Direcció/tutorització de tesis doctorals

  • Direcció de tesis

Núria Massot. L'adquisició de les competències transversals a l'aula de tecnologies de la traducció. En curso.

Yimeng Liu. Estudio empírico-experimental para la enseñanza de la traducción directa del español y del inglés al chino (2013-2014)

  • Doctorat sandvitx

Raquel Faria. Questões de variação lingüística aplicadas à didática da tradução para dublagem. Directors al Brasil: Patrícia Reuillard and Cléo Altenhofen (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil). Estada a la UAB: 10-14 desembre 2018. 

Thaís Collet. O mercado de Tradução Audiovisual no Brasil: formação e demanda [UFSC- Brazil. Estada a la UAB: febrer-maig 2015. Defensa: 2016.

Campus d'excel·lència internacional U A B