Articles de revista

Bibliografia » Articles de revista

Associació de Mestres Rosa Sensat: dossier de premsa de l'any 2005. 2005

BOTA, Eulàlia. "Rosa Sensat: una associació de mestres que treballa per millorar la pràctica educativa". A: Barcelona educació, núm. 21 (novembre 2001), p. 15

Renovación Pedagógica". A: Historia de la educación, nº 21 (2002), p. 91-104

DALMAU, Biel; MORAGAS, Ramon. "Polèmica en el món de l'ensenyança a Catalunya". A: Oriflama, núm. 1 (maig./ juny 1977), p. 31-34

“Escoles d’estiu: present, passat i futur” [diversos articles]. A: Perspectiva escolar, núm. 376 (juliol/agost 2014), p. 4-48

ESCUR, Núria. "Marta Mata la casa del mestre". A: Barcelona: metròpolis mediterrània, núm. 50 (gener/ març 2000), p. 25-31

MATA, Marta. “L’Associacionisme dels mestres per la renovació pedagògica a Catalunya”. A: Perspectiva escolar, núm. 105 (maig 1986), p. 14-17

MATA, Marta. "La escuela de maestros Rosa Sensat de Barcelona". A: Perspectivas, nº 53 (1985), p. 129-135

MATA, Marta ; CAMPUZANO, Aurora "Marta Mata, vocación de maestra". A: Boletín del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, nº 159 (novembre 2004), p. 10-12

MATA, Marta. “Les profecies, quinze anys després”. A: Perspectiva escolar, núm. 146 (1990), p. 29-35

MATA, Marta. “Rosa Sensat, 20 anys”. A: Perspectiva escolar, núm. 100 (desembre 1985), p. 1-13

MORENTE VALERO, Francisco. “Renovació pedagògica i repressió franquista de postguerra: el cas de Rosa Sensat i Vilà”. A: Temps d'educació, núm. 13 (gener/juny 1995), p. 221-241

"Un Movimiento pionero de la renovación pedagógica: Rosa Sensat”. A: Patio abierto, nº 5 (febrer./ març 1983), p. 21-23

ROIG, TINA. "Presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat". A: Biec, núm. 16 (novembre 1998), p. 10-11

ROIG LÒPEZ, Olga. "Rosa Sensat: renovació pedagògica progressista?”. A: Via fora, núm. 54 (1997), p. 4-20

“Rosa Sensat: 10 anys d’activitat”. A: Perspectiva escolar, núm. 6 (març 1976), p. 72-80

SASTRE, Xavi. "El rovell de l'ou pedagògic: l'Associació de Mestres Rosa Sensat trasllada la seva seu social a Ciutat Vella". A: Nova Ciutat Vella, núm. 7 (maig. 1999), p. 5

TOMÀS, Jordi. “Més de dos-cents quaranta editorials de Perspectiva escolar: vint-i-cinc anys d’educació a Catalunya”. A: Perspectiva escolar, núm. 247 (setembre 2000), p. 65-93

"Transición democràtica y educación [Diversos articles]". A: Historia de la educación, nº 21 (2002), p. 17-116

"Un recorregut per 50 anys de les escoles d'estiu de Rosa Sensat": En: Diari de l'Escola de 'Estiu, núm 0 (juliol 2015)

“Vida de l’Associació”. A: Perspectiva escolar, núm. 51 (gener 1981), p. 43-46

 

ESCOLA D’ESTIU X: 1975: Barcelona

«Barcelona: conclusiones del IV Congreso de la Formación». En: Cuadernos de pedagogía. Núm. 13 (enero 1976), p. 33-36.

«La X Escola d’Estiu». En: Perspectiva Escolar. Núm. 5 (gener 1976), p. 50.

«Notícia de la X Escola d’Estiu de Barcelona (1-11 juliol 1975)». En: Perspectiva Escolar. Núm. 4 (octubre 1975), p. 99-101.

«Por una nueva escuela pública». En: Cuadernos de Pedagogía. Suplemento.

Núm. 1 (octubre 1975).

ROVIRA, Josep. «La declaració de la X Escola d’Estiu». En: Perspectiva Escolar. Núm. 7 (maig 1976), p. 53-54.

 

 

 

ESCOLA D’ESTIU XI: 1976: Barcelona

«Escola d’Estiu 1976: 6.000 mestres davant de la problemàtica de l’educació

aquí i ara». En: Oriflama. Núm. 166 (setembre 1976), p. 24-27.

«XI Escola d’Estiu de Barcelona». En: Perspectiva Escolar. Núm. 10 (novembre

1976), p. 51-53.

«Paso de la escuela privada a la escuela pública». En: Cuadernos de Pedagogía. Núm. 24 (diciembre 1976), p. 34-35.

«Per una nova escola pública catalana: declaració de l’XI Escola d’Estiu». En:

Perspectiva Escolar. Núm. 10 (novembre 1976), p. 2-9.

 

ESCOLA D’ESTIU XII: 1977: Barcelona

COMELLAS I NOVELL, Jordi. «Crònica de la 12a Escola d’Estiu de Barcelona». En. Perspectiva Escolar. Núm. 17 (setembre 1977), p. 39-43.

«Escuelas de verano: fichas resumen correspondientes al año 1977». En: Cuadernos de Pedagogía. Núm. 35 (noviembre 1977), p. 3-21.

JANÉ, Jordi. «Un dia a l’Escola d’Estiu de la llibertat: 9.000 mestres en un denominador comú». En: Oriflama, 2a època. Núm. 8 (juliol 1977), p. 28-29.

«Plan de urgencia de la enseñanza». En: Cuadernos de Pedagogía. Núm. 34 (octubre1977), p. 47-48.

UDINA, M. Josep. «La 12a Escola d’Estiu de Barcelona». En: Cuadernos de Pedagogía. Múm. 35 (noviembre 1977), p. 4-7.

 

ESCOLA D’ESTIU XIII: 1978: Barcelona

«La catalanitat de l’Escola: tema general de la XIII Escola d’Estiu de Barcelona

(3-14 juliol 1978)». En: Perspectiva Escolar. Núm. 28 (octubre 1978), p. 51-56.

«Escola d’Estiu de Barcelona». En: Perspectiva Escolar. Núm. 27 (setembre 1978), p. 55-57.

«Escuelas de verano: fichas técnicas 1978». En: Cuadernos de Pedagogía. Núm. 47 (noviembre 1978), p. 4-23.

 

ESCOLA D’ESTIU XIV: 1979: Barcelona

«L’Escola d’Estiu de Barcelona (Bellaterra)». En: Perspectiva Escolar. Núm. 37

(setembre 1979), p. 42-45.

«Les Escoles d’Estiu». En: Perspectiva Escolar. Núm. 31 (gener 1979), p. 11-14.

«La renovación pedagógica y las escuelas de verano: 1979». En: Cuadernos de Pedagogía. Núm. 59 (noviembre 1979), p. 3-27.

 

ESCOLA D’ESTIU XV: 1980: Barcelona

«L’Escola d’Estiu de Barcelona». En: Perspectiva Escolar. Núm. 47 (setembre 1980), p. 55-56.

«Escuelas de verano. Resumen año 1980». En: Cuadernos de Pedagogía. Núm. 71 (noviembre 1980), p. 4-26.

«Jornades de preparació de les Escoles d’Estiu de Catalunya». En: Perspectiva

Escolar. Núm. 43 (març 1980), p. 43-47.

ROIG, Tina; ROS, Roser. «La quinzena Escola d’Estiu al Parvulari». En: Perspectiva Escolar. Núm. 48 (octubre 1980), p. 38-39.

 

ESCOLA D’ESTIU XVI: 1981: Barcelona

«Escola d’Estiu. Escoles d’Estiu de la Generalitat». En: Perspectiva Escolar. Núm. 52 (febrer 1981), p. 45-46.

«Escola d’Estiu 1981». En: Perspectiva Escolar. Núm. 56 (juny 1981), p. 47-48.

«Escola d’Estiu 1981» [Diversos articles]. En: Perspectiva Escolar. Núm. 57

(setembre 1981), p. 2-40.

«Escuelas de verano: 1981». En: Cuadernos de Pedagogía. Núm. 83 (noviembre 1981), p. 20-27.

 

ESCOLA D’ESTIU XVII: 1982: Barcelona

«Alternativa al fracàs escolar: tema general de l’Escola d’Estiu 1982: possibles

solucions». En: Perspectiva Escolar. Núm. 75 (maig 1983), p. 32-35.

«El que va ser l’Escola d’Estiu del 1982». En: Butlletí dels mestres. Núm. 177

(abril-maig 1983), p. 21-25.

«Escola d’Estiu 1982». En. Perspectiva Escolar. Núm. 62 (febrer 1982), p. 43-44.

«Escola d’Estiu 1982». En. Perspectiva Escolar. Núm. 67 (setembre 1982), p. 60-62.

«Escuelas de verano: año 1982». En: Cuadernos de Pedagogía. Núm. 95 (noviembre 1982), p. 50-57.

 

ESCOLA D’ESTIU XVIII: 1983: Barcelona

«XVIII Escola d’Estiu de Barcelona (Rosa Sensat)». En: Perspectiva Escolar. Núm. 77 (setembre 1983), p. 47

 

ESCOLA D’ESTIU XIX: 1984: Barcelona

«Escola d’Estiu 1984». En: Perspectiva Escolar. Núm. 82 (febrer 1984), p. 43-44.

«Escoles d’Estiu». En: El Món. Núm. 124 (juliol 1984), p. 11-14.

«Escoles d’Estiu 1984» [Monogràfic]. En: Butlletí dels mestres. Núm. 192 (gener1985).

 

ESCOLA D’ESTIU XX: 1985: Barcelona

«Escoles d’Estiu 1985» [Monogràfic]. En: Butlletí dels mestres. Núm. 203 (març

1986).

MATA, Marta. «Vint anys d’Escola d’Estiu: 20 anys que la fem». En: Escola d’Estiu de Rosa Sensat. Barcelona. Diari. Dia 1 de juliol de 1985.

«20a Escola d’Estiu 1985». En: Perspectiva Escolar. Núm. 97 (setembre 1985), p. 53.

PASCUAL, Andrea. «Els vint anys de Rosa Sensat: aquells mestres que volien anar a escola». En: El Món. Núm. 208 (abril 1986), p. 21.

 

ESCOLA D’ESTIU XXI: 1986: Barcelona

«L’Escola d’Estiu que fa vint-i-una». En: Perspectiva Escolar. Núm. 105 (maig

1986), p. 43-44.

«Escoles d’Estiu 1986». [Monogràfic]. En: Butlletí dels mestres. Núm. 215 (abril

1987).

 

ESCOLA D’ESTIU XXII: 1987: Barcelona

«Escola d’Estiu de Rosa Sensat: noves experiències a l’Escola d’Estiu». En: Butlletí dels mestres. Núm. 215 (abril 1087), p. 33-34.

«Escola d’Estiu 1987». En: Perspectiva Escolar. Núm. 114 (abril 1987), p. 43.

«Escoles d’Estiu 1987». [Monogràfic]. En: Butlletí dels mestres. Núm. 220 (gener-març 1988).

«Tema General de l’Escola d’Estiu». En: Perspectiva Escolar. Núm. 116 (juny 1987), p. 43.

UDINA, M. Josep. «L’Escola d’Estiu d’enguany». En: Perspectiva Escolar. Núm. 118 (octubre 1987), p. 44-45.

 

ESCOLA D’ESTIU XXIII: 1988: Barcelona

«Escola d’Estiu 1988». En: Perspectiva Escolar. Núm. 125 (maig 1988), p. 49.

«Escoles d’Estiu 1988» [Diversos articles]. En: Crònica d’ensenyament. Núm. 5

(juny 1988), p. 17-25.

REVERTER, Roser. «Escola d’Estiu 1988». En: Perspectiva Escolar. Núm. 127

(setembre 1988), p. 41.

 

ESCOLA D’ESTIU XXIV: 1989: Barcelona

«Escola d’Estiu 1989». En: Perspectiva Escolar. Núm. 135 (maig 1989), p. 53.

«Escoles d’Estiu 1989». En: Guix. Núm. 140 (juny 1989), p. 56-57.

«Vint-i-quatrena Escola d’Estiu». En: Perspectiva Escolar. Núm. 137 (setembre

1989), p. 43.

 

ESCOLA D’ESTIU XXV: 1990: Barcelona

BIBLIOTECA ROSA SENSAT. «Bibliografía sobre la Reforma Educativa». En: Perspectiva Escolar. Núm. 146 (juny 1990), p. 47-51.

«Condicions per a la Reforma» [Diversos articles]. En: Perspectiva Escolar. Núm. 148 (octubre 1990), p. 2-51.

DALMAU, Biel. «Petita crònica viscuda de l’Escola d’Estiu». En: Perspectiva Escolar. Núm. 146 (juny 1990), p. 11-20.

«Declaració de la reforma del sistema educatiu». En: Infància: educar de 0 a 6 anys.

Núm. 58 (gener-febrer 1991), p. 4-10.

«Declaració sobre la reforma del sistema educatiu: primer esborrany del recull

de les aportacions del treball en grup sobre el tema general de la 25a Escola

d’Estiu». En: Perspectiva Escolar. Núm. 148 (octubre 1990), p. 40-46.

«Escola d’Estiu 1990». En: Perspectiva Escolar. Núm. 144 (abril 1990), p. 45.

«La Reforma en la 25a Escola d’Estiu de Rosa Sensat» [Diversos articles]. En:

Cuadernos de Pedagogía. NÚM. 185 (octubre 1990), p. 67-76.

«Vint-i-cinquena Escola d’Estiu» [Diversos articles]. En: Perspectiva Escolar. Núm. 146 (juny 1990), p. 2-48.

«25 anys d’Escola d’Estiu, 25 anys d’educació». En: Infància: educar de 0 a 6 anys. Núm. 55 (juliol-agost 1990), p. 1.

 

ESCOLA D’ESTIU XXVI: 1991: Barcelona

«Escola d’Estiu 25+1». En: Perspectiva Escolar. Núm. 158 (octubre 1991), p. 45-46.

«Escoles d’Estiu 1991: més de mil possibilitats de formació». En: Crònica

d’ensenyament. Núm. 36 (maig 1991), p. 20-21.

«Per què l’Escola d’Estiu». En: Perspectiva Escolar. Núm. 155 (maig 1991), p. 51-53.

 

ESCOLA D’ESTIU XXVII: 1992: Barcelona

«Escoles d’Estiu 1992». En: Perspectiva Escolar. Núm. 165 (maig 1992), p. 42-45.

«Escuelas de verano». En: Cuadernos de Pedagogía. Núm. 205 (julio 1992), p. 67-71.

 

ESCOLA D’ESTIU XXVIII: 1993: Barcelona

«Calendari d’Escoles d’Estiu». En: Guix. Núm. 189-190 (juliol-agost 1993), p.

124-125.

«Manifest per una escola intercultural: XXVIII Escola d’Estiu Rosa Sensat, juliol

de 1993». En: Infància: educar de 0 a 6 anys. Núm. 75 (novembre-desembre 1993), p. 38-39.

«Manifest per una escola intercultural: Escola d’Estiu de Rosa Sensat 1993». En: Perspectiva Escolar. Núm. 177 (setembre 1993), p. 66-69.

 

ESCOLA D’ESTIU XXIX: 1994: Barcelona

«L’avaluació: inici d’un procés de millora, un procés de comunicació per al

canvi educatiu». En: Renovació Pedagògica. Núm. 10 (novembre 1995), p. 46-52.

 

ESCOLA D’ESTIU XXX: 1995: Barcelona

«Calendari d’Escoles d’Estiu: 1995». En: Guix. Núm. 212 (juny 1995), p. 76-77.

«Escoles d’Estiu: continuïtat i renovació» [Diversos articles]. En: Crònica d’ensenyament. Núm. 78-79 (setembre-octubre 1995), p. 24-48.