Seminari d'Arqueologia al Pròxim Orient (SAPPO-UAB):
vint-i-cinc anys de projectes de recerca i d'excavacions


La present exposició vol celebrar els 25 anys de treballs arqueològics al Pròxim Orient per part del Seminari d’Arqueologia del Pròxim Orient (SAPPO) del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya, que ha estat recentment validat (2014 SGR 1248), té per objectiu l'estudi dels orígens i el desenvolupament de les primeres comunitats agrícoles a la Mediterrània oriental, aportant noves dades per estudiar i comprendre el procés de neolitització de la Mediterrània. La investigació s'ha basat en mantenir un equilibri constant entre el treball de camp i la investigació en laboratori, desenvolupats molt sovint en col·laboració amb equips de diversos països (Síria, Turquia, Bèlgica, França, Regne Unit, ...) i en jaciments diferents de Síria, Turquia i Iraq.


"Aquests dies tots tenim la mirada cap a la zona del Pròxim Orient (esperant) que la violència legitimada i institucionalitzada no impedeixi el desenvolupament de la població i enverini encara més les nostres ja difícils relacions amb els pobles d'aquelles zones. Aquests dies, els que hem tingut la sort de treballar en les regions de la Mesopotàmia històrica, volem contribuir al desig de pau i desenvolupament, recordant i explicant que aquelles terres, a més de l’envejat petroli, contenen una riquesa històrica inimaginable, un patrimoni històric i arqueològic de primer ordre mundial "(escrit per M. Molist l’any 2001 en el moment de destrucció del patrimoni del Museu de Bagdad. És recurrent recordar que 10 anys després la situació no ha canviat i aquesta reflexió segueix tenint validesa).