Què PAS-s-sA

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? (30/09/2019)

  • POSSIBILITAT DE COMPACTACIÓ DEJORNADA PELS MÉS GRANS DE 60 ANYS

Fa gairebé 4 anys que aquest tema estava sobre la taula. Davant la negativa de l’equip de govern de voler negociar la reducció d’una hora retribuïda per aquest col·lectiu, finalment l’acord serà que podran compactar la jornada i qui ho desitgi pugui passar de l’horari partit a fer horari de 8 a 15 (amb les flexibilitats que corresponen a aquest horari).

Subscriure a ADT - Assemblea Democràtica de Treballadors RSS
Campus d'excel·lència internacional U A B