Enllaços ambientals

 

El grau de Ciències Ambientals de la UAB té un contingut marcadament multidisciplinari. Ofereix una formació adequada per emprendre els problemes ambientals des de diversos àmbits del coneixement, des de coneixements teòrics i pràctics de les ciències naturals i socials fins a les tecnologies necessàries per portar aquests coneixements a la pràctica.

Aquest enfocament coincideix amb les tendències a mitjà i llarg termini que la societat demana: versatilitat, capacitat d'adaptació davant de nous reptes (energies renovables, canvi climàtic, nova cultura de l'aigua, ecodisseny, gestió ambiental a l'empresa, etc.), preparació per a promoure una cultura ambientali, en general, aptituds per a situar el medi ambient i la sostenibilitat al centre de les polítiques de desenvolupament econòmic i social del futur.

 

 

L’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) és una entitat de dret privat sense ànim de lucre formada l’any 1996. Està constituïda per professionals i estudiants de l’àmbit del medi ambient que tenen la vocació de potenciar l’adequada integració de les Ciències Ambientals en la recerca, la docència, el món professional i el conjunt de la societat en general. 

 

 

 

La missió del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) és la de representar i defensar als ambientòlegs, ordenar l’exercici de la seva professió i vetllar per l’ètica professional, així com promoure el respecte al medi ambient entre la societat.

 

 

 

 

L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) té com a missió promoure, dur a terme i difondre recerca, així com formar investigadors/es per a contribuir a la comprensió del medi ambient i la resolució dels reptes que s'esdevenen de la seva interacció amb la societat.

La missió de l'ICTA és la d'esdevenir un dels centres de referència en estudis ambientals d'Europa, tenint com a factors diferenciadors la internacionalització, la pluridisciplinarietat i la interacció amb els diferents stakeholders, en el marc de la sostenibilitat basada en els valors de la responsabilitat social.

 

 

 

Dins les accions engegades engany per commemorar els 20 anys de Ciències Ambientals està la posada en marxa d’aquest bloc, 20 anys, 20 ambientòlegs, on es presentaran experiències i visions de la pràctica de les Ciències Ambientals de professionals del medi ambient, cadascú en el seu àmbit i sector laboral.

 

 

 

La Fundació Fòrum Ambiental, té per objectiu crear una plataforma de diàleg i col·laboració entre empreses, administracions i la resta de la societat, amb la finalitat d’aconseguir conjuntament un model de desenvolupament més sostenible que l’actual.

 

 

Al Departament de Territori i Sostenibilitat li correspon l’exercici de les atribucions pròpies de l’Administració de la Generalitat en àmbits com la política i la planificació territorial i l’urbanisme, les polítiques de sòl, la planificació i qualitat ambiental, les polítiques davant el canvi climàtic,  o l’impuls de les energies renovables, entre d’altres.

 

 

Les línies d'actuació prioritàries de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona pretenen estimular un treball en xarxa amb la implicació dels municipis, basat en la concertació, l’intercanvi i l’optimització dels recursos. L’objectiu és contribuir al desig comú de millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, sense posar en perill la qualitat de vida de persones d’altres regions del món o de les generacions futures.

 

 

L'Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona té com a missió gestionar amb criteris de qualitat i sostenibilitat la prestació dels serveis urbans i el manteniment de l'entorn, així com liderar els compromisos de millora del medi ambient i de lluita contra el canvi climàtic, per una qualitat de vida sostenible de la ciutadania. Està organitzada segons àmbits ambientals i serveis, i la transversalitat en la seva prestació de serveis garanteix polítiques municipals globals per avançar cap a una ciutat més sostenible.

Campus d'excel·lència internacional U A B