Informes técnicos

Romero, L.; Casas-Tost, H.; Galán-Mañas, A.; Molina, L.; Rodríguez-Inés, P.; Rovira-Esteva, S.; Torres-Hostench, O. (2013) WP5. Pilot use of the produced activities by FL learners (ClipFlair Foreign Language Learning Through Interactive Revoicing and Captioning of Clips, Ref. 519085-LLP-1-2011-1-ES-KA2-KA2MP).

Romero, L.; Casas-Tost, H.; Galán-Mañas, A.; Molina, L.; Rodríguez-Inés, P.; Rovira-Esteva, S.; Torres-Hostench, O. (2013). WP7. Dissemination (ClipFlair Foreign Language Learning Through Interactive Revoicing and Captioning of Clips). Ref. 519085-LLP-1-2011-1-ES-KA2-KA2MP).

Romero, L.; Casas-Tost, H.; Galán-Mañas, A.; Molina, L.; Rodríguez-Inés, P.; Rovira-Esteva, S.; Torres-Hostench, O. (2014). WP5. Pilot use of the produced activities by FL learners (ClipFlair Foreign Language Learning Through Interactive Revoicing and Captioning of Clips, ref. 519085-LLP-1-2011-1-ES-KA2-KA2MP.

Galán-Mañas, A. (2014) Manual de processos del sistema intern de Qualitat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB. Procés PC4. Orientació a l’estudiant. Encargo: AQU i UAB.

Galán-Mañas, A. (2014) Manual de processos del sistema intern de Qualitat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB. Procés PC3- Gestió de les pràctiques externes curriculars. Encargo: AQU i UAB. 

Campus d'excel·lència internacional U A B