Scientific committee

Evaluation of scientific articles for specialised journals

 Méta. Translators’ Journal (2015)

The Interpreter and Translator Trainer (2015)

Perspectives: Studies in Translatology (2014)

Journal of Specialised Translation (JosTrans) (2014)

CPUe-Revista de investigación educativa (2013)

Íkala Íkala, revista de lenguaje y cultura (2010)

 

Member of scientific committee

 V Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental (Departament de Traducció i d'Interpretació, UAB - 2014)

VI Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental (Departament de Traducció i d'Interpretació, i d’Estudis de l’Àsia Oriental, UAB - 2015)

Campus d'excel·lència internacional U A B