Llibres

Bibliografia » Llibres

32 anys de formació permanent. Josep Sucarrats (coord.). Barcelona: Rosa Sensat: FORCEM, 1998

CASALS GRANÉ, Ester. Anàlisi axiològica dels diaris de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat: 1969-1979. Barcelona, 1997. Tesi doctoral

COROMINAS, Agustí. Els Mestres públics a Catalunya : converses, autogestió i formació (1903-1936): Escola d'Estiu. Barcelona: Rosa Sensat, 2014.

CUESTA, Raimundo. Clío en las aulas. La Enseñanza de la historia en España entre reformas, ilusiones y rutinas. Madrid: Akal, 1998 (Akal referentes; 3)

FARRÉ, Joaquim, et al. Dies i camins: 40 escoles d’estiu de Rosa Sensat. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2005

MASJUAN, Josep M; BITSACÓPULOS, Doxa; VIDAL, Carme. Actituds i opinions dels participants a l'Escola d'Estiu de Barcelona 1970 sobre qüestions professionals, socio-polítiques i religioses. Barcelona: s.n., 1971

MATA, Marta, et al. La renovació pedagògia a Catalunya des de dins (1940-1980): fets i records. Barcelona: Edicions 62, 2001 (Llibres a l'abast. Rosa Sensat; 364)

MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, Jordi. Els primers quinze anys de Rosa Sensat. Marta Mata(pròl).  Barcelona: Rosa Sensat: Edicions 62, 1981 (Rosa Sensat/ Edicions 62. Estudis ; 15)

ROSA SENSAT. Activitats de Rosa Sensat: curs 1973-1974. Barcelona: A.A.P.S.A. Rosa Sensat, 1974

ROSA SENSAT. Activitats de Rosa Sensat: curs 1974-1975. Barcelona: A.A.P.S.A. Rosa Sensat, 1974

ROSA SENSAT. Rosa Sensat: 10 anys d'activitat. Barcelona: s.n., 1975

ROSA SENSAT. Rosa Sensat. Barcelona: Rosa Sensat, 1971