Comitè científic

Avaluació d’articles científics de revistes especialitzades

  • Méta. Translators’ Journal (2015)
  • The Interpreter and Translator Trainer (2015)
  • Perspectives: Studies in Translatology (2014)
  • Journal of Specialised Translation (JosTrans) (2014)
  • CPUe-Revista de investigación educativa (2013)
  • Íkala Íkala, revista de lenguaje y cultura (2010)

Membre de comitè científic

  • V Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental (Departament de Traducció i d'Interpretació, UAB - 2014)
  • VI Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental (Departament de Traducció i d'Interpretació, i d’Estudis de l’Àsia Oriental, UAB - 2015)
Campus d'excel·lència internacional U A B