de doctorat va obtenir el 2006-2007 la prestigiosa Menció de Qualitat que atorga el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), i l'ha renovat fins al curs 2010-2011 (MCD2006-00366).

Aquesta menció fa possible la presentació a convocatòries d'ajuts de movilitat per a estudiants i professors, així com d'altres avantatges en diverses convocatòries públiques.

 

Presentació

Aquests estudis de doctorat són hereus del programa de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals, que en el seu moment va rebre la Menció de Qualitat que atorga el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).

Així mateix, aquest doctorat queda integrat dins el programa oficial de Postgrau en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals.

Els estudis de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals estan adreçats a la formació d'investigadors, tot emfasitzant la metodologia i les tècniques de la recerca, que desemboca en la tesi doctoral.

Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre recerca bàsica aplicada, amb la intenció que sigui possible aconseguir una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a assegurar la qualitat de la recerca doctoral.

Objectius i justificació
L'objectiu dels estudis de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals és preparar els estudiants perquè siguin capaços d'iniciar i dur a terme una recerca complexa, original i innovadora.

Aquesta recerca es materialitzarà en l'elaboració d'una tesi doctoral. Així doncs, es pretén formar doctors i doctores que duguin a terme una tasca de recerca de gran qualitat.

Els objectius formatius són els següents:

  1. Que l'estudiant assoleixi una comprensió sistemàtica, una capacitat d'anàlisi crítica, d'avaluació i de síntesi dels fonaments teòrics de les disciplines de Traducció, els Estudis Interculturals i l'Àsia Oriental contemporània.
  2. Que l'estudiant assoleixi un domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb els camps de la Traducció, els Estudis Interculturals i l'Àsia Oriental contemporània.
  3. Que l'estudiant sigui capaç de concebre, dissenyar i dur a terme una investigació en els camps de la Traducció, els Estudis Interculturals i l'Àsia Oriental contemporània.
  4. Que l'estudiant sigui capaç d'exposar el seu procés de recerca i els resultats obtinguts, tot tenint en compte el públic a què s'adreça.

Línies de recerca
Les tesis doctorals es podran dur a terme en les següents línies de recerca:

     •   Lingüística i literatura d'Àsia Oriental
Allison Beeby, Jordi Mas, Carles Prado, Sara Rovira
     •   Política i relacions internacionals d'Àsia Oriental
Seán Golden, Joaquín Beltrán
     •   Pensament d'Àsia Oriental
Seán Golden
     •   Societat d'Àsia Oriental
Seán Golden, Joaquín Beltrán, Minkang Zhou, Carles Prado
     •   Cultura i interculturalitat d'Àsia Oriental
Seán Golden, Joaquín Beltrán, Minkang Zhou, Sara Rovira, Jordi Mas, Carles Prado
     •   Economia d'Àsia Oriental
Seán Golden, Joaquín Beltrán, Minkang Zhou

Departament/s o institut/s vinculats
Departament de Traducció i Interpretació

Coordinador/a i composició de la Comissió dels Estudis
Coordinador:

     •   Anna Matamala Ripoll
Tel: 93 581 2761
Doctorat.traduccio@uab.cat

Comissió dels Estudis de Doctorat:

     •   Coordinador de l'Estudi de Doctorat
     •   Coordinador dels Màsters
     •   Coordinadora del POP
     •   Coordinadora de Recerca del Departament
    
      

 

 

   
Campus d'excel·lència internacional U A B