25 anys SAPPO

EXCAVACIONS A SIRIA I TURQUIA DES DE LA UAB: EL SAPPO FA 25 ANYS

 

El grup de recerca Seminari d’Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO) del Departament de Prehistòria de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El grup de recerca SAPPO inicia les seves activitats arqueològiques al Pròxim Orient a la tardor de l’any 1989, ara fa vint i cinc anys, i des de llavors ha tingut una recerca continuada, amb excavacions arqueològiques estables a les regions del llevant Nord, en particular a Síria i Turquia. Des de 2005 el seminari és Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya i recentment ha estat de nou validat (2014 SGR 1248).

Hem tingut la sort de desenvolupar una línia de recerca estable sobre l'origen i la consolidació de les societats agrícola ramaderes amb treballs de camp en aquestes dues àrees geogràfiques, realitzades amb un alt grau de cooperació entre equips i investigadors independentment de la nacionalitat o altres característiques, la qual cosa sense dubteu ha enriquit la seva execució.

En les últimes dècades i en aquesta zona geogràfica concreta, s’han desenvolupat projectes que a més de les raons científiques s'unien els aspectes preventius/salvament contribuint doncs de manera doble a la conservació i coneixement del patrimoni històric i arqueològic d’aquest països que es també de la Humanitat.

El SAPPO ha desenvolupat una línia de treball centrada en l'origen i la consolidació de les societats agrícoles en aquestes àrees geogràfiques. La nostra orientació i concepció de l'arqueologia han motivat que paral·lelament al desenvolupament de la línia s'hagi constituït un equip de recerca d'orientació interdisciplinària . Ha desenvolupat una forta acció a l’exterior i per tan manté un alt grau de internacionalització amb projectes /convenis (actuals i passats ) amb equips de França (Université Lyon-2; Paris X; CNRS; Institut Prehistòria Oriental) Bèlgica (Université de Liège); Síria (University of Damascus, DGAM) Turquia (University of Istanbul); Holanda (Rijjs Museum University of Leiden) entre altres.

L’anàlisi s’ha centrat en l’estudi de la “revolució neolítica”. És a dir els canvis en la producció de subsistència (agricultura i ramaderia) en el marc de la transformació global de l'estructura social, cultural i econòmica dels agricultors incipients. Lògicament l'anàlisi paleobotànica i arqueozoològica era primordial per a aquesta recerca, però es va buscar la seva interrelació amb els altres àmbits d'estudi com el tecnològic, les formes d'habitabilitat, … en general per tant, es vol incidir en una aproximació total que a partir de les dades i del registre pogués facilitar l'aproximació a l'evolució social, cultural i econòmica dels primers agricultors.

S’ha prioritzat l'excavació i l'estudi de jaciments, de recerques, o d'estudis de problemàtiques històriques que se situen tradicionalment a la franja temporal dels 12000 -5000 cal BC, a la zona Llevant Nord es donen aquests processos.

Així des de l'any 1989 fins a l'actualitat s'han pogut investigar, amb intervenció arqueològica inclosa, les següents operacions/projectes:

Continua llegint