Estudi del Neolític

L’ESTUDI DELS ORIGENS DE LES SOCIETATS AGRICOLES COM A PROBLEMÀTICA HISTÒRICA

 

La regió del Pròxim Orient constitueix un dels pocs marcs geogràfics i històrics privilegiats per a l'estudi de l'aparició de les primeres societats camperoles adscrites al gran període històric denominat neolític . El canvi que implica l'adopció de l'agricultura i ramaderia al costat de les modificacions culturals , socials i simbòliques manifestades pels grups humans que les van viure permeten aproximar-se a un dels esdeveniments més significatius de la història de la Humanitat . Amb les noves condicions climàtiques vinculades a l'inici de l'Holocè, coincideix i incideix en l'augment de l'especialització de les capacitats recol · lectores i l'adopció de noves formes de subsistència basades en l'aprofitament d'una àmplia diversitat de recursos tant d'origen vegetal com animal . Juntament amb la gestió global de l'entorn es documenten importants i noves dinàmiques socials , tecnològiques , polítiques i ideològiques d'aquestes comunitats i amb un impacte diferenciat  tan a nivell cronològic com geogràfic.
Aquestes dinàmiques facilitaran, uns mil · lennis més tard , una Revolució Urbana que eclosionarà en les primeres ciutats-estats amb unes estructures de poder prou desenvolupades per poder suportar estructures polítiques de tipus imperial a la zona.

Les dades obtingudes  permeten la continuïtat de la investigació interdisciplinària i la publicació de resultats d'investigacions , sobretot en l'àmbit internacional . Entre els àmbits d'anàlisi destaquen l'arquitectura , la indústria lítica , el món funerari del PPNB i la producció de ceràmica al VII i VI mil · lenni. També es posa l'accent en la computació l'estudi de població , el medi ambient i l'agricultura o la ramaderia mitjançant l'anàlisi d'isòtops estables . La informació recollida, en les diferents seqüències, s'ha centrat en l'elaboració d'interpretacions noves sense deixar de contribuir al desenvolupament social i professional dels estudiants , la cooperació internacional i la conservació i difusió del patrimoni arqueològic