Material Sortida

Pic 1Material per preparar, conèixer el que farem i fer el treball. Una còpia del guió us el donarem a classe, mentres una còpia de l'ortofotomapa del Port de la Selva el dia de la sortida.
 

  • Guia de la sortida i del treball  file.  
  • Ortofotomapa del Port de la Selva file.
  • Petita introducció del Varisc dels Pirineus i del Cap de Creus introducció camp.
  • On hem quedat? Davant les escoles del poble veure esquema. A quina hora? A les 9:30h.

Material Addicional

Pic 2

1) Programes per a fer projeccions estereogràfiques. 

Stereonet (Mac X) 

Stereowin (Windows)

 


2) Guia pràctica per fer projeccions amb Stereowin file.

3) Mapa amb la localització de les mostres de camp file.

4) Exemples d'estructures interpretades (veure campus virtual)
 
5) Cançó del Geòleg de camp. A veure si us animeu!