- FORMACIÓ ACADÈMICA

 • Llicenciada en Filologia Hispànica (juny de 1985)
 • Doctora en Lingüística i Informàtica (novembre de 1993)
 • Professora Titular d’Universitat, Àrea de Traducció, perfil de Terminologia aplicada a la Traducció
 • SGR Grup Tradumàtica

- SITUACIÓ PROFESSIONAL  

 • PDI, Professora Titular d'Universitat des del 25 d'abril de 1997.
 • ORGANISME: Universitat Autònoma de Barcelona
 • FACULTAT: Facultat de Traducció i d’Interpretació
 • ORCID: orcid.org/0000-0001-7257-6293
 • DEPARTAMENT: Departament de Traducció i d’Interpretació
 • DIRECCIÓ POSTAL: Universitat Autònoma, Edifici K, 08193 Bellaterra
 • TELÈFON: 34 93 581636
 • FAX: 34 93 5812762
 • CORREU ELECTRÒNIC: Anna.Aguilar-Amat@uab.cat

- ACTIVITAT DOCENT

 • 1985-1988: Professora de Batxillerat, Departamentd'Ensenyament, Generalitat de Catalunya
 • 1996-2010: Professora de Terminologia Aplicada a la Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona. Assignatura obligatòria de 9 crèdits. Segon cicle, llicenciatura de Traducció i Interpretació
 • 2010-2013: Professora de Terminologia Aplicada a la Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona. Grau de Traducció i Interpretació. 3er curs. Assignatura de 4 crèdits.
 • 2009-2014: Professora de Terminología al màster oficial de Traducción, Interpretación y Estudios Interculturales, mòdul 4 de Traducció especialitzada jurídica i tècnica en l'especialitat de Traducción y mediación intercultural.
 • 2014-2015: Professora de Herramientas de documentación y recursos informáticos al master oficial Traducción, Interpretación y Estudios interculturales, en l'especialitat de Traducción y Mediación Intercultural
 • 2013-2015: Coordinadora de Treballs de Fi de Grau de la FTI, modalitat de Traducció i Interpretació.

- Docència de Tercer Cicle:

 • 1998-1999: Problemes Lingüístics de la Traducció Automàtica (UAB, Traducció)
 • 1999-2000: Traducció Automàtica i Traducció Assistida (UAB, Traducció)
 • 2000-2001: Eines per a la Traducció en suport informàtic (UAB, Traducció)
 • 2001-2002: Eines per a la Traducció en suport informàtic (UAB, Traducció)
 • 2002-2003: Bases de Coneixement i Traducció Automàtica (UAB, Traducció)
 • 2004-2005: Modelos globalísticos y modelos especializados (UPC, Arquitectura)
 • 2003-2009: Presidenta de QUARKpoesia, Aula de Poesia de la UAB, Cultura en Viu-Centre de les Arts.

 

- ACTIVITATS DE CARÀCTER CIENTÍFIC O PROFESSIONAL

1988-1989:

 • Ajudant d'investigació al projecte PB87-0780 de la CICYT, Diccionario Electrónico del Español, dirigit per Carlos Subirats Rüggeberg de la Universitat Autònoma de Barcelona.

1988-1990:

 • Ajudant d'investigació al projecte TYC90-403 del Ministeri d'Obres Públiques i Transports (Direcció General de Telecomunicacions), Sistema de Diccionarios Electrónicos del Español: Una base de datos para el análisis léxico automático del español, dirigit per Carlos Subirats Rüggeberg de la Universitat Autònoma de Barcelona.

1989-1990:

 • Investigador i implementador a temps complet al projecte de Traducció Automàtica de disseny avançat EUROTRA (EUROTRA-ESPAÑA) subvencionat per la Comunitat Econòmica Europea i el Ministeri d'Educació i Ciència segons Contracte d'Associació signat el 26 de desembre de 1986. Confecció dels mòduls ECS-ERS-IS (estructura de constituents, estructura relacional i mòdul d'interfície) de la gramàtica espanyola per anàlisi i generació d'oracions.

1990-1993:

 • Investigador i implementador a temps complet en el sistema ATLAS de Traducció Automàtica desenvolupat per FUJITSU segons el conveni C1135 de col·laboració entre FUJITSU-ESPAÑA i la Universitat Politècnica de Catalunya. Confecció de la gramàtica de generació i del diccionari d'espanyol.

1994-1995:

 • Investigador i implementador a temps complet en el Grup d'Investigació en Lingüística Computacional de la Universitat de Barcelona -GILCUB-, Fundació Bosch i Gimpera. Participació en els següents projectes:
 • MULTEXT (LRE62050, III Programa Marc de R+D de la CEE, Línia de recerca: Sistemes telemàtics d'interès general, àrea 6: Recerca i enginyeria lingüística). Els objectius del projecte són establir estàndards de software per al treball amb còrpora i comprovar i estendre les convencions basades en el TEI (Text Encoding Initiative) amb especificacions especialment dedicades a còrpora multilingües i a les necessitats de les eines per al processament del llenguatge natural i la recerca de Traducció Automàtica basada en corpus.
 • TRADE (LMAP9303-Multilingual Action Plan, CEE). El projecte es proposa dissenyar un sistema operatiu preindustrial de Traducció Automàtica basat en els recursos i la tecnologia desenvolupada per al programa EUROTRA.

1996-2000:

 • Disseny de BACUS (BAse de Coneixement UniverSitari) una base de dades terminològica per al Departament de Traducció i d'Interpretació de la UAB que recull el treball de recerca de l'alumnat de quart curs. Hi han col·laborat com a assessors professors dels departaments de geologia, farmacologia, crisi d'empreses, epidemiologia, geografia i fotoquímica, entre molts d’altres de les diferents universitats i centres de Catalunya. Actualment BACUS consta de 25.000 conceptes i més de 70.000 denominacions, amb un creixement anual de 1.500 termes,  i estar prevista la creació d’un lloc web gràcies a l’ajut de la OAID (Oficina Autònoma Interactiva Docent) de la UAB.
 • Projecte 161610 del Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB de  recopilació de 500 termes del castellà sobre Regeneració Forestal en col·laboració amb la Universitat de Saarlandes (Saarbrücken) i l’organisme CREAC de la UAB per la creació d’una base de dades amb equivalències en castellà, anglès i alemany en suport MultiTerm.
 • Direcció d’una beca de l’organisme Autònoma Solidària (Vicerectorat de Relacions Internacionals) atorgada a l’alumne Pathé Sidibé, procedent de Guinea Conakry. El becat realitza un manual d’introducció a la seva llengua africana materna, el Peul (amb la col·laboració del Dr. Carles Castellanos) i una demarcació dels problemes de terminologia comparativa i contrastivitat conceptual en torn de les equivalències Peul, Castellà, Francès i Anglès.
 • Direcció acadèmica i membre del professorat de les diferents edicions de la diplomatura de postgrau Traducció i Noves Tecnologies. Coordinació: Pilar Sánchez-Gijón (http://www.fti.uab.es/pg.tradumatica/).

2000-2009:

 • Direcció acadèmica, coordinació i presentació del I cicle de conferències sobre l’Àfrica subsahariana de 40 hores de duració intitulat Cultures entelades: el cas de l’Àfrica subsahariana. Amb Jean Bosco Botsho. Més info.
 • Direcció acadèmica del II cicle de conferències sobre l’Àfrica subsahariana de 42 hores de duració intitulat Desminoritzar les cultures: el coneixement al sud del Sàhara. Amb Jean Bosco Botsho.
 • Direcció acadèmica del III cicle de conferències sobre l’Àfrica subsahariana de 40 hores de duració intitulat Saviesa, màgia, mite. Tríptic.
 • Participació en el projecte Europeu “The EMLIT project. European Minority Literatures in Translation”, Grant Applicatin Form 2002. “Culture 2000. Framework Program in Support of Culture”, European Comission, Education and Culture DG. Culture, Audiovisual Policy and Sport. Policy Development in the Cultural Sphere. Reference number: CLT 2002-Sec/. Grant Agreement nr 2002-0343/001-001 CLT CA14. Leader of the project: Paula Burnett, Brunel University, Kinston Lane, Uxbridge, UB8 3PH, UK. Participants:
 1. Sofía Muñoz Valdivieso, Universidad de Màlaga (Spain. Languages provided: Arabic, Galitian)
 2. Anna Aguilar-Amat, Jean Bosco Botsho,Universitat Autònoma de Barcelona (Spain. Languages provided: Catalan, Amazigh, Gun)
 3. Eleonora Chiavetta, Carla MartinoUniversità de Palermo (Italy. Languages provided: Sicilian, Albanian)
 4. Harald Tanzer, Maria Thurmair, Universität Regensburg (East Germany. Languages provided: Sorbian, Turkish, Greek)
 5. Bénédicte Ledent, Christine Pagnoulle, Université de Liège (Belgium. Languages provided: Wallon, Picard, Lingala)
 6. Paula Burnett, Brunel University (United Kingdom. Languages provided: Caltic, Scottish gaelic, Welsh, Hindi, Urdu, bengali, Sinhala).
 • Coordinació del grup Tradumàtica des de gener de 2003 i fins juny de 2005.
 • Presidenta de QUARKpoesia, 2003-2009.
 • Directora de la col·lecció de poesia Refraccions del Servei de Publicacions de la UAB.
 • Direcció d’una beca de l’organisme Autònoma Solidària (Vicerectorat de Relacions Internacionals) atorgada a l’alumne Pathé Sidibé, procedent de Guinea Conakry. El becat realitza un manual d’introducció a la seva llengua africana materna, el Peul (amb la col·laboració del Dr. Carles Castellanos) i una demarcació dels problemes de terminologia comparativa i contrastivitat conceptual en torn de les equivalències Peul, Castellà, Francès i Anglès.
 • Direcció acadèmica i membre del professorat de les diferents edicions de la diplomatura de postgrau Traducció i Noves Tecnologies. Coordinació: Pilar Sánchez-Gijón (http://www.fti.uab.es/pg.tradumatica/)
 • Investigadora a temps complet a projecte TRACE: TRaducción Asistida, Calidad y Evaluación (MEC, nº de ref. HUM2006-04349/FIL,2006-2009.
  Investigadora principal: Pilar Sánchez-Gijón.

 2009-2015

Investigadora a temps complet al projecte ProjecTA (Traducció Automàtica i Postedició)
REFERENCIA: FFI2013-46041-R
INVESTIGADOR PRINCIPAL 1: OLGA TORRES HOSTENCH
ENTIDAD SOLICITANTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA
TÍTULO: PROYECTOS DE TRADUCCION CON TRADUCCION AUTOMATICA ESTADISTICA Y POSEDICION
DURACIÓN EN AÑOS: 3

 

DIFUSIÓ DE LA CIÈNCIA

2012 ACDC (Accions de Comunicació, Didàctica i Divulgació del Coneixement Científic), núm. 2012ACDC00193. Projecte/CC : LZ610716 / D044100 "La ciència vista pels poetes". Convocatòria d’àjuts en l’àmbit de la comunicació didáctica i divulgació científica. Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya. Projecte/CC : LZ610716 / D044100 

XIII Fira de Recerca en Directe 2015. Parc de Recerca UB. Cosmocaixa, 8, 9, 10 i 11 d’abril de 2015. Horari: de 10h a 15h durant els dies laborables. Exposició de projectes de Recerca per a escoles de secundària. El dia 9 d’abril a les 12 hores es va dur a terme una visita institucional guiada pels estands de la Fira que va comptar amb la presència del vicerector de Política Científica de la Universitat de Barcelona, Enric I. Canela; la directora general del Parc Científic de Barcelona, Montserrat Vendrell; el director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social “la Caixa”, Enric Banda; i el director de CosmoCaixa, Lluís Noguera. file:///C:/Users/AAA/Downloads/Informe%20final-participants%20-Fira%20Recerca%20en%20directe.pdf

Festa de la Ciència, Festival NOVUM 2015. Estand Tradumàtica: "La Traducció Automàtica: funciona?". 14-30 d'abril de 2015. Participació la Festa al Disseny Hub Barcelona (100 activitats, 15.000 visitants). Ajuntament de Barcelona, Creaciència (TV3), Institut de Cultura de Barcelona. Conferència inaugural al Saló de Cent "L’aventura d’emprendre des de la ciència", trobades i jornades "Emprendre des de la Universitat", "STEAM Aprendre avui per resoldre el demà!", "Encontre recerca i empresa. Idees per inspirar, commoure i estimular el pensament creatiu", "Fòrum de la demanda d'innovació", "Segon Citizen Science Day"; la Mostra audiovisual; l'exposició de projectes de ciència ciutadana "Tots fem ciència!";  les accions i instal·lacions d'Art i interferències "Live-graphic-reporting: per una ciència més oberta", "Water Light Graffiti", "Pop-up BioHack Lab", "Ecos de Carles Buïgas" i "Cartografia aèria de barri"

 

 CÀRRECS ACADÈMICS:

 • 1999-2001: Responsable de Recerca del Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB
 • 2009-2011: Coordinadora acadèmica del SERIM (Servei de Informàtica de la FTI)
 • 2013-2015: Coordinadora dels Treballs de Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Traducció i Interpretació i Estudis d'Àsia Oriental (FTIEAO)

 

CONVENIS

- TRANSIT XV – Localització del sistema de Memòria de Traducció.
Empresa/administració finançadora: STAR Servicios Lingüísticos S.L..
Conveni signat el 28 de gener de 1999 pels senyors Michael Scholand
(STAR Servicios Lingüísticos) i Carles Solà i Ferrando (UAB).

- Conveni de col·laboració amb el TERMCAT, 1998.

 

- AJUTS OFICIALS REBUTS

 • Beca postdoctoral de la CIRIT per a estades en centres estrangers, 1999.
 • ARCS00, ARCS01, ARCS02, per l’organització dels Cicles de Conferències sobre l’Àfrica Subsahariana I, II i III.
 • Oficina Autònoma Interactiva Docent, per a la creació del material multimèdia BACUS.
 • 2002 MQD 00182 Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya.
 • 2006 ACDC (Accions de Comunicació, Didàctica i Divulgació del Coneixement Científic) per al projecte "Terminòlegs sense fronteres".
 • 2012 ACDC (Accions de Comunicació, Didàctica i Divulgació del Coneixement Científic), núm. 2012ACDC00193. Projecte/CC : LZ610716 / D044100 "La ciència vista pels poetes". Convocatòria d’àjuts en l’àmbit de la comunicació didáctica i divulgació científica. Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya. Projecte/CC : LZ610716 / D044100 
 • Ajust per a desplaçament d'escriptors de l'Institut Ramon Llull (11)
 • Ajuts per a la Creació Literària de l'Institut d'Estudis Catalans (2)

- PUBLICACIONS ACADÈMIQUES

CLAU: L = llibre complet, CL = capítol de llibre, A = article, E = editor.

 
AUTORS: Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Introducción a WordStar
REF. REVISTA/LLIBRE: Editorial Gustavo Gili, Colección Informática de Gestión, Barcelona, 1987 (1a ed.), 1987 (2a ed.), 1988 (3a ed.)
ISBN: 84-252-1306-1
CLAU: L

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: MS-DOS en la práctica
REF. REVISTA/LLIBRE: Editorial Gustavo Gili, Colección Informática de Gestión, Barcelona, 1989 (1a ed.), 1991 (2a ed.).
ISBN: 84-252-1386-X
CLAU: L
Nota: Llibre traduït al Braille.

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Caracterización sintáctica de los idiomatismos y propuesta de 'parser' para un sistema de traducción automática.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del Congreso de la Sociedad Española de Lingüística, XX, Editorial Gredos, Madrid 1990, pàg. 824-833.
ISBN:
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Tratamiento computacional de las unidades léxicas múltiples en el sistema de traducción automática Eurotra
REF. REVISTA/LLIBRE: Projecte d'Investigació, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 1990

AUTORS : AGUILAR-AMAT, A., ALEJANDRO, O., BEL, S. et al.
TÍTOL: EUROTRA, Spanish Final Implementation Report
REF. REVISTA/LLIBRE:  1991. 

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Las colocaciones de nombre y adjetivo: Un paso hacia una teoría lèxico-semántica de la traducción
REF. REVISTA/LLIBRE: Tesi Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: La estructura sintáctica del nombre.
REF. REVISTA/LLIBRE: Boletín de la SPLEN, núm. 14, Ed. Universidad de Santiago de Compostela, 1994, pàg. 355-362
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: En torno a la combinatoria del léxico: Los conceptos de colocación e idiomatismo.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del IX Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, ed. Carlos Martín Vide, PPU, 1993, pàg. 267-272.
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Los problemas lingüísticos de la traducción automática.
REF. REVISTA/LLIBRE: La informática y la Traducción, Curso de Verano, Universidad de Vigo,Tórculo, Santiago 1994, pàg. 187-248
ISBN: 84-88967-72-1                                                                                 
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Colocaciones en un corpus: detección y aplicaciones.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del X Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, ed. Carlos Martín Vide, PPU, 1994.
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Joan Parra, Ramon Piqué.
TÍTOL: Una base de dades terminològica per a la traducció.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actes del III Congrés Internacional sobre Traducció, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, del 28 al 30 de març de 1996, pàg. 9-21.
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Joan Parra, Ramon Piqué
TÍTOL: Logical Organization of Information at BACO: A Knowledge Multilingual Database for Translation Purposes.
REF. REVISTA/LLIBRE: Proceedings of the TKE'96 4th International Congress on Terminology and Knowledge Engineering, Viena, 26-30 d'agost de 1996, pàg. 238-244.
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: La mayoría variable. (Ressenya del llibre La utilitat del bilingüisme de Josep Maria Colomer, Llibres a l’abast 1996)
REF. REVISTA/LLIBRE: Qué leer, Revista mensual. Año 1, número 6, desembre de 1996, p. 77
CLAU: R

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Laura Santamaria
TÍTOL: Bases de dades i Traducció Especialitzada.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actes de les Primeres Jornades Catalanes sobre llengües per a finalitats específiques,Septiembre de 1997, Canet de Mar (Barcelona). Publicacions de la Universitat de Barcelona, pàg. 1-5.
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Pathé Sidibé, Joan Vilarnau
TÍTOL:La terminología del parentesco en lengua fulfulde: un intento de sistematización.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del Congreso Internacional de Terminología, Nazioarteko Terminologia Biltzarra, San Sebastián, 1997, de. De IVAP/UZEI, pàg. 415-426.
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: La Terminología y su documentación.
REF. REVISTA/LLIBRE: Anuari SOCADI de Documentació i d’Informació, Societat Catalana de Documentació i d’Informació, 1998, pàg. 77-84
ISBN: 84-922571-1-3                                                                                 
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Ramon Piqué Huerta.
TÍTOL: La informática y el proceso de traducción.
REF. REVISTA/LLIBRE: Traducción, Interpretación, Lenguaje, Cuadernos Tiempo Libre, Colecció Expolingua. Fundació Actilibre, Madrid, 1999, pàg. 141-146
ISBN 84-89050-12-0
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Laura Santamaria
TÍTOL: La Terminologia i les llengües minoritzades.
REF. REVISTA/LLIBRE: Quaderns, Revista de Traducció de la UAB, núm. 3, 1999,pàg. 101-112, Revista de Traducció de la UAB
ISNN: 1138-5790
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: BENSON, Evelyn; BENSON, Morton; ILSON, Robert. The BBI Dictionary of English Word Combinations.
REF. REVISTA/LLIBRE: Quaderns, Revista de Traducció de la UAB, núm. 3, 1999,pàg. 155-156, Revista de Traducció de la UAB
ISNN: 1138-5790
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Laura Santamaria
TÍTOL: Terminology Policy and Diversity.
REF. REVISTA/LLIBRE: Mosaic Conference Proceedings, University of Wales, Aberystwith 12-14 Novembre de 1998, pàg. 64-75
ISBN 90 272 1644
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Laura Santamaria
TÍTOL: Terminology policies, diversity, and minoritised languages.
REF. REVISTA/LLIBRE: Translation in context. Chesterman, A., Gallardo, N, Gambier, Y., eds. Selected contributions to the European Society for Translation Studies Congress (Granada 1998), Benjamin’s Publishers 2000.
ISBN: 90 272 1644 4 (Eur.) / 1 55619 986 4 (USA)
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat, R. Piqué, P. Sánchez-Gijón, J. Parra, J. Vilarnau, M. Scholand
TÍTOL: Reciclatge del traductor profesional: presentació del curs de formació continuada “Traducció i Noves Tecnologies”
REF. REVISTA/LLIBRE: Proceedings 1st International Conference on Specialized Translation, 2-4 March 2000, p. 158-161
Dipòsit legal: B-12760-2001
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat et al. Ed. Paula Burnet
TÍTOL: The EmLit project. European Minority Literatures in Translation.
REF. REVISTA/LLIBRE: Brunel University, 2003
ISBN: 1-902316-36-3
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat
TÍTOL: Traducción, computación, utopía.
REF. REVISTA/LLIBRE: Terminologie et Traduction, Office des publications oficielles des Commaunatés européennes, 2002, pàg. 15-50.
ISSN : 0256-7873
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat, Mari Pepa Palomero, Maribel Tercedor, Carmen Valero.
TÍTOL: El traductor informatizado ¿Una nueva profesión o una necesidad?
REF. REVISTA/LLIBRE: Hieronymus Complutensis, Revista del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, núm. 9 y 10, 2002/2003, Universidad Complutense de Madrid, p. 41-52.
ISSN: 1135-304X
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat & Pilar Sánchez-Gijón
TÍTOL: BACUS (Base de Coneixement UniverSitari): una ontologia para el lenguaje especializado.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del VII Simposio INternacional de Comunicación Social, Vol. I, Centro de Lingüística Aplicada, Ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente, pàg. 255-258. Santiago de Cuba, 2003
ISBN:
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo & Jean-Bosco Botsho
TÍTOL: Cultures entelades: el cas de l’Àfrica subsahariana. (Obscured cultures: The case of sub-Saharan Africa)
REF. REVISTA/LLIBRE: Less Translated Languages. Selected contributions to the V International Conference in Translation (UAB, Bellaterra 2001), Benjamin’s Publishers, 2005, pàg 147-164
ISBN Europe: 90 272 1664 9
ISBN USA: 1 58811 480 5
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Willy Neunzig, Pilar Sánchez Gijón, Ouissem Touhami
TÍTOL: Contrastive Terminology: Semitic, Anglo-germanic and Latin Concept Building Through Complex Terms. (Avoiding one-way method procedures in translation).
REF. REVISTA/LLIBRE: Polissema. Revista de letras do ISCAP (Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao do Porto), 2005. Núm. 5, pàg. 237-246
ISSN: 1645-1937
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo

TÍTOL: “Poesies i policies” en Poesía y poder.

REF. REVISTA/LLIBRE: V Jornadas poéticas de la ACEC / V Jornades poètiques de l'ACEC. Junio 2006.
Associació Colegial d'Escriptors de Catalunya. 24 Cuadernos de Estudio y Cultura. Pàgs. 46 a 51.
ISNN: 1885-0669
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Olga Torres Hostench, Ramon Piqué, Pilar Sánchez Gijón, Bartolomé Mesa, Mireia Ferrús.
TÍTOL: La funció de les TIC aplicades a la traducció en la transformació del perfil de traductor/a al nou perfil de proveïdor de serveis de traducció
REF. REVISTA/LLIBRE: X Jornades de Traducció i Interpretació de Vic: Tecnologies a l’abast. 2006.
ISBN-13: 978-84-934995-2-5 | ISBN-10: 84-934995-2-8
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Bartolomé Mesa, Pilar Sánchez Gijón.

TÍTOL: La formación del traductor especializado y la creación de recursos terminológicos compartidos
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del I Congreso de Traducción Especializada. Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 27 al 29 de Julio de 2006.
ISBN-10: 987-96910-7-5
ISBN-13: 978-987-96910-7-6
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Bartolomé Mesa, Pilar Sánchez Gijón.
TÍTOL: La gestión documental aplicada a la elaboración de un banco de conocimiento especializado
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del I Simposio Internacional sobre Organización del Conocimiento: Bibliotecología y Terminología (1 : 2007 : México, D.F). Memoria del 1 Simposio Internacional Sobre Organizacion del Conocimiento: Bibliotecologia y Terminologia, 27 al 29 de Agosto de 2007 / Coordinadora, Catalina Naumis Peña. -- México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009 (Sistematización de la Información Documental) xxxi, 606p
ISBN: 978-607-2-00117-6
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, et. Al. (Nolasc Acarín, Felipe Fernández-Armesto, Josep Germain, Josep Maria Gili, Francesc Uribe).

TÍTOL: “Reconstrucció d’un viatge a la Cotxinxina / Reconstrucción de un viaje a la Cochinchina / Reconstruction of a Voyage to Cochin-China” 
REF. REVISTA/LLIBRE: Exploradors: aventura i biodiversitat. Ed. Bosch, SL & Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura. 2009. El número d'expedient del projecte del museu: C 0803800, any 2008.
ISBN: 978-84-7698-872-5. DL: B-35257-2009 · http://www.bcn.cat/mciencies/linksdestacatshome/Resum%20Llibre%20Exploradors.pdf
CLAU: CL

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Bartolomé Mesa Lao, Marta Pahisa Soler, Pilar Sánchez Gijón.
TÍTOL: "Applying Terminology Knowledge in Translation: Problem-Based Learning in the Degree in Translation and Interpreting".
REF. REVISTA/LLIBRE: Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication. 2009
ISSN: 0929-9971
E-ISSN: 1569-9994
CLAU: CL

AUTORS: Aguilar-Amat, A., Mesa Lao, B., Pahisa Solé. M, Sánchez-Gijón, P. 

TÍTOL: "Applying terminology knowledge to translation: Problem-Based Learning in the Degree in Translation and Interpreting.”
REF. REVISTA/LLIBRE: Teaching and Learning Terminology. New strategies and methods, by Alcina, Amparo (ed.) [BCT 35]. John Benjamins Publishing Company. 2011. Pages: 107-119
ISBN: 978 90 272 0254 3 · e-Book: ISBN 978 90 272 8410 5 ·DOI: 10.1075/term.15.1.06san

CLAU: CL

AUTORS: Anna d'Aguilar-Amat, Barto Mesa-Lao, Marta Pahisa Solé

TíTOL: Construir per aprendre: BACUS-UAB o la formació terminològica per a traductors
REF. REVISTA/LLIBRE: Terminalia, núm. 4. Revista de l'Institut d'Estudis Catalans, Gener 2012. • http://terminalia.iec.cat
Terminàlia 4 (2011): 7-18 • DOI: DOI: 10.2436/20.2503.01.26
Data de recepció: 17/10/2011. Data d’acceptació: 22/11/2011 
ISSN: 2013-6692 (impresa); 2013-6706 (electrònica) • http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/45250 · http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000178%5C00000013.pdf

 

AUTOR: Anna Aguilar-Amat

TITULO: The role of poetry in the transmission of divergent thinking

REF. REVISTA/LIBRO: International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 21, Ideas for Positive Change, Centre for Promoting Ideas (CPI), 2012, USA. http://www.ijhssnet.com/update/index.php/archives.html?id=1379.pp. 28-35 · http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_21_November_2012/3.pdf

ISSN: 2220-8488 (Print), 2221-0989 (Online)
CLAVE: A

 

AUTORS: Anna Aguilar-Amat (afegit a eina)
TÍTOL: QUARKpoesia o la poesia dins del discurs.
REF. REVISTA/LLIBRE: QUADERNS. Revista de Traducció de la UAB, núm. 20, Barcelona 2013, pàg. 101-112
http://ddd.uab.cat/record/40
ISNN: 1138-5790 (imprès)
ISNN: 2014-9735 (en línea)

AUTORS: Anna Aguilar-Amat (entrat a eina)
TÍTOL: La poesia, les donzelles, epíleg
REF. REVISTA/LLIBRE: Donzelles de l’any 2000. Antologia de dones poetes dels Països Catalans. A cura de Noèlia Díaz Vicedo i Sandra D. Roig. Editorial Mediterrànea amb la col·laboració del Departament de Cultura. Barcelona 2013. Pàgs. 195-198
ISBN: 978-84-9979-141-8

 

AUTORS: Anna Aguilar-Amat (introduït a Eina)
TÍTOL: Ressenya del llibre: Cesáreo Calvo Rigual y Maria Vittoria Calvi (eds.). Translation and Lexicography. Traducción y Lexicografía. (Número especial de la revista Monti. Monografías de Traducción e Interpretación), núm. 6, 2014, ISSN 1889-4178.
REF. REVISTA/LLIBRE: QUADERNS. Revista de Traducció de la UAB, núm. 22, Barcelona 2015,
http://ddd.uab.cat/record/40
ISNN: 1138-5790 (imprès)
ISNN: 2014-9735 (en línea)

 

- PUBLICACIONS LITERÀRIES

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Trànsit entre dos vols (Premi Carles Riba, 2000)
REF. LLIBRE: Ed. Proa, Col. Ossa Menor, núm. 218, Barcelona 2001
ISBN: 84-8437-193-X
CLAU: L
 
AUTORS: Anna Aguilar-Amat & Francesc Parcerisas
TÍTOL: Coses petites (2000)
REF. REVISTA/LLIBRE: Gravats de Miquel Plana.
CLAU: L
 
AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Música i escorbut (Premi Màrius Torres 2001)
REF. LLIBRE: Ed. 62, Barcelona 2002
ISBN: 84-297-5105-X
CLAU: L

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Abrams, Sam & Subirana, Jaume)
TÍTOL: Generacions, Calaix de versos I.
(1 poema, pàg. 83)
REF. LLIBRE: Ed. EUMO, S.A., Barcelona 2001.
ISBN: 978-84-7602-724-0
 
AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Subirana, Jaume)
TÍTOL: Nadals i nadales, Calaix de versos 3.
(1 poema)
REF. LLIBRE: Ed. EUMO, S.A., Barcelona 2001.
ISBN: 978-84-7602-733-2

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Subirana, Jaume et al.)
TÍTOL: T’estimo, Calaix de versos 4.
(1 poema)
REF. LLIBRE: Ed. EUMO, S.A., Barcelona 2002.
ISBN: 978-84-7602-730-1

AUTORS: Anna Aguilar-Amat & al. (ed. Jordi Virallonga)
TÍTOL: Sol de Sal (Antologia de poetes catalans traduïts al castellà per Jordi Virallonga)
(10 poemes)
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. DVD, Barcelona, 2002
ISBN: 84-95007-53-3

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Petrolier (Premi Englantina d’Or als Jocs Florals de Barcelona 2000)
REF. LLIBRE: Edicions de la Guerra, València 2003
ISBN: 84-95802-31-7
CLAU: L

AUTORS: Anna Aguilar-Amat & Francesc Parcerisas
TÍTOL: El placer de la lectura
REF. LLIBRE: Ed. Síntesis, Madrid 2004
ISBN: 84-9756-202-X
CLAU: L

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Sunyol, Víctor)
TÍTOL: Barcelona, 60 poemes de la ciutat. Calaix de Versos 5
(1 poema, Ronda litoral)
REF. LLIBRE: Ed. EUMO, S.A., Barcelona 2004.
ISBN: 978-84-9766-059-4

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Jocs de l’oca
REF. LLIBRE: Col. Refraccions, 4. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 2006.
ISBN: 8449024404
CLAU: L

AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo (ed.)
TÍTOL: Europa és una dona / Europe is a woman.
REF. REVISTA/LLIBRE: Col. Refraccions, 4. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 2007.
ISBN: 84-490-2490-0
CLAU: E

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: 4 poemas traducidos por su autora
REF. REVISTA/LLIBRE: Ipar Atea (Puerta Norte), Diciembre 2001. Librería Herriak, núm. 2
ISSN:

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Featured Poet, Anna Crowe translates Anna Aguilar-Amat.
REF. REVISTA/LLIBRE: Northwords, Winter 02-03 (www.northwords.co.uk)
ISSN: 0964-6876

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: 4 poemes
REF. REVISTA/LLIBRE: La poesía señor Hidalgo
ISSN:  1576-3633

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: 2 poemes
REF. REVISTA/LLIBRE: Rev. Zurgai. Juliol 2004
ISSN:  0214-7653

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. José Brú & Jorge Souza)
TÍTOL: He decidido seguir viviendo. Muestra bilingüe de poesía catalana actual.
REF. REVISTA/LLIBRE: UdeG (Universidad de Guadalajara), 2004
ISBN: 970-27-0623-8

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Bonanova
REF. REVISTA/LLIBRE: Rivista literaria di l’Associu di Sustegnu di u CCU, Università di Corsica, 2004
ISSN: 1291-7036

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Poesía catalana en vivo
REF: REVISTA/LLIBRE: Feria del Libro de Madrid 1 de junio de 2005. 64 flm. Publicacio de l'Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes.
ISSN:

AUTORS: Anna Aguilar-Amat (ed. François-Michel Durazzo)
TÍTOL: 48 poètes catalans pour le XXI siècle
REF. REVISTA/LLIBRE: Écrits des forges. Poesie. Conseil des Arts du Canada, 2005.
ISBN: 2-89046-899-2

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: . Des de la terra. Poesia als parcs 2005
REF. REVISTA/LLIBRE: Diputació de barcelona, xarxa de municipis.
ISBN: DL: B-29960-2006

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Bouesia 2006
REF. REVISTA/LLIBRE: Arola Editors
ISBN 10: 84-96639-20-7
ISBN13: 978-84-96639-20-1

AUTORS: Anna Aguilar-Amat (Ed. Barbara Pogacnik)
TÍTOL: . Zlati coln, 2005. Mednarodna, prevajalska, delavnica
(14 poemes traduïts a l'Eslovè).
REF. REVISTA/LLIBRE: Editorial Drustvo Apokalipsa. Ljubljana 2006.
ISBN:

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Poetes Catalans a Nova York. Homenatge a Pedro Pietri. Catalans
poets pay homage to Pedro Pietri. April 25, 2007. Nuyoricans Poets
Café, 236 East 3rd St.
(5 poemes traduïts a l’anglès).
REF. REVISTA/LLIBRE: Publicació de l'Institut Ramon Llull
SOU'WESTER.Spring 2006
Department of English, Southern Illinois University Edwardsville
Contemporary Catalan Poetry
ISSN 0098499X

"Distancias" en BARCAROLA, Revista de Creación Literaria
Albacete. Junio 2005. Número 65-66, p. 57
ISSN: 0213-0947

"El dolor de ser conde" en BARCAROLA, Revista de Creación Literaria
Albacete. Noviembre 2006. Número 68-69, p. 229
ISSN: 0213-0947

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Mostra d'Art de Dones 2007
(1 poema: Temps)
REF. REVISTA/LLIBRE:
ISBN:

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: “Auto-poètica”
REF. REVISTA/LLIBRE: Lectora, núm. 12, 2006, pàg. 231-232
ISSN: 1136-5781. DL: 395-1995

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Crowe, Anna & Pelegrí, Iolanda)
TÍTOL: Light off Water. XXV Catalan Poems.
(Poema Plantilles/Insoles)
REF. REVISTA/LLIBRE: Carcanet, Scottish Poetry Library, Manchester, 2007.
ISBN: 1857549163

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Miller, Wayne & Prufer, Kevin)
TÍTOL: New European Poets
(Orpheus, Relativity)
REF. REVISTA/LLIBRE: Graywolf Press, Minnesota (USA), 2008.
ISBN: 978-1-55597-492-3

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Siviero, Donatella)
TÍTOL: Parlano le Donne. Poetesse Catalane del XXI Secolo.
(5 poemes traduïs a l’italià)
REF. REVISTA/LLIBRE: Tullio Pironti Editore, Napoli, 2008.
ISBN: 88-7937-428-1

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: 9 poemes
REF. REVISTA/LLIBRE: Lyrikline.org, poesia en xarxa. (Audio production: Institut Ramon Llull). 2008
http://lyrikline.org/index.php?id=60&L=1&author=aa08&cHash=0501c343a0

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Revista del International Literary Festival ALMANAC
REF. REVISTA/LLIBRE: Ucraïna, 2010

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Càrrega de color
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. Meteora, Barcelona 2011
ISBN: 978-84-92874-32-3

 

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (Joan Vinuesa, Francesc Garriga, Víctor Sunyol, Enric Casasses i Santi Montagud)

TÍTOL: Però estàs content
REF. REVISTA/LLIBRE: DVD De mestres i amics, cantat per Ivette Nadal. Barcelona 2012
ISBN: 

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Poemes escollits, traducció de Vassilis Manoussakis al grec.
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. (.poema..), Atenes, 2012. www.e-poema.eu
ISBN: 978-960-89807-7-8

AUTORS: Anna Aguilar-Amat, Francesc Parcerisas
TÍTOL: Coses Petites / Little Things, traducció d'Elizabeth Hildreth
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. Flamenco Arts Center
ISBN: 978-0-9837358-0-9

 

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (introduït a Eina)
TÍTOL: Dibuixat amb llum. Poema sobre fotografia.
REF. REVISTA/LLIBRE: Fotografies de Toni Moreno, llibre objecte. Presentat a l’espai expositiu de l'Editorial Comanegra situat a l'antiga Fàbrica Lehman, al carrer Consell de Cent,159 de Barcelona el 10 de juny de 2014.

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ficat a eina)
TÍTOL: Calendari de poemes al Bibliobus
REF. REVISTA/LLIBRE: Xarxa de Biblioteques Municipals, Diputació de Barcelona, 2014.

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ficat a eina)
TÍTOL: Qui ha bufat massa fort? Poetes catalans i quebequesos (José Acquelin, Anna Aguilar-Amat, Antoni Clapés, Luoise Dupré)
REF. REVISTA/LLIBRE: Catalunya, Quebec, anada i tornada 4, Edicions Emboscall, 2014 (de la trobada I seminari a Sabadell 27-29 de juny de 2012).
ISBN: 978-84-92563-58-6

AUTORS: Anna Aguilar-Amat (introduït a eina)
TÍTOL: CYPHERS
REF. REVISTA/LLIBRE: Occasional Publication on literature and the arts. 2014. Editors: Leland Bardwell, Eiléan Ní Chuilleanáin, Macdara Woods. The Arts Council/ An Chomhairle Ealaíon
http://www.cyphers.ie.
ISSN: 1393-2985

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ficat a Eina i pàgines)
TÍTOL: POETÀRIUM. Contemporary Catalan Poetry
REF. REVISTA/LLIBRE: Publicació de l’Institut Ramon Llull + DVD –ROM. Barcelona, 2009.
http://poetarium.llull.cat/poetarium/index.cfm

AUTORS: Anna Aguilar-Amat, Francesc Parcerisas
TÍTOL: Coses Petites / Little Things, traducció d'Elizabeth Hildreth. Illustracions de David Abed & James Hajicek
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. Flamenco Arts Center Press, EUA 2012
ISBN: 978-0-9837358-0-9

AUTORS: Anna Aguilar-Amat (Sarah Schnabel, Santiago Aguaded Landero, Jack Landes, eds.)
TÍTOL: Alquimia de Fuego. Antología heterogénea de poesía, prosa poética y microrrelato.
REF. REVISTA/LLIBRE: Ediciones Amargor, Madrid 2014
ISBN: 978-84-16149-36-0

 

- ESTADES A CENTRES ESTRANGERS (superiors a quatre setmanes)

CLAU: D = doctoral, P = postdoctoral, I = invitat, C = contractat

CENTRE: The University of Birmingham
LOCALITAT: Birmingham                               
PAÍS: United Kingdom  
ANY: 2000
DURACIÓ: Abril 
TEMA: Intercanvi Sòcrates
CLAU:P

CENTRE: Computing Research Laboratory (CRL), New Mexico State University (NMSU)
LOCALITAT: New Mexico                                     
PAÍS: Estats Units d'Amèrica
ANY: 1999
DURACIÓ: 18 de juny de 1999 a 6 de setembre de 1999
TEMA: Extracció de lèxic per a un sistema de Traducció Automàtica. (Beca de la CIRIT. Expedient 1998BEAI400239)
CLAU:P

CENTRE: Casa per escriptors Vila Kantola, Arts Council of Southeast Finland.
LOCALITAT: Kotka                                 
PAÍS: Finlàndia
ANY: 2009
DURACIÓ: 1-30 febrer
TEMA: Reconstrucció d'un viatge a la Cotxinxina
CLAU:I

 

- CONGRESSOS (Només contribucions rellevants (conferències invitades, presidències de sessió internacionals, presidència o secretaria del comitè organitzador, etc.)).

TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Responsable-Coordinació
CONGRÉS:IV Congrés Internacional de Traducció
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 6-8 de maig de 1998

TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Comitè científic
CONGRÉS:IV Congrés Internacional de Traducció
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 6-8 de maig de 1998

TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Comitè organitzador
CONGRÉS:IV Congrés Internacional de Traducció
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 6-8 de maig de 1998

TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Presentació de la Conferència del Dr. Juan Carlos Sager de la Universitat de Manchester - Presidenta de sessió.
CONGRÉS:IV Congrés Internacional de Traducció
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 6-8 de maig de 1998

TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Comitè organitzador.
CONGRÉS:V Congrés Internacional de Traducció: Cultures menys traduïdes.
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, octubre 2001.

TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Comitè científic.
CONGRÉS:V Congrés Internacional de Traducció: Cultures menys traduïdes.
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, octubre 2001.

 

- TESIS DOCTORALS i TREBALLS DE RECERCA DIRIGITS (referides als darrers deu anys)

TÍTOL: El procés d’estandardització de les llengües, estudi comparatiu i aplicació a la llengua amazigha. (Tesi doctoral).
DOCTORAND: Carles Castellanos i Llorenç
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 1998
QUALIFICACIÓ: APTE CUM LAUDE PER UNANIMITAT

TÍTOL: Investigación léxico-terminológica multilingüe sobre el parentesco (Español, Francés, Inglés y Fulfulde). (Treball de recerca).
DOCTORAND: Mohammed Pathé Sidibé
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 1998
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

TÍTOL: Documentación y construcción de un corpus digital monolingüe sobre Astronomía: criterios de clasificación para su aplicación a la investigación y a la docencia de la traducción especializada. (Treball de Recerca).
DOCTORAND: Pilar Sánchez-Gijón
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 1999
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

TÍTOL: La terminologia del nou sistema educatiu. (Treball de recerca).
DOCTORAND: Oriol Pallarés
UNIVERSITAT: UAB                                  
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 1998
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

TÍTOL: “What you should know”. La categorització de les referències culturals en Traducció. Aportació informativa i valor cognitiu. (Treball de recerca)
DOCTORAND: Laura Santamaria Guinot
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 1999

QUALIFICACIÓ: Matrícula d’Honor
TÍTOL: Subtitulació i referents culturals. La traducció com a mitjà d'adquisició de representacions socials. (Tesi doctoral).
DOCTORAND: Laura Santamaria Guinot
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 8 de maig de 2001-05-13
QUALIFICACIÓ: Excel·lent Cum Laude

TÍTOL: Els documents digitals especialitzats: utilització de la lingüística de corpus com a font de recursos per a la traducció especialitzada. (Tesi doctoral).
DOCTORAND: Pilar Sánchez Gijón
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 2003
QUALIFICACIÓ: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Dinamicidad de los conceptos especializados en los textos de diferentes niveles de especialización. (Treball de recerca). (Codirecció amb M. Teresa Cabré Castellví).
DOCTORAND: Irina Kostina
UNIVERSITAT: UAB                                   
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY:   2000
QUALIFICACIÓ: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Variación denominativa en el ámbito de la vulcanología: estado de la cuestión y análisis exploratorio. (Treball de recerca). (Codirecció amb M. Teresa Cabré Castellví).
DOCTORAND: Mercedes Suárez
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 2000
QUALIFICACIÓ: Matrícula d’Honor

TÍTOL: El concepto jurídico. (Treball de recerca).
DOCTORAND: Rolf Gasser
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 2002
QUALIFICACIÓ: Notable

 

TÍTOL: Uso de indicadores léxicos en el control de calidad de las memorias de traducción

DOCTORAND: Susanna Cecchetti
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació – Treball de fi de màster
ANY: 08/09/2010
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

 

TÍTOL: Anàlisi automatitzada d'un corpus sincrònic bilingüe (castellà, anglès) sobreCultura de Pau: xarxes conceptuals, equivalències i col·locacions del terme ''pau''.

DOCTORAND: Marta Pahisa Solé
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació – Treball de recerca
ANY: 14/07/2010
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

 

- CONFERÈNCIES
 
TÍTOL: Los problemas lingüísticos de la Traducción Automática
ACTE: Escuela de Verano (1995)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Universidad de Vigo

TÍTOL: Terminologia i estandardització de les llengües minoritzades
ACTE: II Aula oberta d'Amèrica Llatina i Àfrica (1997)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Centre d'Estudis Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona

TÍTOL: Translation and Technology at the Autonomous University of Barcelona.
ACTE: Friday’s Conference: Connecting human translation to machine translation (1999)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Computing Research Laboratory, New mexico State University (USA)

TÍTOL:  Terminology Applied to Translation
ACTE: European meeting of SOCRATES coordinators (2000)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Barcelona

TÍTOL: Multiculturalisme, ciència cognitiva, traducció.
ACTE: Quatre Estacions Científiques a la UAB (2001)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Hospital de Sant Pau

TÍTOL: Traducción, computación, utopía. (2002)
ACTE: Servei de traduccions, secció d’Espanyol.
LLOC DE PRESENTACIÓ: Comissió de la Unió Europea, Brusel·les

TÍTOL: Traducció Automàtica i Traducció Assistida
ACTE: Cicle de conferències sobre Traducció i Noves Tecnologies (2002)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Sa Nostra, centre cultural, Palma de Mallorca

TÍTOL: Planificació terminològica y multiculturalisme
ACTE: II Cicle de conferències sobre l’Àfrica subsahariana: “Desminoritzar les cultures: el coneixement al sud del Sàhara”
LLOC DE PRESENTACIÓ: Ateneu Barcelonès, 2002

TÍTOL: La traducció catalana del ‘Viatge d’un Naturalista’ de C. Darwin per Leandre Pons i Dalmau (1876). Amb Josep Maria Camarasa i Ramon Pinyol.
ACTE:  Taula Rodona dins l’any Darwin (any temàtic de la UAB)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Facultat de Traducció, Aula 2, 14 de novembre de 2006 a les 12 h.

TÍTOL: Les dones en el món de la Literatura
ACTE: Taula Rodona amb Esther Tusquets i Ada Castells.
LLOC DE PRESENTACIÓ: Palau Robert, 14 de novembre de 2006 a les 19 h.

TÍTOL: Com superem les limitacions del llenguatge?
ACTE: Cafès Científics, 2014-2009 Tertúlies divulgatives
LLOC DE PRESENTACIÓ: Casa Orlandai, 11 de juny de 2011

TÍTOL: The role of Poetry in the Transmission of Divergent Thinking
ACTE: Helsinky Poetics Conference 2011. TRANSMISSION
LLOC DE PRESENTACIÓ: 27-28th August 2011 at the House of Science and Letters. Helsinky

TÍTOL: El papel de la poesía en la transmisión de pensamiento divergente
ACTE: VIII Festival de Poesía de Quetzaltenango
LLOC DE PRESENTACIÓ: Centro cultural de España en Guatemala. 6 de agosto de 2012

 

- ALTRES MÈRITS O ACLARACIONS QUE ES DESITJA FER CONSTAR

Lexicografia Computacional

 • Aguilar-Amat, Ana i Vivaldi, Jordi, HISPALEX, Diccionari Electrònic de l'Espanyol, Fujitsu-España, 1993. Diccionari en suport informàtic per a consultes sobre el castellà. Es tracta d'un programa que gestiona el diccionari de paraules del sistema de Traducció Automàtica ATLAS i n’extrau la informació de manera intel×ligible i còmoda per a l'usuari. Conté informació sobre la flexió, la traducció a l'anglès de cada lectura, l'entorn sintàctic incloent-hi complements i adjunts, així com l'ordre no marcat d'aquests sintagmes. També hi ha exemples d'ús, trets semàntics i àrees d'aplicació per a cada entrada, i també un manual de criteris lingüístics per facilitar la seva interpretació.
 • Aguilar-Amat, A., Bel, N., Marimon, M., Soler, D., Tuells, T., SACL: Spanish Assigner of Category and Lemma. Etiquetador i lematitzador automàtic que no conté cap diccionari, la qual cosa fa que el seu volum sigui petit i que pugui tractar lèxic nou.
 • Aguilar-Amat, A., i Tuells, T., StarCoc. Extractor de col×locacions que permet fer un estudi de freqüències dels patrons de coocurrència d'un corpus.

Altres treballs d'investigació (en relació al doctorat i l’estada en centres de recerca)

 • Edició crítica del Auto de la Quinta Angustia, editat per Joan de Timoneda a València l'any 1558, inclòs al Ternario Espiritual, i reproduït al manuscrit Llabrés (Biblioteca de Catalunya, Consuetes de Mallorca, Ms 1139, 235 fols., s.XVI-XVII).
 • Els americanismes. Treball lexicogràfic comparatiu (sota la direcció de Carlos Subirats Rüggberg, UAB).
 • Unitats lèxiques múltiples a María Moliner, Diccionario de Uso del Español (sota la direcció de Carlos Subirats Rüggeberg, UAB).
 • L'estructura argumental del nom (EUROTRA-España).
 • Jerarquia de trets semàntics per als noms del castellà (EUROTRA-España).
 • Rasgos semánticos para nombres, FUJITSU-España.
 • Pronombres y/o Determinantes y/o Adjetivos. La subcategorizació dels pronoms en un diccionari electrònic (FUJITSU-España).
 • La generación del artículo español en las oraciones traducidas del japonés ATLAS, (FUJITSU-España).
 • Relacions conceptuals i relacions de solidaritat lèxica (FUJITSU-España).
 • Adaptació d'EAGLES L-1 a l'etiquetació del castellà (GILCUB-FBG, MULTEXT).
 • Els trets semàntics i la teoria de conjunts (GILCUB-FBG, TRADE).
 • Aproximación al estudio de las formas fijas, dirigit per J.M. Blecua, 1988-89.
 • Las pausas en la oratoria política, dirigit per Dolors Poch, 1988-89.
 • Síntesis de los diptongos del castellano, dirigit per Joaquim Llisterri, 1988-89.
 • Los diminutivos a la sombra de un corpus de teatro actual, dirigit per S. Alcoba, 1988-89.
 • Tratamiento Computacional de las unidades léxicas múltiples en el sistema de traducción automática EUROTRA, Projecte d'Investigació dins del Programa de doctoratInformàtica i Lingüística, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Qualificació: Excel·lent  
 • Las colocaciones de nombre y adjetivo: Un paso hacia una teoría léxico-semántica de la Traducción. Tesi doctoral, Servei de publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, 1993. Excel·lent Cum Laude.

Comunicacions presentades a Congressos no publicades:

 • Problemas teóricos en la construcción automática de un diccionario de colocaciones, XII Congreso Nacional de AESLA, Barcelona, del 20 al 22 de abril de 1994, organizado por la Asociación Española de Lingüística Aplicada.
 • La terminologia (o els referents culturals) en la traducció de textos jurídics, IV Congrés Internacional de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona, maig de 1998. En col·laboració amb Laura Santamaria i Pere Camino.
 • Arabic, German, and Catalan concept building through complex terms (Avoiding one-way methods during translation), III Jornades de Traducció a Vic, Training Translators and Interpreters: New Directions for the Millenium, 12-15 de maig de 1999. En col·laboració amb Willy Neunzig, Pilar Sànchez, Ouissem Touhami.
 • Reciclatge del traductor professional. 1st International Conference on Specialized Translation, 2-4 de Març de 2000.
 • Formant traductors especialitzats per al proper mileni, XVIII Congrés Nacional AESLA, Barcelona, maig de 2000, en col·laboració amb Ramon Piqué Huerta i Pilar Sànchez Gijón.
 • El traductor informatizado ¿Una nueva profesión o un necesidad?, Taula rodona al XVIII Congreso AESLA, amb la participació de Carmen Valero Garcés (Universidad de Alcalá), Maripepa Palomero (Instituto Cervantes), Anna Aguilar-Amat (Universidad Autónoma de Barcelona), Maribel Tercedor Sánchez (Universidad de Granada)
 • Materials per a la presa de decisions durant el treball autònom de l’alumne. III Jornada de Campus d’Innovació Docent. 20 de setembre de 2006. Amb Pilar Sánchez Gijón, Barto Mesa Lao, Patrícia Rodríguez Inés y Olga Torres Hostench.
 • La gestión documental aplicada a la elaboración de un banco de conocimiento especializado. I simposio Internacional sobre Organización del Conocimiento: Biblioteconomía y Terminología. 27 de agosto de 2007. Universidad Nacional Autónoma de México.
 • Conèixer Àfrica (abans de cooperar), Jornada d’actors de cooperació al desenvolupament de la UAB, 17 d’abril de 2008.
 • Building to learn: BACUS-UAB, or terminology training for translators. TKE (Terminology and Knowledge Engineering) 2010 - Presenting terminology and knowledge engineering resources online: models and challenges. Fiontar, Dublin City University (DCU). Dublin, 12-13 Auguts 2010. 
 • La Terminologia després del 2012”. I Congrés Internacional sobre investigación en Didàctica de la Traducció / VIII Congrés Internacional de Traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 21 i 22 de juny de 2012. Grup didTRAD-PACTE
 • El ego prosaico y el cuerpo poético. «EL CALEIDOSCOPIO AUTORIAL:TEXTUALIZACIONES DEL CUERPO-CORPUS». Del 2 al 5 de diciembre de 2014, Universidad Autónoma de Barcelona, Organitza: Grup Cos i Textualitat, Facultat d'Humanitats.

 

- PARTICIPACIÓ EN SEMINARIS DE TRADUCCIÓ LITERÀRIA (poesia)

7-11 de juliol de 2005

Lipica, Eslovènia. The Golden Boat Workshop. Programa europeu Literature Across Frontiers. Organitzat per Alexandra Buchler & Iztok Osojnik.

List of Participants: Anna Aguilar Amat (Katalonija/Catalonia), Linda Maria Baros (Romunija/Romania), Patrick Beurard-Valdoye (Francija/France), Boris Biletić (Hrvaška/Croatia), Alexandra Büchler (Velika Britanija/UK), Barbara Siegel Carlson (ZDA/USA), Jānis Elsbergs (Latvija/Latvia), Magdalena Horvat (Makedonija/Macedonia), Ana Jelnikar (Slovenija/Slovenia), Esther Kinsky (Nemčija, Velika
Britanija/Germany, UK), Taja Kramberger (Slovenija/Slovenia), Iztok Osojnik (Slovenija/Slovenia), Barbara Pogačnik (Slovenija/Slovenia), Primož Repar (Slovenija/Slovenia).

23-27 octubre 2007
23rd-29th October 2007, Istanbul Book Fair TUYAP, Istanbul. Translation Seminar Workshop organized by Literature across Frontiers. Participants at the translation workshops: Anna Aguilar-Amat (Catalonia), Eva Cox (Flanders), Brane Mozetic and Jana Putrle (Slovenia), Jerzy Jarniewicz (Poland), Ioana Ieronim (Romania), John Barnie (Wales) together with Turkish poets Ataol Behramoglu, Enver Ercan, Seyhan Erözçelik, Birhan Keskin and Adnan Ozer.

 

16-22 de Març de 2011

Programa europeu “Literature across Frontiers”. Taller de Traducció poètica a Nicosia Xipre, organitzat per Alexandra Buchler & Stephanos Stephanides.
http://www.ahdr.info/viewevent.php?eid=11
List of Participants:

International Poets: Anna Aguilar-Amat, Catalan language poet, Ana Luisa Amaral, Portuguese language poet, Tadeusz Dabrowski, Polish language poet, Vassilis Manousakis, Greek language poet, 
Sigitas Parulskis, Lithuanian language poet

Cypriot poets: Giorgos Christodoulides, Greek language poet, Gur Gench, Turkish language poet, Niki Marangou, Greek language poet, Jenan Selchuk, Turkish language poet, Stephanos Stephanides, English language poet.

Documental sobre el Seminari dirigit per Stephanos Stephanides. Filmació de Stephen Nugent: http://www.youtube.com/watch?v=T-2GlFDZgu4with subtitles in English, Greek, Turkish.

 

27-29 de juny de 2012

IV Jornades de Traducció Quebec-Catalunya. Alliance Française de Sabadell. Organitza Cafè Central. Poetes convidats : Louise Dupré, Jose Aquelin, Anna Aguilar-Amat, Antoni Clapés. Amb la participació de Matthew Tree, Víctor Sunyol, Ricard Ripoll, Sébastien Bauer.

30 de novembre - 3 de desembre de 2013

Participació al Seminari de Traducció de poetes sards a Farrera de Pallars. Poetes convidats: Franco Cocco i Anna Cristina Serra. Poetes catalans participants: Pau Vadell, Anna Aguilar-Amat, Begoña Pozo i Lluís Calvo. Com a traductors: Giagu Ledda i Carles Biosca. De la ILC: Laura Borràs, Iolanda Pelegrí i Xavier Montoliu.

 

2-6 de juny de 2014

IV Jornades de Traducció Quebec-Catalunya (segona part). Universitat de Montreal, taller de traducció amb Anna Casademont i Joan Ericksen.

  • Presentació del llibre traduït el 2012 (Biblioteca Olivieri).
  • Conferència "Stances et Poèmes pour tricentineario"
  • Festival International de Poésie (Patro Vys) –lectura dels poemes traduïts.

 

- CURSOS IMPARTITS

 • BIRMINGHAM, UK, “Knowledge Data Bases in Translation Studies”
 • BACUS: Una olímpiada terminològica als països catalans. Universitat Catalana d’Estiu, Prada 2003.
 • Metàfores africanes, taller a TransLit 2003.
 • Planificació terminològica, màster de Tradumàtica aplicada a la traducció al Sard, Nuoro, Sardenya, gener de 2004.
 • Docència de tercer cicle sobre Terminologia a l’Escola Superior d’Arquitectura, Universitat Politècnica de Catalunya, octubre 2004. Amb col·laboració amb Pilar Sánchez-Gijón i Ernest Abadal.
 • Sistemes conceptuals en contacte, màster de Limba Sarda, Nuoro, Sardenya, abril de 2005.
 • Cursos d’Estiu 2008. Universitat Autònoma de Barcelona. Taller de poesia. Del 21 al 25 de juliol de 2008La mirada poètica (I) : l'excursió poètica. Professors: Santi Borrell, Ester Xargay. La mirada poètica (II): ironia i mirada lúdica. Professors: Jordi Condal, Carles Hac Mor. La poesia en l'Art. Professors: David Ymbernon, Mart Darder. Recitació: la poesia com a espectacle auditiu i visual. Professors: Josep Pedrals, Laura López. Coordinació: Jaume Pons i Anna Aguilar-Amat

Cursos i seminaris rebuts:

 • Festival Summer School - Spoken English, del 8 al 28 d’agost de 1987, Department of extra-Mural Studies, University of Edinburgh, 11 Buccleuch Place, Edinburgh, Scotland, UK.
 • English as a Foreign Language, setembre de 1987, Edinburgh Tutorial College.
 • Stage de perfectionnement de la langue française, Institut du Peyrou, ARC Langues, Montpellier, 1989.
 • 2ème Ecole d'été: Traitement des langues naturelles, organizat per CNET (Centre National d'Etudes des Télécommunications) avec le concours du CERIL (Centre d'Etudes et de Recherches en Informatique et Linguistique) et l'ENSSAT (Ecole Nationale Supérieure de Sciences Appliquées et de Technologies), Lannion (France), del 3 al 7 juliol 1989.
 • Jornades sobre Llenguatge, Cognició i Computació, 25 i 26 de novembre de 1993, Fundació Catalana per a la Recerca, Institut d'Estudis Catalans.
 • Jornades de terminologia panllatina: perspectives i camps d'aplicació. "IV Reunión de coordinación de la Red Panlatina de Terminología -Realiter-", organitzat per L'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i Unión Latina, Barcelona, 14-16 de desembre de 1995.
 • Primera Escola d’Estiu de Terminologia: monogràfic “Terminologia i models culturals”, Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), Universitat Pompeu Fabra, 14-18 de juliol de 1997.
 • Seminario de Lexicografía, a càrrec del Dr. Luís Fernando Lara del Colegio de México, 26 de gener de 1999, Universitat Pompeu Fabra.
 • III Jornades de Traducció a Vic, Training Translators and Interpreters: New Directions for the Millenium, 12-15 de maig de 1999. En col·laboració amb Willy Neunzig, Pilar Sànchez yOuissem Touhami.
 • Summer School in Language Engineering, Computing Research Laboratory, New Mexico State University, 28 de juny-9 de juliol de 1999.
 • II Seminario sobre la Enseñanza de la Terminología en las Licenciaturas de Traducción e Interpretación en España, Granada, desembre 2002.
 • Jornades de Campus d’Innovació Docent. 17 de setembre de 2004.
 • Seminari sobre elaboració de planes web, UAB.
 • Curs de clown amb Àlex Navarro i Caroline Dream, diciembre 2008.
 • I Congrés Internacional sobre investigación en Didàctica de la Traducció / VIII Congrés Internacional de Traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 21 i 22 de juny de 2012. Grup didTRAD-PACTE
 • Taller d’introducció a l’estadística per als àmbits de la comunicación i de les humanitats. Impartit pel Dr. Jaume Llopis 16 de gener al 26 de març de 2012, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 • Seminari Isabel Lacruz (Kent State University, EUA): “Medidas de esfuerzo cognitivo y demanda cognitiva en posedición”. Durada: 1,30 h. 12 de desembre 2014. Departament de Traducció, Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental

Participació en tribunals de tesis doctorals:

 • PIQUÉ HUERTA, Ramon, Tipologia d’exercicis per a l’adquisició d’una segona llengua i directrius per al disseny d’interfícies d’usuari per a l’aprenentatge de llengües assistit per ordinador. Director: Dr. Frank Borchardt, Duke University, USA.
 • Anna Tort Pérez, Hilando textos: Notas para una lectura hipertextual de la obra de Chantal Maillard.  Directora: Laura Borràs Castanyer (Universidad de Barcelona). Tutora: Meri Torras Francès (Universidad Autónoma de Barcelona). Programa de Doctorado: Teoría de la literatura y Literatura Comparada. Departamento de Filología Española. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Barcelona. President del tribunal: Dr. Raffaele Pinto (Universitat de Barcelona). Secretaria: Dra. Anna Aguilar-Amat (Universitat Autònoma de Barcelona). Vocal: Dra. Núria Rodríguez Lázaro (Université Bordeaux Montaigne).

Participació en tribunals de treballs d’investigació:

 • SEÑORANS, Belén, Antoni Tàpies: Spirit into matter. Facultat de Traducció i  d’Interpretació, UAB, 1997.
 • PARRA, Joan, Fonaments de la localització de software. Facultat de Traducció i d’Interpretació, UAB, 10/09/99. Directors: Ricardo Muñoz i Ramon Piqué.
 • ORTEGA, Nieves:  Mecenazgo y Traducción: un estudio de la epístola de Hunayn Ibnishaq a Cali Ibn Yahxà acerca de las obras traducidas de Galeno y de algunas que no han sido traducidas, 29/09/00. Director: Sean Golden.
 • RAWAL, Sameer, La traducció de ‘La Plaça del Diamant’ de Mercè Rodoreda al hindi. Facultat de Traducció i d’Interpretació, UAB, 2005.
 • ROYO i SOLÀ, Raquel, L’anàlisi d’estudis sobre comparació de traduccions: una proposta metodològica, UAB, 12 de setembre de 2007. Directora: Pilar Sánchez Gijón.
 • MIYOSHI, Ayako, La consulta de recursos en el proceso de la traducción, UAB, 6 de setembre de 2007. Directora: Marisa Presas Corbella.
 • AZNAR, Òscar, La qualitat lingüística en els treballs de química analítica. Tutor: Josep M. Mestres (cap del Servei de Correcció Lingüística de l'IEC). Màster de Correcció i Assessorament Lingüístic. Tribunal Josep M. Mestres (IEC), Xavier Fargas (TERMCAT) i Anna Aguilar-Amat.

Participació en tribunals de concursos públics i de premis:

 • Plaça núm. C3/97. Cos: Professors Titulars d’Universitat. Àrea: Traducció i Interpretació. Perfil: Traducció general Anglès-Espanyol. Departament de Traducció i d’Interpretació. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. BOE de 5 de febrer de 1998.
 • Plaça núm.: 42/98. Cos: Professors Titulars d’Universitat. Àrea: Traducció i Interpretació. Perfil: Traducció Francès-Espanyol, Francès-Gallec. Departament: Traducció, Lingüística i Teoria de la Literatura. Universidad de Vigo. BOE 26 de febrer de 1999.
 • Membre del tribunal per atorgar el premi de doctorat a la millor tesi llegida al Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma durant el període 1993-2000.
 • Plaça núm: 256/TA.Cos: Professors Titulars d’Universitat. Àrea: Traducció i Interpretació.  Perfil: Lingüística aplicada a la Traducció (Anglès). Vocal 2on. Universitat Pompeu Fabra
 • Membre del jurat del Premi de Poesia Martí i Pol de la Universitat Autònoma de Barcelona en les edicions dels anys 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008.
 • Membre del jurat del II premi especial de poesia Goleta i Bergantí del Masnou 2007.
 • Membre del jurat del premi de poesia Màrius Torres 2010-2014.
 • Membre de la Comissió avaluació línia 6.3_Traducció 2013, Institució de les Lletres Catalanes, concessió d’ajuts a la Traducció demanats per editorials catalanes per a la traducció d'obres literàries en altres llengües (novembre 2013).
 • Membre de la Comissió avaluació línia 6.3_Traducció 2014, Institució de les Lletres Catalanes, concessió d’ajuts a la Traducció demanats per editorials catalanes per a la traducció d'obres literàries en altres llengües (novembre 2014).

 

Premis literaris i acadèmics rebuts:

 • Englantina d’Or als d’d’ CXLII Jocs Florals de Barcelona, any 2000 amb l’obra Petrolier i Teatre, poemari publicat per Edicions de la Guerra, València 2003 (títol Petrolier).
 • CXLII Premi Carles Riba, atorgat per Enciclopèdia Catalana i Òmnium cultural, 2000 per l’obra Trànsit entre dos vols, publicada per Ossa Menor, núm. 218, Enciclopèdia Catalana, ISBN 84-8437-193-X. Amb pròleg de David Castillo.
 • VI Premi Màrius Torres atorgat per l’Ajuntament de Lleida (La Paideia),per l’obra poètica Música i Escorbut, Eds. 62, 2002.
 • Premi del Comité I (Lingüística) al VII Simposio Internacional de Comunicación Social, Cuba, gener del 2003 per la comunicació “BACUS: (Base de Conocimiento UniverSitario) una antología para el lenguaje especializado”.

Altres activitats literàries:

 • Col·laboració amb Aula de Poesia de Barcelona. Lectura de poemes amb Francesc Parcerisas, maig de 1999.
 • Col·laboració amb el Festival de poesia StAnza 2000, Sant Andrews, Escòcia, 4/10/00. Lectura de poemes traduïts per Anna Crowe, amb Francesc Parcerisas i Miquel Desclot. Scotland’s Poetry Festival StAnza 2000
 • Col·laboració al cicle cultural Música i Paraules, 12/11/2000, Ajuntament de Barcelona. Lectura amb David Castillo i Albert Comte.
 • Cicle de tardor de Sant Andreu Música i Paraules 2000
 • Scottish Poetry Library 2001 (Projecte Ariane, UE)
 • Antologies (Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats). Presentació a càrrec de Jaume Subirana.
 • Col·laboració amb Ardentíssima 2001 (Festival de Múrcia).
 • Setmana de Poesia de Barcelona 2001 (Només la paraula i Viatges i paraules. Poemes al Metro (Ajuntament de Barcelona, Conselleria de Cultura)
 • Jocs Florals de la Universitat Ramon Llull 2001.
 • Taller de poesia de l’Aula de Poesia de Barcelona, desembre 2001
 • Festival de Viladecans, 2002
 • Gènere i Gèneres, Manresa, febrer 2002.
 • València, llibreria RAILOWSKY (C/ Gravador Esteve, 34), març 2002.
 • Uh! Ah! Bé! Lectures a la Universitat Autònoma, Aula de Poesia de Barcelona, abril 2002.
 • Nadal poètic. Recital a la UAB amb Dolors Miquel, Josefa Contijoch i Ramon Farrés el 18 de desembre de 2002.
 • Recital poètic amb David Castillo al Museu d’Art de Girona, 07/02/03.
 • Recital poètic a Pedreguer (València), 28/02/03.
 • Recital poètic a la Biblioteca Mercè Rodoreda (Barcelona), 7/03/03.
 • Pirinaigua, 6 i 7 de juliol de 2002, Pallars Subirà.
 • 6 de maig de 2003, Festival de Poesia de la Mediterrània, Pati del Centre Cultural la Misericòrdia, Palma de Mallorca. Presentador: Biel Mesquida. Amb: Carles Rebassa, Ester Xargay, Gaspar Jaén, Hassan El Ouazzani, Immanuel Mifsud, J. Antonio Gonzalez iglesias, JulienBlaine, Manuel Vázquez Montalbán, Ricardo Massari, Salvador Oliva, Tamir Greenberg, Vinyet Panyella.
 • Pirinaigua, 13 de setembre 2003, La Seu d’Urgell.
 • Bar L’Horiginal, 17 de setembre de 2003.
 • Presentació Aula de Poesia de l’Autònoma, 5 de novembre de 2003.
 • Cloenda de TransLit 2003, 14 de desembre
 • Nova Jazz Cava, 20 de gener de 2004, amb Ester Xargay, Carles H Mor i Miquel Àngel Marín (clarinet).
 • Centro Francisca Bonmaison, 5 de febrero de 2004, 19 h.
 • Universidad Autónoma, Plaza Cívica, 11 de marzo de 2004, 11 h.
 • 19-20 de març de 2004 Catània, Sicília. Voci del Mediterraneo International Poetry Festival in Catania in March 2004. The other poets included in the collection are Mimoza Ahmeti (Albania), Habib Tengour (Algeria), Anna Aguilar-Amat (Catalonia), Mehmet Yashin (Cyprus), Ghjacomu Thiers (Corsica), Hassan Teleb (Egypt), 
  Yves Bergeret (France), Marigo Alexopoulou (Greece), Ronny Someck (Israel), Emilio Isgr
  ò (Italy), Michel Cassir (Lebanon),
  Faisal Taher (Palestine), Alberto Masala and Antonio Are (Sardinia), Sinan Gudzevic (ex-Yugoslavia), Maram Al Massri (Syria), Eloy Santos (Spain), and Moncef Ghachem (Tunisia).
 • Vallgrassa, Garraf, 9 de maig de 2004, 12 h. amb Eduard Escoffet, Carles Hac Mor, Ester Xargay, Miquel Àngel Marín.
 • Centre Francesca Bonnemaison. 11 de maig de 2004, 19 h.Taula rodona sobre literatura femenina. Organitza Marta Segarra i Francesco Ardorino. Amb M.J. Escrivà, Maria do Cebreiro i Sussana Rafart.
 • Centre Francesca Bonnemaison, 22 de maig de 2004. Recital de dones poetes.
 • Centre Francesca Bonnemaison, 25 de maig de 2204, dins la Setmana de Poesia de la Ciutat, “Dones de la poesia, poetes de la vida”. Recital de poetes joves.
 • Dimarts poètics. Casa del Llibre, 8 de juny de 2004, 19 h. Amb Josefa Contijoch, Cinta Montagut, Concha Garcia i Rosa Lentini.
 • Museu de Cardedeu, 1 de juliol de 2004, a les 20 h. amb Carles Hac Mor.
 • Fòrum de les Cultures, Espai Dona, 29 de juliol de 2004, de 15 a 17 h. Pensament i paraula poètica.
 • BCN-Granollers, trobada de poetes a Cal Cabrit (Llinars del Vallès). 6 d’agost de 2004, 21 h.
 • Cadaqués, setembre 2004, en torn la figura de Dalí.
 • Scottish Poetry Library, Edimburgh, 23 de septembre de 2004. Amb Anna Crowe, Miquel Desclot, Brian Johnstone. Llibres artístics de Jean Johnstone.
 • Cadaqués. Lectura amb Carles Hac Mor, Ester Xargay, Vicenç Altaió, Yves Gregori. Taula rodona: “la influència de Dalí en la poesia catalana contemporània”.
 • Kinzena poètica de Vilafranca. 22 d’octubre de 2004. Amb Montserrat Rodés i Martina Escoda.
 • Marató poetílica. Festa Major de la UAB. 4 de novembre de 2004-11-12
 • 5 de novembre de 2004. Fractals i compromís. Recital i taula rodona dins el cicle Matemàtiques i poesia, poemàtics. Residència d’Investigadors. Barcelona.
 • 16 de novembre. 19 h. La Tamarita Sala de Graus. Amb Carles Torner.
 • 25 de novembre. 18 h. Teatre de la UAB. Poesia i Física. Amb David Jou, Josep Perelló i Carles Hac Mor.
 • 1 de desembre 2004. Duets a Sant Cugat. Cicle de poesia a San Cugat. Amb Ana Maria Moix.
 • XIX trobada de dones poetes, 9, 10 i 11 de desembre de 2004. Organitza Mujeres y Letras.
 • 22 de març de 2005, I festival de Poesia a Oliva, organitzat per Àngels Gregori.
 • Pirinaigua, 2005, Salt (Girona).
 • 20 d’abril de 2005, presenta Poetes Celtes a l’Horiginal. Amb Anna Crowe, David Greenslade, Mary Branley i Robert Perry.
 • 21 d’abril de 2005, presenta Poetes Celtes a la FTI-UAB. Amb Anna Crowe, David Greenslade, Mary Branley i Robert Perry.
 • 22 d’abril de 2005, presenta i recita. Poetes Celtes a The Quiet Man. Amb Anna Crowe, David Greenslade, Mary Branley i Robert Perry.
 • 3 de maig de 2005, presenta Cony de poetes! al centre Francesca Bonnemaison, dins la Setmana de Poesia de la Ciutat. Poesia jove en diferencial femení.
 • 4 de maig de 2005, participa en la Revista Caminada, dins la Setmana de Poesia de la Ciutat.
 • Poètiques a la Casa Taulé (Sabadell). Dissabte 21 de maig 2005, a les 12 del migdia, en el pati noucentista de l'Alliance Française.
 • 24 de maig al Teatre de la UAB, 17 h, presenta I Trobada de poetes i estudiants.
 • 1 de juny de 2005, Feria del Libro de Madrid, 18:30 h.
 • 2 de juny de 2005, Poesia a Sarrià, Placeta de Sant Gaietà, 20:30 h, amb Carles hac Mor i Josep Pedrals.
 • V jornades de Poesia de l’ACEC, 9 de juny de 2005 a les 19 h. a l’Ateneu Barcelonès. Poesia i Poder. Taula Rodona amb Jordi Virallonga et. al.
 • 2 de juliol de 2005, Poesia als Parcs, al Pla de la Calma (Montseny) a les 22 h.
 • 7-11 de juliol 2005, Lipica, Eslovènia. Translation Seminar "The Golden Boat", organized by Literature across Frontiers. The List of Participants at The Golden Boat Workshop: 

  Anna Aguilar Amat (Katalonija/Catalonia), Linda Maria Baros (Romunija/Romania), Patrick Beurard-Valdoye (Francija/France), Boris Biletić (Hrvaška/Croatia), Alexandra Büchler (Velika Britanija/UK), Barbara Siegel Carlson (ZDA/USA), Jānis Elsbergs (Latvija/Latvia), Magdalena Horvat (Makedonija/Macedonia), Ana Jelnikar (Slovenija/Slovenia), Esther Kinsky (Nemčija, Velika Britanija/Germany,UK), Taja Kramberger (Slovenija/ Slovenia), Iztok Osojnik (Slovenija/Slovenia), Barbara Pogačnik (Slovenija/Slovenia), Primož Repar (Slovenija)

 • 6 d’agost de 2005. Marató poètica a Cal Cabrit (Llinars del Vallés).
 • 19 d’octubre de 2005. Setmana de la Poesia de Bilbao. Amb Josefa Contijoch i Francesc Parcerisas.
 • 3 de novembre de 2005, Festa Major de la UAB, “Sonoritats” 10-12 h. Plaça Cívica.
 • 3 de novembre de 2005. Festival poètic Mahalta, Lleida. Teatre de l’Escorxador. 22 h.
 • 18 de novembre de 2005, 23:30 h. Nit blava, Bar Clàssic. Festival de Poesia de Sant Cugat. Amb Jordi Cervera, Josep Pedrals, MTxell Cucurella, Laia Noguera i Carles Rabassa
 • 23 de novembre de 2005, La Tamarita, 19 h. Amb Miquel Desclot.
 • 30 de novembre de 2005. Cerdanyola, Lloc: espai Enric Granados (pl. Enric Granados, s/n, edifici Altis). Organitza Ramat de Pedres, Cicle poètic “Còdols”. 20 h.
 • 31 de gener de 2006, Perpinyà. Projecte Itineraris. PEN Club. Taula rodona sobre “Llengua i Conflicte”
 • 14 de maig de 2006. Revista navegada. Un recorregut poètic pel Museu Marítim de Barcelona.
 • 10 de maig de 2006. Poesia jove en diferencial Femení. Centre de Cultura de Dones. Centre Francesca Bonnemaison.
 • 17 de maig de 2006. Presentació de la col·lecció Refraccions del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. FNAC Triangle.
 • 11 de juliol de 2006. El Prat de Llobregat.
 • 12 d’agost. Recital a Cal Cabrit (Llinars) i Sant Pere de Vilamajor (La Rectoria).
 • 23 d’agost de 2006. Festival de Poesia de Helsinki.
 • 6 de setembre de 2006. Presentació de “Poetes de la Vida”. Centre de Cultura de Dones
 • 19 d’octubre de 2006. Festival de poesia a València.
 • 6 de novembre de 2006. Tallers al voltant dels premiats pel Carles Riba. Òmnium Cultural. 19 h
 • 14 de novembre de 2006. Taula rodona sobre la traducció de ‘Viatge d’un naturalista’. Facultat de Traducció 12 h
 • 14 de novembre de 2006. Dones i Literatura. Amb Esther Tusquets i Ada Castells. Palau Robert a les 19 h.
 • 24 de novembre 2006. Saló del llibre. Amb Anna Maluquer i David Castillo. Palau 1, Fira de Barcelona, Montjuïc, 19 h.
 • 30 de novembre de 2006. Ateneu Barcelonès. Els poetes per a la tradició: Costa i Llobera.
 • 13 de desembre de 2006, presentació de Poetes de la Vida al CCD-Bonnemaison
 • 11 d’abril de 2007, presentació de Poetes de la Vida al CCD-Bonnemaison
 • 12 d’abril de 2007, presenta “Cony de poetes. Poesia jove en diferencial femení” al Bar-llibreria Pla de la Calma de Cardedeu, Pl. Sant Corneli. Yvette Nadal i Laura López.
 • 23 d'abril de 2007 Recital al casal de Can Malet. 18 h. Amb Vicenç llorca i J.A. Masoliver.
 • 25 d’abril de 2007, homenatge a Pedro Pietri, recital al Nuyorica Poets Cafe de Nova York, amb Dionisio Cañas, David Castillo, Melcion Mateu , Urayoán Noel. http://www.pen.org/viewmedia.php/prmMID/1322/prmID/1410. Veieu videu:
 • 2 de maig de 2007 20 h. Recital a la llibreria Pròleg. FEM ART’07, 13a mostra d’art de dones de ca la Dona
 • 3 de maig de 2007, presenta 4 poetes de Finlàndia al Bar Horiginal, 20:30 h
 • 4 de maig de 2007, FIN-LAND-ESES al CCD-Bonnnemaison a les 19 h
 • 5 de maig de 2007, recital a Sant Pere de Vilamajor, Centre d’Art La Rectoria, 19:30 h. Amb Perejaume, Jordi Cornudella, Merja Virolainen, Jouni Inkala, Anna Lacruz
 • 7 de maig de 2007, presentació de dos volums de Refraccions, col·lecció de poesia de la UAB-QUARKpoesia, David Jou en anglès i “Europa és una dona, antologia de poetes europees vives”, FNAC triangle 19:30 h
 • 8 de maig de 2007, 4 poetes de Finlàndia a la Facultat de Traducció UAB, Aula 2, 12:30
 • 16 de maig de 2007, “Titellaires i poetes” al vaixell Naumon de la Fura dels Baus del port de Barcelona.
 • 17 de maig de 2007, presenta “Cony de poetes. Poesia jove en diferencial femení” al Bar-llibreria Pla de la Calma de Cardedeu, Pl. Sant Corneli. Anna Ballbona i Anna Maluquer.
 • 30 de maig de 2007, Programació Còdols, recital a Cerdanyola amb Montserrat Costas, Maria Cabrera i Rodolfo del Hoyo.
 • 31 de maig de 2007, presenta “Mascletà poètica. Poesia feta per homes” a la Facultat de Traducció, Aula 2, 12:30 h
 • 5 de juliol de 2007, presenta “Cony de poetes. Poesia jove en diferencial femení” al Bar-llibreria Pla de la Calma de Cardedeu, Pl. Sant Corneli, amb Judit Ortiz i Yahel Virallonga
 • 6, 7 i 8 de juliol de 2007, Festa de la Poesia a Sitges.
 • 9 de setembre de 2007 recital a Berlin, 7th International Literature Festival Berlin (September 4th to 15th, 2007). http://www.literaturfestival.com/
 • 23rd - 29th October 2007, Istanbul Book Fair TUYAP, Istanbul. Translation Seminar organized by Literatire across Frontiers. Participants at the translation workshops: Anna Aguilar-Amat (Catalonia), Eva Cox (Flanders), Brane Mozetic and Jana Putrle (Slovenia), Jerzy Jarniewicz (Poland), Ioana Ieronim (Romania), John Barnie (Wales) together with Turkish poets Ataol Behramoglu, Enver Ercan, Seyhan Erözçelik, Birhan Keskin and Adnan Ozer.
 • 8 de novembre de 2007, Poesia Incontinental, Festa Major de la UAB
 • 25 de novembre de 2007, La Rectoria de Sant Pere de Vilamajor. DOLÇ, DOLÇ, per a la no-violència de gènere.
 • 15, 16 i 17 de febrer de 2008. L’observatori de les arts. Lectura de poemes propis i dels poetes finlandesos Merja Virolainen i Jouni Inkala, amb la dança d’Amèlia Boluda i violonel de Nabí Cabestany.
 • 29 de febrer de 2008, lectura de poemes a KJCC (Nova York). Amb Melcion Mateu i Arnau Pons. http://www.nyu.edu/public.affairs/releases/detail/1918
 • 4 de març de 2008, lectura de poemes a la Universitat de Brown (Providence). Amb Melcion Mateu i Arnau Pons.
 • 25 d’abril de 2008, amb els nens de l’escola Montsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages.
 • 22 d’abril de 2008, lectura de poemes a Sant Sadurní, amb Santi Borrell, Carles M. Sanuy, laia Noguera i Pau Vadell.
 • 12, 13 i 14 de maig de 2008, lectura de poemes a Imatra, Lapeeranta, Kotka. 3 pobles de Finlàndia. Organitza Antonio Altarriba. Arts Council of Southeast Finland.
 • 19 i 20 de maig, lectures a la presó Model dins la setmana de Poesia de la Ciutat 2008. Amb David Castillo, Carles Hac Mor, Jesús Lizano i David Ymbernon.
 • 19 de maig 2008, 19 h, presentació dels nous llibres de Refraccions a l’FNAC: Quàntiques! 10 poetes joves en diferencial femení, i Javier Carnicer, Estuche de lijas – Capsa d’escats.
 • 19 de maig 2008, 22 h, Simbiopoesi. 4 poetes científics al Claustre de l’Institut d’Estudis catalans, organitzat per la Societat Catalana de Biologia dins la Setmana de Poesia de la Ciutat. Amb Assumpció Forcada, David Jou, Josep Perelló. Organitzat per Joan Duran.
 • 29 de maig de 2008, 14 h, Teatre de la UAB, Cantata cromàtica, 25 anys del cor de la UAB. Lletra: Anna Aguilar-Amat, música: Xavier Maristany.
 • 1 de juny de 2008, 19 h Teatre de Cerdanyola, Cantata cromàtica, 25 anys del cor de la UAB. Lletra: Anna Aguilar-Amat, música: Xavier Maristany.
 • 29 de juny de 2008, 13 h. Poesia intradisciplinar, la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor.
 • Cursos d’Estiu 2008. Universitat Autònoma de Barcelona. Taller de poesia. Del 21 al 25 de juliol de 2008La mirada poètica (I) : l'excursió poèticaProfessors: Santi Borrell, Ester Xargay. La mirada poètica (II): ironia i mirada lúdicaProfessors: Jordi Condal, Carles Hac Mor. La poesia en l'ArtProfessors: David Ymbernon, Mart Darder. Recitació: la poesia com a espectacle auditiu i visualProfessors: Josep Pedrals, Laura López. Coordinació: Jaume Pons i Anna Aguilar-Amat
 • 10 d’octubre de 2008, 19 h. Taula Rodona. Trobada d’Escriptors Catalans i Cubans. Amb Edel Morales, Francesc Serès i Anna Lidia Vega. Espai Betúlia de Badalona.
 • 19 de novembre de 2008, 19 h., Biblioteca de Banyoles, Club de Lectura.
 • 22 de novembre de 2008, Ajuntament de Sant Llorenç Savall, amb Cèlia Sànchez Mústich.
 • 1-17 de febrer a 2009 estada a la casa per escriptors Vila Kantola a Kotka, Finlàndia.
 • 23 de març de 2009, amb els alumnes de segon de batxillerat de l’IES Lacetània e Manresa. Organitza Sònia Moya.
 • 1 d’abril de 2009. Casa Orlandai. Poetes i Pallass@s amb els immigrants. QUARKpoesia i Amnistia Internacional.
 • 23 d’abril de 2009, 19 h. 'Edicions a la vista. edicions minoritàries i llibres l'artista'. Reial Acadèmia de Bones Lletres.
 • 21 de maig de 2009, 19 h. Presentació de dos volums nous de Refraccions (antologies cubana i catalana de poesia emergent). FNAC de l’illa.
 • 23 de maig de 2009. Porta principal del Liceu, 20 h. Des de Revista Metrotransportada. Poesia al metro. Amb Carles Hac Mor i Cia. Dins la setmana de Poesia de la Ciutat. Anna Aguilar-Amat, Andriy Antoniovskiy, Anna Cardona, Catalina Girona, Francesc Gelonch, Jordi Nopca,  Miquel Àngel Marín i David Ymbernon.
 • 9 de maig de 2009, 19:30. Taula rodona sobre Edicions Minoritàries. Organitza MX Espai. Reial Acadèmia de Bones Lletres.
 • 25 de maig de 2009, 14 h. Poetes i pallass@s al Teatre de la UAB. Dins la setmana de poesia de la Ciutat.
 • 11-15 de Mayo de 2010, VI Mayo de las Letras - Mayo Interior, Tucumán, Argentina.
 • 15-19 de setembre de 2010, International Literary festival in Lviv. Actuació al Teatre Principal.
 • 20 de setembre de 2010 Recital a Ternópil amb Francesc Gelonch, Núria Martínez, Andry Antonowsky i Iurku Zavadsky a la galeria d'Art XX
 • 21 de setembre de 2010, Recital a Ternópil mab Francesc Gelonch, Núria Martínez, Andry Antonowsky i Iurku Zavadsky a la Universitat d'Economia, http://www.vimeo.com/15117947
  http://yuryzavadsky.com/page/2
 • 2 d'octubre de 2010, Recital a Manresa amb Ricard Mirabete i altres poetes. Organitzat per Sònia Moya.
 • 5 d'octubre 2010, Inauguració exposició de Marta Darder "Sóc un àngel als núvols", a la gal•leria Joanich-Alberdi, c/ bruniquer 9, Gràcia.
 • 13 de novembre de 2010, Poesia festiva a la Facultat de Traducció de la UAB amb Francesc Garriga, Francesc Parcerisas, Joaquim Sala, Tomàs Arias, Núria Martínez...
 • 17 de novembre de 2010, Bar Horiginal, "No som ningú" amb Cèlia Sánchez-Mústich i Robbie Perri (música electrònica desde les fulles de les plantes).
 • 18 -20 de Novembre de 2010, Membre del Jurat premi Màrius Torres de Poesia, ciutat de Lleida.
 • 10 de desembre de 2010, Recital a Gandia dins del cicle "Saforíssimes".
 • 3 de febrer de 2011, Presentació del llibre Càrrega de Color a la llibreria Laie amb David Jou i Cèlia Sànchez-Mústich. Amb la presència dels editors Jordi Fernando i Maria Dolors Sarriés.
 • 16-22 de Març de 2011, Taller de Traducció poètica a Xipre, organitzat per Alexandra Buchler (Literature across Frontiers). International Poets: Anna Aguilar-Amat, Catalan language poet, Ana Luisa Amaral, Portuguese language poet, Tadeusz Dabrowski, Polish language poet, Vassilis Manousakis, Greek language poet, Sigitas Parulskis, Lithuanian language poet. Cypriot poets: Giorgos Christodoulides, Greek language poet, Gur Gench, Turkish language poet, Niki Marangou, Greek language poet, Jenan Selchuk, Turkish language poet.  Stephanos Stephanides, English language poet.
 • 31 de Març de 2011, Recital a Oliva amb Dolors Miquel, Àngels Gregori i Teresa Colom (tast poefesta)
 • 1 d'Abril de 2011, Recital al Teatre d'Oliva (VIIè Festival de Poesia d’Oliva. POEFESTA 2011) amb Rhodah Mashavave, Teresa Colom, Dolors Miquel, Andreu Gomila, Josep Ballester, Carles Torner, María Eloy-García, Ramon Guillem, Pedro Enríquez, Jaume Pont, José Luis Parra.
 • 11 d'Abril de 2011, Recital a la presó de Quatre Camins amb Pau Gener Galin i els Titellaires Pep Gomez, Andrea Lorenzetti i Xesco Quadras. Música (acordió) de Joan Andreu Reyes.
 • 2-10 de Juliol de 2011Festival Internacional de Poesía de Medellín (Colombia): 1)     Jericó. Museo de Arte Religioso. Domingo 3 de julio, 4:00 p.m., 2)     La Barquereña, Sabaneta. Lunes 4 de julio, 5:00 p.m., 3)     Biblioteca La Floresta. Martes 5 de Julio, 6:00 p.m., 4)     Bucaramanga. Banco de la República. Jueves 7 de Julio, 7:00 p.m., 5)     Taller de poesía y Lectura en Rionegro. Viernes 8 de Julio, 5:00 p.m. y 7:00 p.m., 6)     Teatro Lido. Poetas españoles. Sábado 9 de Julio, 11:00 a.m., 7) Clausura del Festival en el Cerro Nutibara (todos los poetas)
 • 27-28 d'Agost de 2011, Participació al 7th annual Helsinki Poetics Conference, House of Science and Letters. Presentació de la comunicació ”The role of poetry in Transmission of divergent thinking”. Helsinki Poetics Conference 2011 treballa en col·laboració amb Poetry association Nihil Interit, la Finnish Literary Research Society i el Poetry Moon Festival. 
 • 27 d'Agost de 2011, Recital al Cafe Mascot, Helsinky. Amb Marlon Brando (EUA), Teemu Manninen (Finlàndia) i poetes Lituans.
 • 23 octubre de 2011, Recital al Festival de poesia de Sant Cugat, Museu Monastir. Homenatge a Gerard Vergés per 5 premis Carles Riba: Rosa Font, Carles Torner, Albert Roig, Jaume Pont, Anna Aguilar-Amat i Gerard Vergés.
 • 5 de Novembre de 2011, Lectura d'un conte per AfriCat a favor d'una escola de la República del Congo. Amb Ester Franquesa i Francesc Morata.
 • 10 de Novembre de 2011, Festival Poètics a la Casa Amèrica Catalunya. Recital i presentació dels poetes. Hi participen Ewor (Mèxic), Mayra Oyuela (Honduras), Peru Saizprez (Perú-Madrid) i Pep Bou.
 • 17-18 de Novembre 2011, jurat dels Premis Màrius Torres, ciutat de Lleida.
 • 7 de gener de 2012, Recital a Le Jardin, C/ Burdeos 31, Barcelona, amb Roser Amills, Txus Garcia, Pura Salceda, Sonia serrabao, Agustín Calvo Galán...
 • 22-25 de Març de 2012 - Presentació poètica de Barcelona a Copenhaguen. Amb David Carabén. Københavns Hovedbibliotek – STUDIESKOLEN
 • 8 de Maig de 2012 - Recital a l'Espai Mallorca: Miscel•lània quàntica, amb Jordi Mas López - Tankes, Andry Antonovsky i Catalina Girona - Poesia ucraïnesa, Marta Darder - micro_accions, Josefa Contijoch - work in progres, Anna Aguilar-Amat - poemes traduïbles
 • 12-17 de Maig de 2012 - Festival Internacional de poesia a El Salvador. El turno del Ofendido. Sábado 12 de mayo: Inauguración en Nahuizalco, Sonsonate. Lunes 14 de mayo: Auditorio de Derecho, Universidad de El Salvador .Martes 15 de mayo: Instituto Nacional Simón Bolívar de Santo Tomas, San Salvador. Miércoles 16 de mayo: Centro Cultural de Mujeres Jóvenes -Las Dignas-, San Salvador. Jueves 17 de mayo: Auditorio de Derecho, Universidad de El Salvador. Viernes 18 de mayo: Instituto Nacional Francisco Morazán de San Salvador.
 • 17-25 de Maig de 2012 - Festival de poesia a Honduras. El turno del disidente.
 • 27-29 de juny de 2012 - IV Jornades de Traducció Quebec-Catalunya. Alliance Française de Sabadell. Organitza Cafè Central. Poetes convidats : Louise Dupré, Jose Aquelin, Anna Aguilar-Amat, Antoni Clapés. Amb la participació de Matthew Tree, Víctor Sunyol, Ricard Ripoll, Sébastien Bauer.
 • 11 de juliol de 2012, recital a aDa Gallery, C/ del Salvador 8, amb Tomàs Arias, Roser Amills i Pau Gener-Galin.
 • 12 de juliol de 2012, Festival de Poesia de Sants Vicenç dels Horts, amb Jordi Virallonga, Vassilis Manousakis, Màrius Sampere, Estel Solé.
 • 6-10 d'agosto de 2012. VIII Festival de Poesía de Quetzaltenango, Guatemala.
 • Març-Desembre 2012, presentació els conferenciants del cicle "La ciència vista pels poetes", Bibliteca Marc de Vilalba, Cardedeu. Conferenciants convidats: Antoni Clapés (Informàtica), Màrius Serra (Lingüística), Fidela Frutos (Arquitectura), Jaume Terradas (Ecologia), Josep Maria Gili (Oceanografia), David Jou (Física), Àngel Terrón (Química). Rep una subvenció (5000 €) de la Convocatòria 2012 per a divulgació de la ciència, núm. 2012ACDC00193. Titular: de Aguilar Amat Castillo, Ana. Projecte/CC : LZ610716 / D044100. http://www.diba.cat/web/butlletins/butlleti/-/butlletidigital/detallIndex/BIBLIO/52/24758?controlPanelCategory=portlet_BoletinPrensa_WAR_BoletinPrensaportlethttp://pagines.uab.cat/quarkpoesia/content/agenda
 • 01/12/2012. Homenatge a Francesc Casas i Amigó (1859-1887) – 125 anys de la mort del Poeta del Vallès. Era de Can Suari. Intervenen: Anna Ballbona, Pau Gener-Galin, Esteve Plantada, Ivette Nadal i Anna Aguilar-Amat.
 • 18-19 de novembre 2012, jurat del premi Màrius Torres, Ciutat de Lleida.
 • 18 de març de 2013, Antic Teatre. TOCS de TICS, poemes d'Anna Aguilar-Amat acompanyats per la cantant Mariona Sagarra, la ballarina Amèlia Boluda, la video artista Marta Darder, la traductora Catalina Girona.
 • 1-22 juny de 2013Festival d’estiu a Sant Lluch. Amb Catalina Girona i Joan Vinuesa. Organitza Marta Darder.
 • 13-20 juliol 2013, Poesia des dels balcons, homenatge a Salvador Espriu. Ribarroja d’Ebre. Organitza Josep Maria Viñas.
 • 7 de setembre de 2013Poesia entre almenas, Manzanares El Real (Madrid), Castillo de los Mendoza, Sexta vocal banda de poetas, Cloti Guzzo, Alex Kata
 •  25 d’octubre de 2013. Recital a “Tocats de Lletra 2013. Resistents cercatasques poètic”. Manresa, Galeria d’Art 28 m2, amb JOSEP PEDRALS, i a La Peixera amb MIREIA CALAFELLANNA GARCÍA GARAYMERITXELL NUSESTEVE PLANTADAPAU VADELLJOSEP PEDRALS i ANNA VALLBONA
 • 14-15 novembre de 2013, membre del jurat del premi de poesia Màrius Torres. Ciutat de Lleida.
 • 26 de novembre de 2013, membre de la Comissió de valoració subvencions a la traducció. Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural | OSIC, Departament de Cultura
 • 30 de novembre a 3 de desembre de 2013, participació al Seminari de Traducció de poetes sards a Farrera de Pallars. Els dos poetes convidats: Franco Cocco i Anna Cristina Serra. Els poetes catalans participants: Pau Vadell, Anna Aguilar-Amat, Begoña Pozo i Lluís Calvo. Com a traductors: Giagu Ledda i Carles Biosca. De la ILC: Laura Borràs, Iolanda Pelegrí i Xavier Montoliu.
 • 4 de desembre de 2013. Presentació de les traduccions dels poetes sards Franco Cocco i Anna Cristina Serra al català, efectuades en el Seminari de Traducció de Farrera de la ILC 2013. Universitat Autònoma de Barcelona, 4 de desembre de 2013. http://www.uab.cat/servlet/Satellite/videos/reproduccio-1192707516892.html?param1=15JornadesConferencies&param2=20ciencieshumanes&param4=TradiInter&url_video=1345664632968
 • 14 de desembre de 2013, recital al IV Festival de Jardins de la Poesia. Festival de la paraula i les seves transversions. A Girona, El Cercle.Amb Diego Matarucco.
 • 31 març – 5 abril 2014. 6º Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico. Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS POETAS:  Blanca Salcedo y Leopoldo Castilla de Argentina, Adriano de San Martín de Costa Rica, José Luis Moreno de Cuba, Otoniel Guevara de El Salvador, Miquel Lluís-Muntané y Anna Aguilar-Amat de España, Ralph Nazareth de India, Roberto Arizmendi y Jorge Posada de México, Isolda Hurtado de Nicaragua, Consuelo Tomás de Panamá, Miguel Ángel Meza de Paragua, Wellington Castillo de Perú, Chiqui Vicioso y Marianela Medrano de República Dominicana, Luis Marcelo Pérez de Urugua y José Millet y Caneo Arguinzones de Venezuela.
 • 22 d'abril de 2014, recital de poesia a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu. Revetlla Poètica de Sant Jordi: Deversets
 • 24-27 abril 2014. Luxembourg - Printemps des Poètes. Centre Català de Luxemburg & Center Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster. http://www.prinpolux.lu/avril2014.htmAvec les poètes: Elisa Biagini (Italie), Arno Camenisch (Suisse), Gillian Clarke (Royaume-Uni/Pays de Galles), Ariane Dreyfus (France), Guy Helminger (Luxembourg), Werner Lambersy (Belgique), Fátima Marinho (Portugal), Valeriu Matei (Moldavie), Paul Mathieu (Belgique), Marts Puja-ts (Lettonie), Angelika Reitzer (Autriche), Adam Wiedemann (Pologne), Menno Wigman (Pays-Bas)
 •  15 de maig 2014, Setmana de Poesia de la Ciutat, “Premiats amb el Carles Riba”, Biblioteca Jaume Fuster, amb Màrius Sampere, Feliu Formosa, Ponç Pons, Pere Rovira, Marc Romera i David Castillo.
 •  19 de maig de 2014, Setmana de Poesia de la Ciutat. POPES: POetes i PallassES. Poetes: Sílvia Bel Olid, Mireia Calafell, Cèlia Sàmchez Mústich. Pallasses: Fanny Giraud, Diana Gadish, Alba Sarraute. Piano: Jorge Sarraute.
 • 18-19 de Juliol 2014, Poesia des dels balcons, homenatge a Montserrat Abelló. Ribarroja d’Ebre. Organitza: Josep Maria Viñas
 • 26-30 d’agost de 2014, LUNA DE LOCOS el festival VIII Festival Internacional de Poesía en Pereira (Colombia). Con los poetas de CANADÁ: Denise Desautels, Gaston Bellmare / MÉXICO: Víctor Mendiola / COSTA RICA: Osvaldo Sauma / República Dominicana: Soledad Álvarez / Argentina: Teresa Arijon y Barbara Belloc / España: Jesús Munarriz, Juan Vicente Piqueras, Eduard Sanahuja, Anna Aguilar Amat, Antonio Praena / Colombia: William Ospina, Horacio Benavides (por confirmar), Orietta Lozano, Marga López, Luis Fernando Mejia, Luis Fernando Macias, Felipe García Quintero, Clara Arango,  Hellman Pardo, Federico Díaz Granados, Lucia Estrada, Carlos Eduardo Pelaez, Uriel Giraldo, Jaiber Ladino, Alejandro Velásquez León, Andrés Galeano, Luz Dary Gil Montealegre, Ninfa Marín Escudero y Antonio Leyva.
 • 3-5 octubre 2014, 3rd to 5th October, Cambridge Jocs Florals Revival (www.cambridgejocsflorals.com), organitzat per l’Assamblea de Catalunya (ACN). Place: The Cambridge Union Society (www.cus.org). Amb: Dan Eltringham, Mireia Calafell, JANSKY (Jaume Reus & Laia MaLo), Matthew Tree, Michael Strubell, Germà Bel, Cristina Viti’s, Anna Gual, Albert Pellicer, Montserrat Costas, Tim Atkins, Frances Kruk, Jaume C. Pons Alorda, Jeff Hilson, Jèssica Pujol, Sarah Kelly, William Rowe, Aurélia Lassaque, Francesc Gelonch, Rusó Sala.
 • 18 d’octubre 2014. Recital “Tocats de Lletra”, Manresa. El desig: poemes llargs i curts. Amb el pianista Marc Vernís. Coorganitzat per l'Ajuntament de Manresa i el Gremi de Llibreters de Catalunya.
 • 4 novembre de 2014Presentació del CICLE DE Conferències: “Mons femenins, religions i creences: Les dones parlen. Diàlegs per a noves relacions de gènere des de l’àmbit espiritual”. 15 conferències (4/11/2014-15/12/2014). Organitzat per AfriCat. Conferència inaugural de Teresa Forcades. http://pagines.uab.cat/quarkpoesia/sites/pagines.uab.cat.quarkpoesia/files/Invitaci%C3%B3_Dones_religions.pdf
 • 13-14 novembre 2014, jurat del premi de poesia Màrius Torres de Lleida.

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B