Innovació docent

Projectes d’innovació docent

  • Plan de Acción tutorial para los estudiantes con discapacidad (PATdis). Finançat per: Subvenciones para el Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la Mejora de la Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios en el año 2011. Ministerio de Educación. Ref.: CAIE037. Import concedit: 22.092€. [12/12/2011 - 31/12/2012]. PI: Anabel Galán-Mañas.
  • ClipFlair Foreign Language Learning Through Interactive Revoicing and Captioning of Clips. Finançat per: Lifelong Learning Programme. Comenius, ICT and Languages. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Ref.: 519085-LLP-1-2011-1-ES-KA2-KA2MP. Import concedit: 399.433,00€ (total); 46.341€ (UAB). [1/12/2011 - 31/5/2014]. IP: P. Zabalbeascoa (UPF, resp. projecte); L. Romero (resp. UAB).
  • Capacitación inicial y permanente del profesorado de la UNAN Managua. Un programa de desarrollo institucional por medio de la formación docente y el fortalecimiento tecnológico. Finançat per: Convocatoria de ayudas para programas de cooperación interuniversitaria e investigacion cientifica. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ref.: A1/041892/11. Import concedit: 57.497,80€. [1/1/2012 - 31/12/2012]. IP: M. Fuentes Agustí (resp. UAB); I. Benavides (resp. UNAN-Managua).
  • Ensino a distância da Tradumática: Tecnologias da Informação aplicadas à tradução português-espanhol. Finançat per: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Ministério da Ciência e do Ensino Superior/Instituto Camões de Portugal (Ref. PLUS/PLP/50266/2003, de 2003 a 2004).
  • e-Tradumàtica. Ensenyament a distància de la Tradumàtica. Sense finançament (2002-2003).

Participació en Grups d’Interès d’Innovació Docent en Educació Superior de la UAB (Gi-IDES)

  • GI-IDES: Carpetes d'Aprenentatge en Educació Superior (2010-2013)
  • GI-IDES Pràctiques professionalitzants (2009-actualitat)
  • GI-IDES El portfoli docent (2009–actualitat)

Participació en programes d’innovació docent

  • Programa Argó (2008-2010). Direcció de recerca d’estudiants de batxillerat.
  • Programa Croma (2013-act.). Objectiu: establir vincles entre les escoles amb infants amb risc d’exclusió social dels municipis del Vallès amb la UAB. Campus d'excel·lència internacional U A B