Attendance to workshops and seminars on translation

• El treball de fi de grau. Unitat d'Innovació en Educació Superior, UAB (Bellaterra, 8 h, 0.5 ECTS, 2011)
• Avaluació dels aprenentatges. Unitat d'Innovació en Educació Superior, UAB (4 h, 2011)
• L'ús de la rúbrica per a millorar els criteris de qualitat. Unitat d'Innovació en Educació Superior, UAB (8h – 0.5 ECTS, 2011)
• El rol del docent en l'aprenentatge autodirigit. Unitat d'Innovació en Educació Superior, UAB)(15h – 1 ECTS, 2008)
• Adaptar les nostres assignatures a ECTS. Què hem de fer? Unitat d'Innovació en Educació Superior, UAB (15h – 1 ECTS, 2007)
• La carpeta docent. Unitat d'Innovació en Educació Superior, UAB. (9h – 0.6 ECTS, 2007)
• La tutoria acadèmica a la Universitat. Unitat d'Innovació en Educació Superior, UAB. (15h – 1 ECTS, 2007)
• Disseny i creació de pàgines web per al docent. Pla d'Extensió de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, UAB (16h, 2007)
• El WIKI com a eina d'aprenentatge dins l'EEES aplicat a l'ensenyament de la traducció. Departament de Traducció i d'Interpretació, UAB (2 h, 2007)
• Avaluació de competències. Unitat d'Innovació en Educació Superior, UAB. (15 h, 2007)
• El WIKI com a eina d'aprenentatge dins l'EEES. Unitat d'Innovació en Educació Superior, UAB (4 h, 0.5 ECTS, 2012)
• Es pot aprendre amb les xarxes socials? Unitat d'Innovació en Educació Superior, UAB (15 h., 2007)
• Què és Prezi? SERIM, UAB (Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (3 h, 2014)
• Excel aplicat a la docència. SERIM, UAB (Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (3 h, 2014)

Campus d'excel·lència internacional U A B