Participació en cursos i tallers relacionats amb la innovació docent universitària

El treball de fi de grau. Unitat d’Innovació en Educació Superior, UAB (Bellaterra, 8 h, 0,5 ECTS, 2011)

Avaluació dels aprenentatges. Unitat d’Innovació en Educació Superior, UAB (4 h, 2011).

L’ús de la rúbrica per a millorar els criteris de qualitat. Unitat d’Innovació en Educació Superior, UAB (8h – 0,5 ECTS, 2011).

El rol del docent en l’aprenentatge autodirigit. Unitat d’Innovació en Educació Superior, UAB)(15h – 1 ECTS, 2008).

Adaptar les nostres assignatures a ECTS. Què hem de fer? Unitat d’Innovació en Educació Superior, UAB (15h – 1 ECTS, 2007).

La carpeta docent. Unitat d’Innovació en Educació Superior, UAB. (9h – 0,6 ECTS, 2007).

La tutoria acadèmica a la Universitat. Unitat d’Innovació en Educació Superior, UAB. (15h – 1 ECTS, 2007).

Disseny i creació de pàgines web per al docent. Pla d’Extensió de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, UAB (16h, 2007).

El WIKI com a eina d’aprenentatge dins l’EEES aplicat a l’ensenyament de la traducció. Departament de Traducció i d’Interpretació, UAB (2 h, 2007).

Avaluació de competències. Unitat d’Innovació en Educació Superior, UAB. (15 h, 2007)

El WIKI com a eina d’aprenentatge dins l’EEES. Unitat d’Innovació en Educació Superior, UAB (4 h, 0,5 ECTS, 2012).

Es pot aprendre amb les xarxes socials? Unitat d’Innovació en Educació Superior, UAB (15 h., 2007)

Què és Prezi? SERIM, UAB (Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (3 h, 2014).

Excel aplicat a la docència. SERIM, UAB (Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (3 h, 2014).

Campus d'excel·lència internacional U A B